Arthur-Honegger-Misar

Report
sa narodil v Havre na 10 marca 1892 a zomrel
v Paríži na 27 novembra 1955
ZO ŽIVOTA


V 1911 , dva roky po zapísaní na
konzervatóriu Zürichu , Honegger odíde parížskej
konzervatóriu , kde študoval hru na husle a stretol
sa Darius Milhaud a Ibert Jacques . Bol
žiakom Charles-Marie Widor a Vincent
d'Indy . V 1918 , on opustil konzervatórium, ktorý má
už zložené melódie, jeho prvé kvarteto a symfonickej
básne , Pieseň Nigamon .
Veľmi pripojený k obnoveniu adresára, je
ovplyvnená Igora Stravinského , na ktorý napísal
esej, v 1939 . Plodný skladateľ a túži ilustrovať
premenu spoločnosti,
vrátane technickej alebo športové , Honegger napísal
pre divadlo , v rozhlase a kino , rovnako ako pre
koncertnú sieň: balet , piesne, koncerty , komorná
hudba , filmová hudba , opery , oratória , symfónie .

Jeho najslávnejšie dielo, vytvorené v 1923 ,
je Pacific 231 , prvý z troch symfonických
pohybov, ktoré sa venujú parné
lokomotívy menovca. Zostávajúce dva pohyby
triptychu sa s názvom Rugby a Mouvement
symphonique č 3. Počas okupácie , odmieta
opustiť Paríž, reaguje na zhoršujúcu sa
medzinárodnú situáciu tým, že píše svoje tri
básne Claudel, tri žalmy a jeho Symfónia č 2 pre
sláčikový orchester a rúrku ad libitum
Orchestrálne hudba
 5 Symphonies
 Pastorále d'été
 Pieseň radosti
 Pacific 231
 Pohyb symfónia nie. 3

Opereta
 Podieľal sa na písanie o 3
dejstvách z operety The
Adventures kráľa
Pausole, Albert Willemetz
brožúr založený na románe
Pierre Louys. Albert
Willemetz písomné dialógy a
veľmi vtipné
dvojveršia. Použitie
alexandrijského akcentuje
komické estráde. Arthur
Honegger hrá mix
hudobných štýlov, bez toho
aby sa do jednoduchej
melódie.


231 alebo Pacific symfonické veta č 1 je
orchestrálne dielo Arthur Honegger vytvorená
v 1923 . Prvé tri symfonické pohyby napísané
skladateľa, predchádza Rugby založená v roku
1928 a Symfónia č 3 Pohyb založená v roku 1933 ,
ktorého úspech, aj keď klesajúci, je súčasťou
novej kultúry 20. storočia .


Tento projekt je z hudby sprevádzajúce filmu The
Wheel of Abel Gance .
Je to hudobný cesta na palube slávnej parnej
lokomotívy menovca. Kus napodobňuje rôzne zvuky
prostredníctvom nástrojov orchestra: brúsenie šrotu a
pary úniky vykonané glissandi výšok nástrojov
(husle), ťažkopádny vlak sa rozbehne vykonané
basové nástroje (mosadz), veľký hluk full speed
( tutti orchestra), násilný pád brzdenia (bicie). K
dispozícii je viac sa opakujú hluku kolies rôznym
tempom, Honegger simuluje vzhľad otáčania
poznámok / trojčiat / alebo šestnáctiny dlho
opakované akceleráciu vlaku s rytmickými zníženie
hodnoty (krátke hodnoty ), potom sa spomalenie
vlaku opačnej techniky, to znamená zvýšenie
rytmických hodnôt (hodnoty dlhý).

Použitie hluku v hľadaní hudby ako maximálnu
zvukové možnosti sa postupne stala dominantnou
hudobný štandard v druhej
polovici DVADSIATEHO storočia, najmä
v elektroakustické hudbe , ktorá tým, že
nevýhody, opustiť hudobné nástroje v prospech
predmety, nástroje, zvuky každodenného života a
elektronické zvuky.

Pacific 231 je kus atonální a opakujúce sa,
rytmické a melodické viac. To
predznamenáva súdobú hudbu podľa postupné
zásad klasickej hudby a tónu.Americký
skladateľ DVADSIATEHO storočia Steva Reicha ,
stúpenec opakované hudby, tiež zložil prácu na
vlakoch: Rôzne vlaky .

Táto báseň symfonickej je považovaný za jeden z
prvých známych hudobných diel plánovačov ,
teda, inšpirovaný technologickej revolúcie zo
začiatku 20. stor. Medzinárodný úspech tejto
práce bol nesporný. Hoci to nie je najväčší svojho
autora, ona cestovala po svete a má významný
kultúrny vplyv v tej dobe. Symfónia č 2 , známy
ako "železo a oceľ" na Sergeja Prokofjeva bol
inšpirovaný tým, že počúva vytvorenie Pacifiku
231.

similar documents