"Реформування системи кримінальної юстиції щодо

Report
Засідання Наглядової ради
проекту
05 листопада 2014 р.
Jus
ce
Co
mm
unity
Youth
Ukraine
Juvenile
J
Reform
Project
Структура презентації
Ключові результати дотепер
Моделі проекту РСКЮ
Наступні кроки
Jus
ce
Co
mm
unity
Youth
Ukraine
Кінцевий результат
Juvenile
J
Reform Більш ефективна система юстиції для
Project
неповнолітніх, що відповідає міжнародним
стандартам
Наявність законодавства, політики,
процедур, інституцій та форм роботи, що
спеціально розроблені для дітей в конфлікті
з законом
Jus
ce
Co
mm
unity
Youth
Ukraine
Кінцевий результат
Juvenile
J
Reform
Законодавство і політика
Project
Процедури
Інституції та форми роботи
Відновний підхід
Міжнародні стандарти
Гендерно-чуйні підходи
Jus
ce
Co
mm
unity
Youth
Ukraine
Juvenile
J
Reform
Project
Кінцевий результат
Законодавство та політика
Концепція реформування системи КЮ
25 травня 2011 р.
План заходів щодо реалізації Концепції
12 жовтня 2011 р.
Кримінальний процесуальний кодекс
01 листопада 2012 р.
Jus
ce
Co
mm
unity
Youth
Ukraine
Juvenile
J
Reform
Project
Кінцевий результат: процедури
с
во
Гро
Пра
уд
дя
м а да
Молодь
Проект Кінцевий
Реформування
Системи
Ювенальної Юстиції в
Україні
ПРОФІЛАКТИКА
ПРОГРАМА
СПІВПРАЦІ ШКІЛ І
МІЛІЦІЇ:
Шкільні інспектори
міліції
Програма
дослідники
результат: інституції та моделі
ДОСУДОВИЙ
РОЗГЛЯД
МОДЕЛЬ РОБОТИ З
ДІТЬМИ НА ОБЛІКУ В
КМСД
ДОСУДОВИЙ ЗВІТ
СУДОВИЙ ПРОЦЕС
СПЕЦІАЛЬНІ
ПРОЦЕДУРИ
СУДОВОГО
РОЗГЛЯДУ
КОРЕКЦІЯ
МОДЕЛЬ «ЦЕНТР
ВІДВІДУВАННЯ»
Пра
м а да
Молодь
Гро
с
во
уд
дя
СУД
Звільнення з
випробуванням
Проект
Модель
Реформування
Системи
Ювенальної Юстиції в
Україні
КВІ
Облік
Оцінка
Направлення
Нагляд
«Центр відвідування»
Центр
відвідування
Послуги
Мотивація
Звітування щодо
прогресу
с
во
Гро
Пра
уд
дя
м а да
Молодь
Проект
Реформування
Системи
Ювенальної Юстиції в
Україні
Методика оцінки ризиків і
потреб дітей в конфлікті з
законом
Оцінка
Ключові потреби
79%
63%
58 %
47%
47%
37%
53%
ПРОГРАМИ ЦЕНТРУ
Реабілітаційні
програми
Цільова робота
Волонтерство
Послуги, програми центру
РЕЗУЛЬТАТИ
• 13 підлітків завершили програму
«Управління гнівом»
• 16 пройшли програму «Життєві
навички»
• 5 дівчат завершили програму
«Менеджмент емоцій»
РЕЗУЛЬТАТИ
12 дівчат взяли участь у програмі «Менеджмент емоцій», що
проводилась у Мелітопольській колонії для дівчат
с
во
Гро
Пра
уд
дя
м а да
Молодь
Проект
Центр відвідування: досягнуті результати
Реформування
Системи
Політика:
Ювенальної Юстиції в
Україні
• Наказ ДПтС про реалізацію пілотного проекту в
Мелітополі
• Наказ ДПтС про реалізацію пілотного проекту в
Мелітополі та Івано-Франківську
• Наказ ДПтС про затвердження методики оцінки для
пілотних місцевостей
• Лист Мінсоцполітики про впровадження моделі ЦВ у
Запоріжжі, Донецьку, Києві
с
во
Гро
Пра
уд
дя
м а да
Молодь
Центр відвідування: досягнуті результати
Проект
Реформування
Системи
Інструменти:
Ювенальної Юстиції в
Україні
• Методичний посібник з питань створення і впровадження
моделі центру відвідування
• Брошура «Центр відвідування»
• Методичні рекомендації з оцінки ризиків і потреб дітей в
конфлікті з законом
• Реабілітаційні програми «Управління гнівом» / «Менеджмент
емоцій»
Навчання:
• Для фахівців ЦСССДМ в ІФ, Запоріжжі, Мелітополі, Маріуполі
• Для працівників навчальних закладів ДПтС та начальників
КВІ з усіх областей України
Jus
ce
Co
mm
unity
Youth
Ukraine
Центр відвідування: очікувані результати
Juvenile
J
Reform
Пілотний проект :
Project
Модель центру відвідування повністю
запроваджено у:
2014-15
• Запоріжжі
2015-16
• Львові
• Маріуполі
с
во
Гро
Пра
уд
дя
м а да
Молодь
Проект
