Patricia Deiters - Federatie Vaktherapeutische Beroepen

Report
Waarom?
Kankerpatiënten en hun naasten hebben vaak en veel
problemen met de emotionele gevolgen.
(Ver)beeldende en creatieve expressie ondersteunt ons bij de
emotionele verwerking van de ziekte, vergroot participatie en
zelfredzaamheid in de maatschappij.
Hoe?
1: Regionale en lokale participatie
2: Landelijke bekendheid creatieve expressie
3: Bieden van professionele ondersteuning
4: Ontwikkelen nieuwe instrumenten
Wat ?
Doelstelling 1:
Regionale en lokale netwerken/participatie:
Zingen voor je Leven
Landelijk
korennetwerk
30+
koren
Spelen voor je Leven
Doel:
Landelijk
netwerk
Beelden voor je Leven
Doel:
Landelijk
netwerk
Schrijven voor je Leven
Doel
Landelijk
netwerk
Wat?
Doelstelling 2:
Landelijke bekendheid door het organiseren van
symposia, tentoonstellingen en evenementen
Grote Manifestatie 2009
Oncofonie
Symfonie voor je Leven
Wat?
Doelstelling 3:
Bevorderen deskundigheid vaktherapeuten
Wat?
Doelstelling 4:
Ontwikkelen en faciliteren van nieuwe
instrumenten die helpen bij de emotionele verwerking van
kanker
Wensboom
Doe een
Wens voor
een dierbare
Verbeeldings
Toolkit
Samenwerking met o.a.










KWF Kankerbestrijding
Stichting OOK
IPSO
Leven met Kanker
School voor Imaginatie
Roparun Centra
Talloze inloophuizen en therapeutische centra
Care for Cancer
NVPO
Federatie Vaktherapeutische Beroepen
Dialoog:
• Hoe vergroten wij de bekendheid van
heilzame werking van creatieve expressie?
• Wie gaat relevant wetenschappelijk onderzoek
doen en wie gaat dat betalen?
• Hoe gaan we de herstelondersteunende zorg
financieren?

similar documents