Prezentace aplikace PowerPoint

Report
Název
školy:
Autor:
Anotace:
Název:
Téma:
Číslo
projektu:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY,
HUSOVA 276, OKR LOUNY
MGR. OLGA FILÍPKOVÁ
VY_32_INOVACE_476_PTÁCI
Ptáci hnízdící v okolí lidských obydlí
a ve volné přírodě
CZ.1.07/1.4.00/21. 2975
Zkopíruj si logo EU do své práce
Anotace
Tato prezentace slouží k výkladu látky v
předmětu člověk a jeho svět ve
4. ročníku.
• Žáci se seznámí s ptáky hnízdícími v okolí
lidských obydlí i s ptáky hnízdícími ve
volné přírodě.
• Seznámí se s místem a způsobem
hnízdění jednotlivých ptáků, jejich
potravou a dalšími jejich zvláštnostmi.

Datum vytvoření:
12. 3. 2012
Klíčová slova:
hnízdo a hnízdní období, hnízdní revíry,
hmyzožravec, všežravec, tažný pták, vletový otvor,
samec, samice, imprinting (vtištění)
Ptáci
Na jaře mají ptáci hnízdní období.
Stavějí a upravují svá hnízda.
Potom do hnízd snášejí vejce, která
vysedí.
 Starají se o svá mláďata dokud se
neosamostatní.
 Ptáci si vyznačují svým zpěvem tzv.
hnízdní revíry



Ptáci hnízdící v okolí lidských obydlí
kos černý
jiřička obecná
drozd zpěvný
sýkora modřinka
hrdlička zahradní
vlaštovka obecná
sova pálená
Ptáci hnízdící ve volné přírodě
datel černý
labuť velká
havran polní
vrána obecná šedá
čejka chocholatá
ledňáček říční
lyska černá
kachna divoká
Vlaštovka obecná
Živí se létajícím hmyzem, který chytá v letu nebo sbírá
z vodní hladiny. Hnízdo je miskovité z hliněných
hrudek, které slepuje slinami. Nahoře je otevřené.
Je vystlané peřím a stébly. Žije v obydlených
kulturních krajinách zvláště s hospodářskými zvířaty.
Jiřička obecná
Podobně jako vlaštovka
je jiřička hmyzožravá.
Svou kořist loví za letu.
Jiřičky při sběru hnízdního
materiálu.
Hnízdo s dvěma mláďaty
Buduje si hnízdo, které je
až na vletový otvor
uzavřené, nikoli miskovité
jako u vlaštovky.
Staví si ho většinou pod převisem
střech.
Hnízdo si lepí z hlinitých hrudek a uvnitř je
vystláno stébly a peřím.
Kos černý
Je převážně
hmyzožravý pták.
Městský kos se stává všežravcem.
Do jeho jídelníčku patří kromě bezobratlých
a bobulí vše, co najde na ulicích a v krmítkách.
Městský kos je částečně tažný pták.
Hnízdo je hluboká miska vybudovaná ze suchých
stébel a kořínků slepených hlínou.
Lesní kosi hnízda umísťují do korun stromů a keřů.
Městští kosi hnízdí na budovách (balkóny a verandy).
Kos se dožívá až 20 let.
Labuť velká
Patří mezi naše největší ptáky. Obývá stojaté i pomalu
tekoucí vody. Je částečně tažný pták. Živí se zejména
vodními rostlinami, ale i pečivem, které jí lidé házejí
do vody.
Velká hnízda
si staví z proutí
a rákosu na okrajích rybníků a jezer nebo na březích
tekoucích vod. Na vejcích sedí především samice.
Samec zatím střeží okolí anebo zastupuje samici,
když si hledá potravu.
Drozd zpěvný
Je menší než kos černý. Pobývá v lesích, parcích,
zahradách. Je nápadný svým charakteristickým
zpěvem. Je všežravý. Živí se především různými
druhy bezobratlých
živočichů.
Má rád měkkýše,
jejichž tvrdých ulit
se zbavuje rozbitím
o kámen.
Hrdlička zahradní
Často se zdržuje v hejnech, zvláště tam, kde je
dostatek potravy. Živí se především semeny,
bobulemi, ale i zelenými částmi rostlin.
Staví si jednoduché hnízdo z větviček na stromech,
keřích i budovách.
Sýkora modřinka
Je stálý druh. Obývá
listnaté i smíšené
lesy, parky, aleje,
zahrady i centra
měst.
Patří mezi významné
požírače rostlinných
škůdců, jako např.
motýlí housenky
a mšice.
Hnízdí v dutinách stromů a v budkách. Na jaře ráda
ožírá mladé pupeny a listy stromů nebo různá
semínka. V zimě má ráda různé oříšky nebo živočišný
tuk v síťkách.
Sova pálená
Je stálý pták. Je aktivní v noci. Živí se hraboši, křečky,
různými druhy myší. Loví i ptáky, plazy, hmyz.
Má velice vyvinutý sluch
i zrak, který využívá při
lovu.
Hnízdo si nestaví. Vajíčka
klade do dutin stromů,
do koutů opuštěných
staveb i na půdy
opuštěných domů.
Datel černý
Živí se dřevokaznými
škůdci, mravenci, brouky
nebo jejich larvami, které
vytesává z živého i
mrtvého dřeva.
Hnízdní dutinu
si vytesává až 8 metrů
nad zemí v kmenech
buků.
Havran polní
Je všežravec. Objevuje se v početných hejnech. Staví
si velké neupravené hnízdo z větví. Rád navštěvuje
v početných hejnech právě dozrálá obilná pole.
Dožívá se více jak 15 let.
Čejka chocholatá
Typickým prostředím
jsou mokřadní louky
a pole.
Živí se pavouky,
měkkýši, hmyzem
i částmi rostlin.
Hnízdo si tvoří
v důlku v zemi
a vystele ho suchou
trávou. Často bývá zničeno polnohospodářskou
technikou, což se podepisuje na početnosti tohoto
druhu.
Ledňáček říční
Vyskytuje se u pomalu tekoucích vod.
Žije samotářsky.
Živí se menšími rybami, vodním hmyzem
i obojživelníky. Hnízdí v norách, které si hloubí
v březích vod.
Lyska černá
Obývá stojaté vody všeho druhu. Do měst se stěhuje
v zimě na parková jezírka. Je částečně tažný pták.
Živí se vodními rostlinami i drobnými vodními
živočichy. Staví si kopcovité a ostrůvkovité hnízdo
z vodních rostlin v těsné blízkosti vody. Může se dožít
více než 15 let.
Kachna divoká
Obývá tekoucí i stojaté vody, ústí řek i mořská pobřeží.
Přizpůsobila se i městskému prostředí. Živí se různými druhy trav,
ale i živočichy (hraboši, myši, obojživelníci, plazi). Hnízdí na
nejrůznějších místech (břehy vod, v rákosinách, dutiny stromů,
střechy budov).
Káčata se líhnou dokonale vyvinutá. Velmi dobře
běhají, plavou a potápějí se. Matka je brzy odvádí
na vodu. Zajímavým jevem je imprinting (vtištění)
vylíhlých mláďat do prvního tvora, kterého vidí
a který pak pro ně představuje rodiče po celý život.
Použité zdroje









