ŠEIT - DITF Studentu Pašpārvalde

Report
Apsveicam ar iestāšanos
DITF!
1.
2.
3.
4.
5.
2
1
Meža iela 1/3
Meža iela 1/4 (dekanāts)
RISEBA
Sporta katedra
Meža iela 1/1
3
4
5
Meža iela 1/3:
Meža iela 1/4:
Dekanāts
1.-2. kursa lietvedes:
• Ināra Graudiņa
• Vita Mihalovska
Koledžas kursa lietvede:
• Ligija Apele
Vieta, kur meklēt:
– Izziņas par studēšanu
– Grupas maiņas iespējas
– Sekmju izrakstus
Meža iela 1/1:
Sporta centrs:
Garanta ēka
Āzenes 12
Olympia
Kolonāde
Mācību literatūras
abonoments
Zinātniskā bibliotēka
Bibliotēka
• Mācību grāmatu
izņemšana DITF
studentiem – 16.
septembris
• Nepieciešama studentu
apliecība un literatūras
saraksts
• Pēc 18. septembra
grāmatu izņemšana
parastajā kārtībā
Āzenes 16
Ķīpsalas peldbaseins
1
1. T5, T15, T25
A30, A37, A41, A53
2. T9, A22 (uz centru)
3. A3 (uz centru)
4. A22, A32, A35, A43, A54
(no centra)
5. Tra4, Tra5
6. A3, T9 (no centra)
6
3
2
5
4
5
1
2
3
4
1. Kafejnīca «Meža vecis»
2. Veikals «Lats»
3. Konditoreja «Kūkdari»
4. Veikals ar kafiju
5. Pāri ceļam vēl konditoreja
Sports
• Atrašanās vietas
• Pieteikšanās
• Izlase
Latviešu valoda
• Agrāk bija obligāts priekšmets
• Ar šo mācību gadu nav obligāts
• Var izvēlēties kā brīvās izvēles priekšmetu
Obligātais apmeklējums
• Ir obligāti jāapmeklē
Studentu apliecības
• Var saņemt pēc prezentācijas
• Tiem, kam bankas karte, jāgaida ziņa no
bankas
• Maksas studentiem, kas ieskaitīti vēlāk,
jāiet uz RTU Identifikācijas
karšu centru Kaļķu ielā 1
ORTUS
Studiju dokumenti
• Studiju reglaments:
–
–
–
–
–
Studiju rezultātu vērtēšana
E-studiju izmantošana studiju priekšmetos
Studiju maksa un akadēmisko parādu kārtošana
Nodarbību pārcelšana
Stipendiju piešķiršana
Stipendijas
• Pēc akadēmiskajiem
kritērijiem
• Pieteikšanās līdz 10.
septembrim, aizpildot
iesniegumu un aiznesot uz
dekanātu
• Tikai budžeta studentiem
Grupas vecākais
• Galvenā kontaktpersona grupā
Padomnieks
• Augstāku kursu
students, pie kā var
vērsties, lai atrastu
atbildes uz jautājumiem
par studiju procesu,
risinātu
problēmsituācijas
Studentu interešu pārstāvniecība
Vieta, kur iegūt informāciju par
studijām
Vieta, kur pastāstīt par problēmām
Vieta pašizaugsmei
Vieta, kur izprintēt
DITF SP kontakti
• Pirmā sēde – 10. septembrī 17:00 M1/3 208.
auditorijā
www.ditfi.lv
[email protected]
@ditfsp

similar documents