Центр відвідування:
Реформування
Системи
Ювенальної Юстиції в
Україні
очікувані результати
Політика:
2014-15
• Затвердити план навчання щодо методики оцінки
• Розробка процедури сертифікації оцінювачів
• Схвалення Науковою радою ДПтС методики оцінки
2015-17
• Розробити регуляторну базу для розповсюдження моделі
по всій країні (проект наказу про співпрацю між КВІ та
ЦСССДМ)
Jus
ce
Co
mm
unity
Youth
Ukraine
Центр відвідування: очікувані результати
Juvenile
J
Reform
Інструменти:
Project
2014-15
• Менеджмент емоцій для дівчат
• Когнітивно-поведінкове втручання (навч. курс)
• Мотиваційне інтерв’ю (навч. курс)
• Життєві навички
• Розвиток інституційної спроможності щодо розробки
програм для неповнолітніх правопорушників
2015-17
• Фіналізувати програми / Затвердження
вищеназваних програм
Jus
ce
Co
mm
unity
Youth
Ukraine
Juvenile
Центр відвідування: очікувані результати
J
Reform
Навчання:
Project
2014-15
• TдT щодо методики оцінки
• TдT щодо ефективних, гендерно-чуйних програм
• Мотиваційне інтерв’ю (у пілотних місцевостях)
2015-17
• Запровадження чинних програм / методик
• Когнітивно-поведінкове втручання
• Менеджмент емоцій для дівчат
• Життєві навички
• Розробка нових програм, згідно визначених потреб
с
во
Гро
Пра
уд
дя
м а да
Молодь
Проект Модель
Реформування
Системи
Ювенальної Юстиції в
Україні
КМСД
Облік
Оцінка
Направлення
Профілактика
профілактичної роботи з дітьми
на обліку в КМСД
Центр
відвідування
Послуги
Мотивація
Звітування
Служба у
справах дітей
Досудовий звіт
СУД
Покарання
Jus
ce
Co
mm
unity
Youth
Ukraine
Модель профілактичної роботи з дітьми на
Juvenile
обліку КМСД: досягнуті результати
J
Reform
Project
Пілотний проект:
• Івано-Франківськ і Мелітополь
НАВЧАННЯ:
• Початковий тренінг щодо роботи з формою оцінки для
працівників КМСД
Jus
ce
Co
mm
unity
Youth
Ukraine
Модель профілактичної роботи з дітьми на
Juvenile
обліку КМСД: досягнуті результати
J
Reform
Project
Політика:
• Лист Міністерства внутрішніх справ щодо застосування
методити оцінки ризиків і потреб дітей у конфлікті з
законом у діяльності КМСД № 58/2-1849 від 28 жовтня
2013
Інструменти:
• Брошура стосовно направлення до центру відвідування
• Форма оцінки ризиків і потреб дітей у конфлікті з законом
Jus
ce
Co
mm
unity
Youth
Ukraine профілактичної роботи з дітьми на
Модель
Juvenile
обліку КМСД: очікувані результати
J
Reform
Project
Пілотний проект:
2014-15
• Проведення навчання щодо роботи з формою оцінки
для працівників КМСД в Івано-Франківську та
Мелітополі
• Запоріжжя
2015-17
• Львів
• Маріуполь
Jus
ce
Co
mm
unity
Youth
Ukraine профілактичної роботи з дітьми на
Модель
Juvenile
обліку КМСД: очікувані результати
J
Reform
Project
ПОЛІТИКА
2014-15
• Інструкція щодо запровадження моделі профілактичної
роботи з дітьми на обліку КМСД (Івано-Франківськ)
2015-17
• Затвердити реалізацію пілотних моделей в інших
регіонах
Jus
ce
Co
mm
unity
Youth
Ukraine профілактичної роботи з дітьми на
Модель
Juvenile
обліку КМСД: очікувані результати
J
Reform
Project
Інструменти:
2014-15
• Адаптація / затвердження методичних рекомендацій щодо
роботи з формою оцінки ризиків і потреб для КМСД
Навчання:
2014-15
• Розробка та затвердження плану навчання щодо
застосування форми оцінки ризиків та потреб для КМСД
2014-17
• Проведення навчання (пілотні місцевості)
Jus
ce
Co
mm
unity
Youth
Ukraine
Пілотний проект щодо судового процесу:
Juvenile
досягнуті результати
J
Reform
Project
Політика:
• Інформаційний лист ВССУ «Про деякі питання
здійснення кримінального провадження щодо
неповнолітніх»
• Інструкція щодо досудових звітів (ІФ)
Пілотний проект:
