UKÄ Utvärdering av teknik-utbildningar 2012-13

Report
UKÄ
Utvärdering av teknik-utbildningar
2012-13
362 utbildningar utvärderade
Det gick !!!
Styrgrupp: Riitta Räty, Jana Hejzlar
(UKÄ)
Janerik Lundquist, LiU
Folke Snickars, KTH
Erik Höglund, LuTH
Anders Haraldsson, LiU
Rolf Paulsson, UU
Leif Bülow, LTH
Vad är slutresultatet av
en utbildning?
Högskola
Måluppfyllelse
”Kvalitet”
Mäter vi det vi
vill mäta ?
Utmaningar
•
•
•
•
•
Små utbildningar får stryk, gräns vid 10
Intervjuer på plats
För snäv betygsskala
Tag till vara engagemanget bland studenterna
Skaffa mätrutiner för de mjuka målen.
Samhällsperspektiv. Progression viktig.
• Speciellt de ”skriftliga målen” är viktiga.
• Skaffa internationella referens-universitet (kanske
PISA).
Vilka är slutmålen?
• Vad ska en ingenjör årgång 2025 ha för
kompetens?
• Generalist eller specialist?
• Tydligare näringslivsanknytning – redan från
dag 1
• Internationell erfarenhet
• Kommunikativ förmåga

similar documents