CLAUS ABLEITER. Soubor:Zwei Jungschwalben im Nest.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia
[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, srpen 2007(2007-08), 19. 8. 2007, 21:01
[cit. 2012-03-10]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zwei_Jungschwalben_im_Nest.jpg
ANDREW BUTKO. Soubor:Delichon urbicum 10.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online].
San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, červen 2007(2007-06), 18. 11. 2008, 07:27 [cit. 201203-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Delichon_urbicum_10.jpg
ORIGINAL UPLOADER WAS SONNY CZ AT CS.WIKIPEDIA. Soubor:Kos cerny.jpg. In: Wikipedia: the
free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 23. 12. 2007, 11:41 [cit.
2012-03-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kos_cerny.jpg
STEPHAN MENSE. Soubor:Sg fexx 19.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 23. 11. 2004, 21:22 [cit. 2012-03-10]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sg_fexx_19.JPG
OLI91. Soubor:Jajka.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 14. 5. 2006, 13:20 [cit. 2012-03-10]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jajka.JPG
MAREK SZCZEPANEK. Soubor:Cygnus olor 2 (Marek Szczepanek).jpg. In: Wikipedia: the
free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 20. 3. 2005, 00:00
[cit. 2012-03-10]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cygnus_olor_2_(Marek_Szczepanek).jpg
ANDREAS TREPTE. Soubor:Cygnus-olor-nest.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia
[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 16. 5. 2006, 17:05 [cit. 2012-03-10].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cygnus-olor-nest.jpg
TONY WILLS. Soubor:Song thrush.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 11. 9. 2007, 10:46 [cit. 2012-03-12]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Song_thrush.jpg
ANDREAS TREPTE. Soubor:Collared Dove.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online].
San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 15. 4. 2009, 18:59 [cit. 2012-03-12]. Dostupné
z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Collared_Dove.jpg










SŁAWEK STASZCZUK. Soubor:Parus caeruleus1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online].
San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 21. 1. 2006, 11:23 [cit. 2012-03-12]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Parus_caeruleus1.jpg
STEVIE B. Soubor:Tyto alba close up.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 15. 12. 2011, 11:33 [cit. 2012-03-12]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tyto_alba_close_up.jpg
STEFFEN HANNERT. Soubor:Schwarzspecht.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 7. 2. 2006, 08:18 [cit. 2012-03-12]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schwarzspecht.jpg
RAFAŁ KOMOROWSKI. Soubor:Corvus frugilegus 2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia
[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 9. 12. 2007, 17:21 [cit. 2012-03-12].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Corvus_frugilegus_2.jpg
NORTHERN_LAPWING.JPG. Soubor:Northern Lapwing new.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia
[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 22. 2. 2009, 17:41 [cit. 2012-03-12].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Northern_Lapwing_new.jpg
LUKASZ LUKASIK. Soubor:Alcedo atthis 2 (Lukasz Lukasik).jpg. In: Wikipedia: the free
encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 28. 5. 2006, 09:49 [cit. 201203-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alcedo_atthis_2_(Lukasz_Lukasik).jpg
RICHARD BARTZ. Soubor:Blässhuhn Fulica atra Richard Bartz.jpg. In: Wikipedia: the free
encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 28. 1. 2008, 18:12 [cit. 201203-12]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bl%C3%A4sshuhn_Fulica_atra_Richard_Bartz.jpg
LUPIN FROM EN.WIKIPEDIA.ORG. Soubor:Kaczka krzyzowka samica.jpg. In: Wikipedia: the free
encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 30. 12. 2004, 05:59 [cit. 201203-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kaczka_krzyzowka_samica.jpg
ANTON HOLMQUIST SOASTA. Soubor:Mallard 080508.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia
[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 9. 5. 2008, 15:50 [cit. 2012-03-12].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mallard_080508.jpg
KIM. Soubor:Fleet of Cute.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 6. května 2005(2005-05-06), 19. 9. 2006, 23:42 [cit. 2012-03-12].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fleet_of_Cute.jpg

MALENE THYSSEN. Soubor:Landsvale.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 13. června 2004(2004-06-13), 9. 5. 2007, 09:22 [cit.
2012-03-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Landsvale.jpg

similar documents