taklimat takakura

Report
TAKLIMAT
‘PENGKOMPOSAN SISA MAKANAN
MELALUI KAEDAH TAKAKURA’
Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan
Pembersihan Awam (PPSPPA) ditubuhkan sebagai
pelengkap bagi menjayakan Dasar Pengurusan
Sisa Pepejal Negara. Secara amnya, Dasar ini
bertujuan untuk mewujudkan sistem pengurusan
sisa pepejal yang menyeluruh, bersepadu, kos
efektif dan lestari yang dikehendaki oleh
masyarakat yang mementingkan pemuliharaan
alam sekitar dan kesejahteraan awam.
Perbadanan ditubuhkan di bawah Akta Perbadanan
Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (Akta
673). Perbadanan secara rasminya telah ditubuhkan pada 1
Jun 2008 di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan
Tempatan (KPKT).
 Mengesyorkan dasar, perancangan dan strategi
perkhidmatan
pengurusan sisa pepejal dan pembersihan
awam kepada Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara.
 Melaksana, menggalakkan penyertaan dan
mempertingkatkan kesedaran orang awam mengenai
program kesedaran dan perkhidmatan pengurusan sisa
pepejal dan pembersihan awam.
 Menerapkan amalan kitar semula dan pengasingan sisa
disumber secara sistematik disamping menekankan ciri-ciri
pembangunan yang mampan meliputi aspek ekonomi, politik
dan sosial.
 Mengawalselia prestasi syarikat-syarikat yang membekalkan
perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan
awam.
 Mengenalpasti teknologi yang mesra alam, selamat dan kos
efektif serta menjalankan penyelidikan berhubung dengan
pembangunan perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan
pembersihan awam.
 Melaksana dan menguatkuasakan undang-undang pengurusan
sisa pepejal dan pembersihan awam.
15%
45%
3%
6%
SISA MAKANAN
PLASTIK
KERTAS
7%
LOGAM
KACA
LAIN-LAIN
24%
PENGKOMPOSAN : Proses penguraian dan
penstabilan bahan organik secara biologi di
bawah keadaan terkawal bagi menghasilkan
produk akhir yang memberi manfaat kepada
tanah.
TAKAKURA : Bersempena nama
Profesor Takakura yang
berjaya menghasilkan
kaedah pengkomposan
ini.
• PENAPAIAN
• PEMERAMAN
• PENGKOMPOSAN
GULA MERAH:
250GRAM
YOGURT : 2 CAMCA
BESAR
3 LITER AIR
RAGI : 1 CAMCA BESAR
BALANG
TEMPE : 1 KEPING
CENDAWAN :
200GRAM
2
1
3
Nota : Garam/Kulit Buah = Yis (lactic asid)
Fungsi : Menghalang mikrob tidak baik
4
Penapaian
3 - 7 hari
FUNGUS YANG
DIHASILKAN
SEKAM PADI :2 KG
- UNSUR KARBON
DEDAK BERAS : 1KG
- UNSUR PROTEIN
KOTAK
2
1
3
SEKAM + DEDAK BERAS
4
Sekam boleh
dibentuk
Disimpan selama 5 – 7
hari di tempat bersuhu
bilik
MIKROB
SISA MAKANAN
BAKUL DAN SEED
COMPOST
2
3
1 – 2 BULAN
1
suhu normal 40 – 50 darjah celcius
(HOME METHOD)
4
2
3
Setiap 24 jam
1
Penting :Tahap kelembapan
4
1. Tapis sisa makanan
2. Masukkan ke dalam bakul dan gaul rata
3. Tutup dengan kain - serangga
MASALAH & HALANGAN
MINOR
- Mudah didekati oleh serangga seperti semut, lalat,lipas dan ulat dari makanan.
- Memerlukan suhu bilik sahaja.
- Tahap kelembapan.
- Penurunan suhu
- Terlalu basah jika dibalut dengan plastik.
- Kotak mudah mereput.
MAJOR!!!!
Jijik,loya ….
Mula hilang
minat….
TAHAP KEUPAYAAN BAJA
 Universiti Putra Malaysia telah menghantar keputusan analisa baja (tindak balas tanah)
kepada PPSPPA Melaka pada 22 Ogos 2011. Rumusan dan keputusan adalah seperti
berikut :
“ Adalah dirumuskan kedua-dua sampel A dan B mengandungi unsur nutrien untuk
pertumbuhan pokok. Nutrien dalam kompos ini cukup baik untuk pertumbuhan awal pokok dan
jika untuk mendapatkan hasil buah yang baik baja kompos perlu ditambah. Sekiranya ingin
menggunakan baja kimia, boleh dikurangkan kadarnya”
Prof.Madya Dr. Radziah bt Othman
Jabatan Pengurusan Tanah,
Fakulti Pertanian UPM.
 Bekerjasama dengan MBMB untuk menguji baja ke atas tanaman yang dalam proses
pemulihan pada 9 Ogos 2011.
BAJA MBMB
BAJA KOMPOS
SELAMAT
MENCUBA...
SEKIAN
TERIMA KASIH
Disediakan Oleh:
NOR ZAKI BIN MD NOR
Unit Kesedaran Awam dan Kitar Semula
PPSPPA Melaka ,Tingkat 7, Graha Maju, Melaka
Email : [email protected]
TEL :06-2838953/54

similar documents