ppt sessie turn it in

Report
Turn it inside out
Turn it inside out
Wil je …

De originaliteit van een paper/een opdracht controleren?
 Welke
bronnen gebruiken je studenten?
 Werden die bronnen correct gebruikt?

Voorkomen dat uit papers geplagieerd wordt?
 Uit
je eigen werk
 Uit papers van je studenten
• Door studenten van latere jaren
• Door studenten/auteurs van andere scholen

Turnitin kan helpen
 Wel:
als onderdeel van ruimere strategie
 Niet: als enige zaligmakende oplossing
Turn it inside out
Plaats in Toledo?


Toledo = 95% Blackboard + 5% extra
5% extra?

Eigen tools
•
•
•
•
Integratie met SAP
Add-ons en extensies
Tolinto
GPS
Questionmark
 …
 Turnitin

• Commercieel produkt
• Associatie-licentie, geen persoonlijke licentie
• Enige toegang via Toledo/Blackboard
Turn it inside out
Wat is plagiaat?

Definitie?
 Grote
•
•
•
•

verschillen:
Discipline
Instelling
Land / cultuur
Individueel
Gebruik van
 Oorspronkelijke
ideeën
 Uit een andere bron
• Zelfs uit eigen werk!
 Zonder
referentie
• Of: met onvolledige of onjuiste referentie
Turn it inside out
Preventie van plagiaat

Vorming van studenten


Bewustmaking van problematiek
Studenten moeten leren
• Opzoeken
• Schrijven
• Refereren

Keuze van onderwerpen



Organisatie opleiding




Hergebruik moedigt kopiëren aan
Niet originele opdracht leidt vaak tot niet origineel werk
Gespreide werkdruk binnen opleiding/fase
Overdreven werkdruk geeft aanleiding tot kopieergedrag
Aandacht voor vorming / bewustmaking op niveau van opleiding
Software


Kan formatief gebruikt worden: studenten wijzen op fouten
Afschrikkend effect (studenten bewustmaken van bestaan en gebruik)
Turn it inside out
Detectie van plagiaat


Welke definitie hanteer je?
Citaat, parafrase of andere overeenkomst
 Is
er een referentie?
• Inline?
• Noot?
– Voet- of eindnoot?
– Nummering?
– Per hoofdstuk?
 Is
die referentie juist?
• Vormelijk?
• Inhoudelijk?

Algoritme voor interpretatie is onmogelijk
Turn it inside out
Detectie à l'ancienne

Ervaring en intuïtie
 Herkenning
 Verschillen
in kwaliteit
• Stijlbreuk, taalgebruik
• Inhoud

Opzoeking fragmenten
 Google
 Google
scholar
…

Blijft belangrijk
 "Does
it smoke?"
Turn it inside out
Software-ondersteunde detectie

Cfr: opzoeking in google scholar


Niet: 1 fragment
Wel: volledige document
• Alle woorden, groepen van woorden, zinnen

Uitgebreide rapportering


Praktijk:


Arbeidsintensief!
Aanvulling/bevestiging van
Software





Turnitin (iParadigm)
Urkund
Ephorus
SafeAssign (Blackboard)
…
Turn it inside out
Wat is Turnitin niet?

Don't believe the hype!




"The global leader in addressing plagiarism"
"De K.U.L kocht de antiplagiaat software Turnitin"
"SafeAssign is a plagiarism prevention service"
Geen PLAGIAAT-detectie
 Software
voor plagiaatdetectie bestaat niet
 Originaliteitscontrole / overlappingsdetectie

Plagiaat en plagiaat-detectie is in grote mate
kwestie van:
 Definitie
 Interpretatie
Turn it inside out
Wat is Turnitin wel?


Originaliteitscontrole
"Domme", brute opzoeking van woorden
 Enorm
referentiebestand
 Enorme rekenkracht
 Woorden en groepen van woorden opgezocht

Overeenkomsten worden
 Gerapporteerd
• Gesignaleerd
• Gedocumenteerd
Turn it inside out
Niet zo "dom"

Parafrases worden gedetecteerd
 Weggelaten
stukken
 Woorden van plaats veranderd
 Woorden vervangen

Algoritmes voor
 Detectie
van gebruik van synoniemen
 Detectie van vertaald plagiaat (experimenteel)
 Detectie van geplagieerde afbeeldingen (exp.)
Turn it inside out
Referentiebestand


Enkel wat elektronisch beschikbaar is!
Repositories
Miljarden documenten
 Publiek toegankelijke informatie

• "Live" internet-documenten (index à la google, bing, …)

Afgeschermde informatie
• "Gearchiveerde" internet-documenten
– Oude versies
– Verdwenen pagina's
• In de service opgeladen teksten
– Global repository
– Institutional repository
• Betalende inhoud
– Elektronische tijdschriften, databanken
Turn it inside out
Welke tijdschriften en databanken?



Bedrijfsgeheim!
Geen exhaustieve lijst
Contracten met leveranciers
 Betalend?
 Reciprociteit
• Content in ruil voor gebruik iThenticate / CrossCheck
 Verschillende

modaliteiten
Verschillen in kwaliteit van aanbod
 Niet
alle landen even goed
 Niet alle talen even goed
 Niet alle vakgebieden even goed
Turn it inside out
Hoe Turnitin gebruiken?

