ett examensarbete av David Tiberg och Alexander Pikosz, KTH

Report
Norrortsbanan
- En studie om värdeåterföring i samband med
infrastruktursatsning
Av: David Tiberg &
Alexander Pikosz
Samhällsbyggnadslinjen KTH
Samarbetspartners:
Grunden till markens värdeskapande egenskaper
Von Thünens jordränteteori
Kommunikationer
Bostäder/lokaler
Tillväxt
Service
Arbetsplatser
Effekter skapade av Resecentrum
Nackdelar:
•Oväsen
•Fult
•Kan ge upphov till ökad kriminalitet
Fördelar:
•Ökad tillgänglighet till t.ex. :
Arbete/Skola
Friditssysselsättning
Nöjen etc.
•Ökad social tillgänglighet
•Ökad närhet till urbana aktiviteter
•Ökad handel
•Tillväxt skapande
•Minskar bil-beroendet
•Miljömässigt och socialt hållbart
Ekologisk och social hållbarhet
Tvärförbindelser är viktiga beståndsdelar i en polycentrisk struktur
3 Strategier för trafikplanering
Flerdestinationsplanering
Radiell planeringsstrategi
Skräddarsydd planering
- matchning av ”Origin-destination pairs”
Två planeringstyper
Radiell strategi
Mångdestinationsplanering
Stockholms län 2011
Norra delen
Exempel på radiell planeringsstrategi
Regionaltågssatsning i Mälardalen
har förstärkt den monocentriska bilden ytterligare
Tvärbanan
En tvärförbindelse nära
staden
Bidragande faktorer till Stockholms monocentriska utveckling
Transportsystemet viktig faktor bakom monocentrisk framväxt
Stockholm är också en vision av en polycentrisk struktur
En gränsöverskridande vision
Mångdestinationsplanering
- Fylla många behov
- Arbetspendling
- Fritidsresor och tjänsteresor
- Enkla och direkta nätverksstrukturer
- Snabba förbindelser
Norrortsbanans etapp 1:
Mälarpassagen
Skapa anslutningar
Avlasta regionkärnan
Kapa restider
Norrortsbanans etapp 1 + 2:
Mälarpassagen & Nordostpassagen
Ett sammanhållande system
för stärkta regionala kärnor
Kista - En arbetsplats för många
Destination
Uppsala
Västerås
Arlanda
Restid från Kista idag
58 min
01:28:00
38 min
Ny restid från Kista
30 min
45 min
17 min
Täby – Ett attraktivt bostadsområde i hjärtat av Nordost
Destination
Uppsala
Västerås
Arlanda
Restid från Täby idag
01:18:00
01:58:00
58 min
Ny restid från Täby
34 min
49 min
20 min
Kostnad
Mälarpassagen
Nordostpassagen
Stockholm Nord Resecentrum i Sollentuna
Norrortsbanan totalt
2,4 miljarder
3,7 miljarder
600 Mkr
6,7 miljarder
Exempel på värdeförändringar genererade av tåg stationer
Author
Distance from Railway Station Value impact on properties
Bowes and Ihlanfeldt (2001)
Atlanta, GA
0–1/4 mile
−18.7% (residential properties)
1/4–1/2 mile
2.4% (residential properties)
1/2–1 mile
0.9% (residential properties)
1–2 miles
3.5% (residential properties)
2–3 miles
3.5% (residential properties)
Cervero (1996)
San Francisco bay area, CA
0-1/4 mile
+10–15% in rent for rental units
Weinberger (2001)
Santa Clara, CA
0–1/4 mile
+13 cent per square foot
1/4–1/2 mile
+7 cent per square foot
1/2 - 3/4 mile
+1 cent per square foot
3/4 - 1 mile
No effects
0-500 meters
+1 370kr/sqm (residential properties)
Ståhle (2011) Stockholm
Author
Weinstein & Clower (1999)
Retail
Office
Residential
Industrial
Results
Effect of station on property value within 1/4 mile of the station (percentage change)
36.75%
13.85%
5.97%
7.68%
Dueker and Bianco (1999)
Property value declines $1,593 for every 200 ft out of the station
Fejarang (1994)
Properties within 1/4 mile of the station enjoy premium of $31 per square foot
Inom en radie av 400 – 600 m från varje resecentrum har
följande marknadsvärde beräknats på samtliga fastigheter:
Järfälla
Summa uppskattat marknadsvärde
2 miljarder kr
Stockholm-Kista
Summa uppskattat marknadsvärde
20 miljarder kr
Sollentuna
Summa uppskattat marknadsvärde
7 miljarder kr
Täby
Summa uppskattat marknadsvärde
34 miljarder kr
Summa totalt: 63 miljarder kronor
Finansieringsmöjligheter
•Ökad medfinansiering
•PPP(Public private partnership)
•Privat finansiering

similar documents