taqwa_asas_keluhuran_pekerja

Report
Percayalah dengan sesungguhnya,
bahawa kita semua sebagai seorang
beragama Islam
seterusnya mengaku beriman kepada
Allah SWT dan Rasul-Nya
maka kita diperintah supaya takut kepada Allah
pada setiap masa dan tempat agar setiap
perbuatan, perkataan malah niat kita tidak mudah
terpesong daripada akidah dan syariat Islam.
Oleh itu, kejayaan umat Islam dalam seluruh
kehidupannya sangat berkait rapat dengan
sejauh mana rasa takut atau ketaqwaannya
kepada Allah SWT.
Menurut Saidina Ali Karramallahu wajhah
ada empat ciri utama taqwa iaitu:
Pertama: sentiasa takut kepada Allah dalam setiap perkara,
kedua: sentiasa redha dengan pemberian Allah walaupun sedikit,
ketiga: sentiasa melaksanakan apa yang diwahyukan dalam al-Quran
keempat: sentiasa bersedia dengan bekalan terbaik bagi menghadapi
kehidupan akhirat yang kekal abadi.
Berdasarkan kepada ayat ini kita dapati, banyak
kelebihan dan balasan yang bakal diperolehi
bagi orang yang bertaqwa
Allah SWT akan memberi hidayah dan
petunjuk baginya jalan keluar daripada
segala perkara yang menyusahkannya
akan memberinya rezeki dari jalan yang
tidak terlintas di hatinya.
Allah SWT memudahkan baginya dalam
semua urusannya, mengampuni segala
kesalahannya
akan menggandakan pahala balasan
amalannya.
Bagaimana kita boleh mencapai darjah
taqwa dalam kehidupan ini, sedangkan
dalam masa yang sama kita sebagai
pekerja bermajikan?
Adakah dalam masa menjalankan
tugas, kita boleh korbankan amanah,
kejujuran, integriti diri dan sebagainya.
Atau pergi ke masjid kemudian duduk
beriktikaf dalam masjid sepanjang hari
sehingga tamat waktu bekerja.
Adakah cara seumpama ini boleh
diambil kira sebagai mencapai darjah
taqwa?.
pekerja-pekerja bertaqwa
mestilah berperanan untuk
memberi perhatian kepada tugas
dan tanggungjawab berikut:
Pertama:
melaksanakan hak Allah
SWT
Keduanya:
melaksanakan muamalah sesama
manusia mengikut lunas-lunas Islam
sebenarseperti dalam politik, undangundang, pendidikan, ekonomi, pertanian,
kesihatan dan sebagainya.
Mimbar amat yakin jika kita dapat
memenuhi dengan penuh ketaqwaan
dalam melaksanakan dua sasaran ini,
InsyaAllah dengan izin-Nya
kita akan memperolehi kejayaan
hidup di dunia dan akhirat
isu yang
perbahasan
hangat
mengenai
pekerja pada
hari ini
usaha untuk
memberi
perkhidmatan
yang dapat
memenuhi dua
hak
hak Allah SWT
dan
hak manusia
Islam telah memberi peringatan kepada umatnya
supaya sentiasa menjaga batasan halal dan
haram,
melaksanakan amalan berbuat baik, cemerlang
dan menjaga kualiti dalam melakukan setiap
pekerjaan.
Ketika mengulas perkara yang sama mengenai
kualiti dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan
Rasulullah SAW bersabda tentang tekun
:
dengan memahami
dan menghayati sifat
taqwa ini akan
membantu umat
Islam mewujudkan
pekerjaan yang
berkualiti.
Pekerja yang
bertaqwa akan
memiliki sifat sabar
dan redha kepada
apa sahaja yang
Allah SWT timpakan
kepadanya.
Dengan sifat taqwa,
akan melahirkan
pekerja yang
bertanggungjawab,
beristiqamah dengan
suruhan Allah SWT dan
sekaligus
mengutamakan
kepentingan pelanggan
dalam melakukan
tugasannya, samada
ketika berhadapan
dengan orang ramai
atau di tempat yang
sunyi, samada ketika
bersama dengan
majikan ataupun ketika
ketiadaan majikan.
Bekerja atas dasar taqwa untuk
memenuhi hak Allah SWT dan
keperluan manusia sejagat akan
memperkasa jati diri dan
meningkatkan harga diri pekerja.
Oleh itu, pekerja hendaklah sentiasa
melengkapkan diri dengan asas-asas taqwa
supaya terhindar diri dari melakukan
perbuatan keji, tercela seperti melakukan
kerosakan, penipuan, rasuah, mencuri
tulang, ponteng kerja, dan perbuatanperbuatan negatif yang lain.
Perbuatan mendapatkan rezeki atau
kekayaan, dengan jalan haram, dengan jalan
penipuan, rasuah, penyelewengan dan lainlain adalah ditegah.
Ingatlah wahai
para jemaah dan
umat Islam
sekalian,
bahawa wang
kekayaan yang
didapati dengan
cara haram
apalagi dengan
menganiaya
pihak lain dengan
merugikan orang
lain adalah wang
dan kekayaan
yang tidak berkat.
Kekayaan secara
haram hakikatnya
tidak membawa
kesenangan dan
kebahagian
dalam hidup,
tetapi akan
membawa
kesengsaraan dan
kecelakaan di
dunia dan
akhirat.
mimbar menyeru semua golongan
pekerja,
sempena sambutan Hari Pekerja
201 4 yang bertemakan:
Pekerja Berinovasi
Pemacu Transformasi
maka marilah sama-sama kita memperkasa
jati diri dengan menghayati sifat taqwa
supaya setiap amalan dan pekerjaan kita
memenuhi standard piawaian Allah yang
ditetapkan dan memberi kepuasan kepada
manusia sejagat.
marilah kita
tanamkan niat yang
ikhlas untuk
mendapatkan
keredhaan Allah SWT
di samping
mengharapkan
pekerjaan itu diterima
sebagai ibadah dan
amal soleh.
Di samping itu
perkerja hendaklah
sentiasa
mengamalkan sifat
sabar dan bertawakal
serta berdoa kepada
Allah SWT dalam
menghadapi ujian dan
godaan dalam
pekerjaan.
‫ﯟ ﯟ ﯟ ﯟ ﯟ ﯟ ﯟ‬
‫ﯟ ﯟ ﯟ ﯟ ﯟ ﯟ ﯟ‬
‫ﯟ ﯟ ﯟ‬
Maksudnya:
“Katakanlah (wahai Muhammad), beramallah
kamu akan segala yang diperintahkan, maka
Allah SWT. dan Rasul-Nya serta orang yang
beriman akan melihat apa yang kamu
kerjakan; dan kamu akan dikembalikan
kepada Allah SWT yang mengetahui perkaraperkara yang ghaib dan nyata. Kemudian Dia
memberitahu kepada kamu apa yang kamu
telah kerjakan.”
‫ِ‬
‫فَاذْ ُك ُروا اهللَ ال َْعظ ْي َم يَ ْذ ُك ْرُك ْم َوا ْش ُك ُرْوهُ‬
‫ِ‬
‫ضلِهِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫و‬
‫م‬
‫ك‬
‫د‬
‫ز‬
‫ي‬
‫ه‬
‫م‬
‫ع‬
‫ن‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫اسأَلُوهُ م ْن فَ ْ‬
‫َ َ َ َْ ْ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫يُ ْعط ُك ْم َولَذ ْك ُر اهلل أَ ْكبَ ُر‪َ .‬واهللُ يَ ْعلَ ُم‬
‫صنَ عُ ْو َن‬
‫َما تَ ْ‬

similar documents