Turnitin assignment in vak of community
 Enige
toegang tot Turnitin
 Geen rechtstreekse toegang!
 Integratie in Blackboard
• Uitwisseling data
• Punten in puntenboek

Docent zet assignment klaar
 Student
kan paper opladen
• Met beperkingen (aantal, datum, …)
 Docent
kan via zelfde weg paper(s) opladen
• Zonder beperkingen
Turn it inside out
Demo
Turn it inside out
Wanneer wordt rapport gegenereerd?

Immediately: first report is final
Student a
Referentiecorpus
Turn it inside out
Wanneer wordt rapport gegenereerd?

Immediately: first report is final
Student b
Student a
Referentiecorpus
Turn it inside out
Wanneer wordt rapport gegenereerd?

Immediately: first report is final
Student c
Student a
Referentiecorpus
Student b
Turn it inside out
Wanneer wordt rapport gegenereerd?

Immediately: can overwrite until due date
Student a
Referentiecorpus
Turn it inside out
Wanneer wordt rapport gegenereerd?

Immediately: can overwrite until due date
Student b
Student a
Referentiecorpus
Turn it inside out
Wanneer wordt rapport gegenereerd?

Immediately: can overwrite until due date
Student c
Student a
Referentiecorpus
Student b
Turn it inside out
Wanneer wordt rapport gegenereerd?

Immediately: can overwrite until due date
Student a
Student c
Referentiecorpus
Student b
Turn it inside out
Wanneer wordt rapport gegenereerd?

Immediately: can overwrite until due date
Student a
Student b
Student a
Student c
Student c
Referentiecorpus
Student b
Turn it inside out
Wanneer wordt rapport gegenereerd?

On due date
Student a
Student b
Student a
Student c
Student c
Referentiecorpus
Student b
Turn it inside out
Valse positieven

Niet alle matches even betekenisvol
 Bibliografisch
materiaal
• Referenties in bibliografie
• Geen sluitend mechanisme! Vermijden!
 "Tussen
aanhalingstekens"
 Kleine overeenkomsten
• Kleine percentages zijn vaak groot!
• Gebruik aantal woorden!
Turn it inside out
Mogen studenten het rapport zien?

Repressief vs. formatief gebruik
 Omstreden
 Waarom

plagiëren studenten?
Onder voorwaarden
 Plaats
in opleiding
 Zeker niet voor alle papers
 Geen onbeperkte uploads!
 Niet bewaren in repository!


Revision assignments
Andere kanalen voor studenten!
Turn it inside out
De repositories
Subscription
content
Live
Internet content
K.U.L
Uploaded papers
Archived
Turn it inside out
Worden papers bewaard?

Turnitin repository
 Toegankelijk
voor alle gebruikers
 Elke opgeladen paper kan vergeleken worden met
deze repository

Institution repository
 Enkel

toegankelijk voor eigen instelling
No repository
 Vertrouwelijke
documenten
 Tussentijdse versies
Turn it inside out
Paper wordt ingediend

Door student / door docent
 Verschillende

modaliteiten
Student
Docent
-Single file
-Cut/copy and paste
-Single file
-Cut/copy and paste
-Multiple file upload
-Bulk upload (zip)
Voorwaarden / beperkingen
 Bestandstypes
 Bestandsgrootte

Controle / bevestiging / ontvangstbewijs
Turn it inside out
De assignment inbox


Via Control Panel
Originaliteitsindex
 Blauw
is best?
• (Meestal) verdacht!
 Groen
is goed?
• Niet per definitie!
 Rood
is slecht?
• Ja, tenzij …

Geen oordeel over plagiaat
Turn it inside out
Het originaliteitsrapport


Interactieve tool
Opgeladen tekst
 Overlappingen
gemarkeerd
 Bron-documenten getoond
Navigatie
 Views
 Filters
 Arbeidsintensief

 GPS,
geen automatische piloot
Turn it inside out
Match breakup

Enkel bronnen van hoogste niveau worden
getoond
Paper
• Socrates
• Plato
• Aristoteles
• Storig
• Lévi-Strauss
Rapport
• Socrates
• Storig
• Lévi-Strauss
• Plato
• Aristoteles
• Storig
• Lévi-Strauss
Turn it inside out
All sources

Alle bronnen worden getoond
Paper
Rapport
• Socrates
• Socrates
• Plato
• Aristoteles
• Storig
• Plato
• Aristoteles
• Lévi-Strauss
• Storig
• Lévi-Strauss
Turn it inside out
Scenario's

Opdracht voor groep studenten

Alle studenten dienen in via TII
•
•

In vak wordt TII-assignment klaargezet voor de studenten
Moeten papers van studenten met elkaar vergeleken worden?
Studenten dienen niet in via TII
•
Docent laadt zelf bestanden op in TII
–
–
•



Niet voor elke opdracht bruikbaar
Tijd en plaats binnen opleiding / fase
Studenten kunnen tussentijds opladen en rapport zien
•
•
Beperkt aantal uploads (1)
Eventueel: revision assignment
Archief uitbouwen



In vak wordt TII-assignment klaargezet, enkel voor docent
Formatief gebruik voor studenten


Selectief (op basis van intuïtie)
Allemaal
Vroeger ingediende papers in bulk opladen
Referentie voor later op te laden papers
Eigen werk


Controleren van referenties
Toevoegen aan referentiebestand
Turn it inside out
Demo


Aanmaken assignment
Indienen assignment
 Als
docent
 Als student

Het rapport

similar documents