Turistchef Ole Riis - Geopark Vestjylland

Report
turisme og Nationalpark Thy
marts 2014
Nationalpark Thy
strækker sig over 244
km2
Fra Hanstholm til Agger
er der 51 km.
Bredeste sted ca.12 km
Fra fyret i Hanstholm i
nord til Agger Tange i syd
Mod øst afgrænset af
landbrugslandet og mod
vest af havet.
Det er et område, som er
formet af århundreders
sandflugt, med
landskabsværdier i form
af kyst, klitter, klitheder,
søer og klitplantager.
NATUR I STORT FORMAT
I
d
e
n
t
i
t
e
t
• Der var tre tidligere kommuner.
• En ny Thisted Kommune.
• Der var ikke tradition for samarbejde i
overvældende grad.
• Der var ret skarpe grænser.
• Forskellige måder at se muligheder – også
indenfor de gamle kommuner
• OPBRUD og nye vinde!
• Hvad var det egentlig vi ville? Den nye
ramme afstak nogle retninger
• Hvilke værdier skulle vi fortælle om og
udvikle?
• Hvordan skulle disse værdier formidles
• Hvem kunne være med
• Hvem ville være med
• Hvad havde vi, der passede ind i en
fortælling
• Hvem kommer så
Samarbejde
•
•
•
•
•
Thy Erhvervsforum
Naturstyrelsen
Thisted Kommune
Nationalpark Thy
Thy Turistforening
• Politikker, mål og handleplaner
Kendskabsgraden
Nye samarbejdspartnere
•
•
•
•
•
•
•
Engagerede frivillige
Ægte klynger
Nye initiativer
Nye samarbejdsrelationer
Fælles mål
Fornyet håb
Ingen udkantsfornemmelse
Nye udviklingsprojekter
• KUP 1 – fokus på service og kvalitet
• KUP 2 – Cold Hawaii ”to byer en bølge”
• Konkrete indsatser
Anlæg i Klitmøller og Vorupør
Havbad – store badedag

similar documents