• Концепція зали судового засідання та процедур,
дружніх до дитини
Інструменти
• Стандартна форма досудового звіту та процедура
Jus
ce
Co
mm
unity
Youth
Судовий процес: очікувані результати
Ukraine
Juvenile
J
Reform
Project
Пілотний проект :
2014-15
• Консолідація пілотного проекту в ІФ
• Поширення на Мелітополь
2016-17
• Поширення на Запоріжжя та Львів
Jus
ce
Co
mm
unity
Youth
Судовий процес: очікувані результати
Ukraine
Juvenile
J
Reform
Інструменти:
Project
2014-15
• Методичні рекомендації для суддів щодо
розгляду кримінальних проваджень стосовно
неповнолітніх будуть фіналізовані та опубліковані
• Типові документи для суду
2015-17
• Методичні матеріали щодо досудових звітів
Jus
ce
Co
mm
unity
Youth
Судовий процес: очікувані результати
Ukraine
Juvenile
J
Reform
Навчання:
Project
2014-15
• Тренінг для тренерів стосовно міжнародних
стандартів кримінальних проваджень щодо
неповнолітніх
• Методичні рекомендації щодо призначення
покарань
2015-17
• Досудові звіти
Jus
ce
Co
mm
unity
Youth
Судовий процес: очікувані результати
Ukraine
Juvenile
J
Reform
Project
Політика:
2014-15
• Фіналізація рекомендацій щодо судового
процесу
2015-17
• Узагальнення судової практики
• Розробка постанов Пленуму
Jus
ce
Co
mm
unity
Youth
UkraineПрограма співпраці міліції та шкіл:
Juvenile
досягнуті результати
J
Reform
Пілотний проект:
Project
• Заснування програми у 2012 р. у Івано-Франківську
• Розробка програми “Дослідники”
• Розробка програми “Шкільний інспектор міліції”
• Ініціатива “Ідентифікаційна картка дитини”
Jus
ce
Co
mm
unity
Youth
UkraineПрограма співпраці міліції та шкіл:
Juvenile
досягнуті результати
J
Reform
Project
Навчання:
• Працівники міліції щодо програми “Шкільний інспектор
міліції”
• Працівники міліції та лідери Пласту щодо програми
“Дослідники”
• Працівники школи (психологи та заступники директорів
шкіл з виховної роботи)
Jus
ce
Co
mm
unity
Youth
UkraineПрограма співпраці міліції та шкіл:
Juvenile
досягнуті результати
J
Reform
Інструменти:
Project
• Програма “Дослідники” – Посібник для виховників та
учасників
• Програма “Дослідники” – постери та стенди
• Шеврони та відзначки дослідників
(футболки, кепки)
• Ідентифікаційна картка дитини
та листівка
Jus
ce
Co
mm
unity
Youth
UkraineПрограма співпраці міліції та шкіл:
Juvenile
досягнуті результати
J
Reform
Project
Політика:
• Лист УКМСД МВС про налагодження співпраці між КМСД
та навчальними закладами
• Типова угода про співпрацю підрозділу кримінальної міліції
у справах дітей та адміністрації навчального закладу (ІФ)
Jus
ce
Co
mm
unity
Youth
Ukraine
Juvenile
J
Reform
Project
ПРОГРАМА “ДОСЛІДНИКИ”
Jus
ce
Co
mm
unity
Youth
UkraineПрограма співпраці міліції та шкіл:
Juvenile
очікувані результати
J
Reform
Project
Пілотний проект:
2014-15:
• Вдосконалення методології пілотного проекту в м. ІваноФранківську
• Впровадження програми у Львові
2015-17:
• Впровадження програми у Запоріжжі, Мелітополі
Jus
ce
Co
mm
unity
Youth
UkraineПрограма співпраці міліції та шкіл:
Juvenile
очікувані результати
J
Reform
Project
Політика:
2014-15
• Інструкція МВС щодо впровадження програми у
пілотних місцевостях
2015-17
• Розробка спільно з МВС регуляторної бази щодо
подальшого впровадження моделі
Jus
ce
Co
mm
unity
Youth
UkraineПрограма співпраці міліції та шкіл:
Juvenile
очікувані результати
J
Reform
Project
Інструменти:
2014-15
• Завершення роботи над посібником програми
“Дослідники” для виховників та учасників
• Розробка навч. курсу щодо навичок шкільних
інспекторів міліції
2015-17:
• Співпраця із академією МВС щодо
розробки/запровадження курсу для шкільних
інспекторів міліції

similar documents