18.3 Kommentarer til budgetterne

Report
18.3 Kommentarer til budgetterne
1. Klik nederst til højre på ikonet
for visning i ”Fuld skærm”.
2. Klik med musen i dit eget tempo
for at se præsentationen.
3. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias?
Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.
18.3 Kommentarer til budgetterne
I afsnit 18.1 og 18.2 opstillede Fashion Shoe
resultatbudget og likviditetsbudget for år 3.
Budgetteret overskud
år 3: kr. 508.000.
Samlet likviditetsvirkning
år 3: + kr. 297.000.
År 3 i
1.1. år 3
31.12. år 3
18.3 Kommentarer til budgetterne
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr. 1.000
1. kvt.
2. kvt.
3. kvt.
4. kvt.
I alt
1.750
1.190
560
1.400
952
448
1.750
1.190
560
2.100
1.428
672
7.000
4.760
2.240
150
253
157
150
253
45
150
253
157
150
253
269
600
1.012
628
15
30
15
15
142
15
15
254
15
60
568
– Renteomkostninger
15
142
15
Årets resultat
127
15
127
239
508
Nettoomsætning
– Vareforbrug
Bruttofortjeneste
– Andre eksterne
omkostninger
– Personaleomkostninger
Indtjeningsbidrag
– Afskrivning på biler
og inventar
Resultat før renter
60
18.3 Kommentarer til budgetterne
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr. 1.000
Nettoomsætning
– Vareforbrug
Bruttofortjeneste
1. kvt.
2. kvt.
3. kvt.
4. kvt.
I alt
1.750
1.190
560
1.400
952
448
1.750
1.190
560
2.100
1.428
672
7.000
4.760
2.240
18.3 Kommentarer til budgetterne
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr. 1.000
Nettoomsætning
– Vareforbrug
Bruttofortjeneste
1. kvt.
2. kvt.
3. kvt.
4. kvt.
I alt
1.750
1.190
560
1.400
952
448
1.750
1.190
560
2.100
1.428
672
7.000
4.760
2.240
Resultatbudgettet viser et samlet forventet overskud for år 3 på kr. 508.000.
Det fremgår desuden, at 4. kvartal forventes at bidrage med næsten halvdelen
af årets samlede resultat, (kr. 239 / kr. 508 x 100 = 47 %).
Det skyldes, at en stor del af butikkens omsætning forventes af ligge i 4. kvartal.
(2.100 / 7.000 x 100 = 30 %).
18.3 Kommentarer til budgetterne
Likviditetsbudget for år 3.
Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr. 1.000
1. kvt.
2. kvt.
3. kvt.
4. kvt.
18.3 Kommentarer til budgetterne
Kommentarer til likviditetsbudgettet.
Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr. 1.000
1. kvt.
2. kvt.
3. kvt.
4. kvt.
Likviditetsbudgettet for år 3 viser en god udvikling. Likviditetsreserven forventes
i løbet af året at stige med kr. 297.000 (fra kr. 77.000 til kr. 374.000).
Dog svinger likviditetsreserven meget fra kvartal til kvartal. Især i 2. kvartal, hvor
reserven ultimo forventes at være kr. 0, kan selv små ændringer i ind- og
udbetalingerne medføre likviditetsproblemer for Fashion Shoe.
Det må derfor tilrådes at skaffe ekstra likviditet, fx ved at ansøge banken
om et større maksimum på kassekreditten.
18.3 Kommentarer til budgetterne
Kommentarer til likviditetsbudgettet.
Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr. 1.000
1. kvt.
2. kvt.
3. kvt.
4. kvt.
For at være på forkant med problemet overvejer Rikke også nu at:
 Forespørge leverandørerne om længere kredit
 Reducere pengebindingen i varelageret
 Nedbringe kredittiden til kunderne
 Udskyde køb af biler af inventar (eller købe på kredit i stedet for kontant)
 Reducere andre eksterne omkostninger, personaleomkostninger
og/eller privatforbruget.
18.3 Kommentarer til budgetterne
Forskelle på udviklingen i resultat- og likviditsbudget.
Afskrivninger:
 Afskrivninger indgår i resultatbudgettet, da der er tale om et værditab (en
omkostning), der formindsker årets resultat.
 Afskrivninger indgår derimod ikke i likviditetsbudgettet, da der ikke vil ske nogen
udbetaling, der formindsker likviditeten. Udbetalingen skete dengang,
købfakturaen blev betalt.
Køb af biler og inventar:
 Den planlagte udbetaling til køb af inventar og biler indgår i likviditetsbudgettet,
da likviditeten formindskes.
 Denne udbetaling indgår derimod ikke i resultatbudgettet, da købet ikke er en
omkostning, men et aktiv.
18.3 Kommentarer til budgetterne
Forskelle på udviklingen i resultat- og likviditsbudget.
Afskrivninger:
 Afskrivninger indgår i resultatbudgettet, da der er tale om et værditab (en
omkostning), der formindsker årets resultat.
 Afskrivninger indgår derimod ikke i likviditetsbudgettet, da der ikke vil ske nogen
udbetaling, der formindsker likviditeten. Udbetalingen skete dengang,
købfakturaen blev betalt.
Køb af biler og inventar:
 Den planlagte udbetaling til køb af inventar og biler indgår i likviditetsbudgettet,
da likviditeten formindskes.
 Denne udbetaling indgår derimod ikke i resultatbudgettet, da købet ikke er en
omkostning, men et aktiv.
18.3 Kommentarer til budgetterne
Du har nu lært:
Video:
At kommentere virksomhedens budgetter,
der består af:
Revisorvideoer, bl.a.:
 Hvad er forskellen
på et årsregnskab
og et budget?
 Hvem vil gerne se
budgettet?
 Hvad er det svære
ved budgetlægning?
Et resultatbudget, der viser de forventede
indtægter, omkostninger og resultatet.
Et likviditetsbudget, der viser de forventede
ind- og udbetaliger, likviditetsforskydninger
og reserver.
Budgetterne kan udarbejdes for et helt regnskabsår og/eller fordeles på halve år, kvartaler,
måneder og uger.
18.3 Kommentarer til budgetterne
Du har nu lært:
Video:
At kommentere virksomhedens budgetter,
der består af:
Revisorvideoer, bl.a.:
 Hvad er forskellen
på et årsregnskab
og et budget?
 Hvem vil gerne se
budgettet?
 Hvad er det svære
ved budgetlægning?
Et resultatbudget, der viser de forventede
indtægter, omkostninger og resultatet.
Et likviditetsbudget, der viser de forventede
ind- og udbetaliger, likviditetsforskydninger
og reserver.
Budgetterne kan udarbejdes for et helt regnskabsår og/eller fordeles på halve år, kvartaler,
måneder og uger.
18.3 Kommentarer til budgetterne
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr. 1.000
1. kvt.
2. kvt.
3. kvt.
4. kvt.
I alt
1.750
1.190
560
1.400
952
448
1.750
1.190
560
2.100
1.428
672
7.000
4.760
2.240
150
253
157
150
253
45
150
253
157
150
253
269
600
1.012
628
15
30
15
15
142
15
15
254
15
60
568
– Renteomkostninger
15
142
15
Årets resultat
127
15
127
239
508
Nettoomsætning
– Vareforbrug
Bruttofortjeneste
– Andre eksterne
omkostninger
– Personaleomkostninger
Indtjeningsbidrag
– Afskrivning på biler
og inventar
Resultat før renter
60
18.3 Kommentarer til budgetterne
Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr. 1.000
1. kvt.
2. kvt.
3. kvt.
4. kvt.

similar documents