Fotosüntees – päikeseenergia muutmine keemiliseks energiaks

Report
Tartu Ülikool
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
Mida teame?
• Kuidas toimub rakuhingamine?
• Kuidas toimub ATP süntees?
• Milline on taime üldehitus?
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
2
Mida teame?
Õis
Leht
Vars
Vili
Juur
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
3
Mida teada saame?
•
•
•
•
Kus toimub fotosüntees?
Kuidas toimub fotosüntees?
Milline on fotosünteesi tähtsus looduses?
Millised tegurid mõjutavad fotosünteesi?
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
4
Fotosüntees
• Fotosüntees on protsess, mille käigus CO2
muudetakse valgusenergiat kasutades
orgaanilisteks ühenditeks.
• Taimed, vetikad, osa bakteritest
• Esimesed hapnikku
tootvad fotosünteesijad
olid tsüanobakterid.
Anabaena spiroides
Original by Environmental Protection Agency
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
5
Kloroplast
Sisemembraan
Membraanidevaheline ruum
Strooma
Välismembraan
Tülakoid
Luumen
Graanum
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
6
Lamell
Klorofüll
• Kloroplastides olev peamine
pigment kasutab kõige
tõhusamalt punast (680 nm) ja
violetset (440 nm) osa nähtavast
valgusest.
• Peegeldab tagasi rohelist
valgust.
• Karotenoidid annavad sügisel
lehtedele punaka tooni.
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
7
Valgusstaadium
• Vajab valgusenergiat.
• Toimub kloroplasti tülakoidi
membraanis.
• Valgus ergastab pigmendi molekulid
ja neist eralduvad elektronid.
• Jääkproduktiks on O2.
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
8
NADP
• Nikotiinamiidadeniindinukleotiidfosfaat
• Koensüüm, mis seob vesinikioonid ja viib need
edasi pimedusstaadiumi reaktsioonidesse, kus
neid kasutada saab
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
9
Pimedusstaadium
•
•
•
•
•
Kloroplasti stroomas
Ei vaja valgust
Tsükliline protsess – Calvini tsükkel
Lähteained: CO2 ja NADPH-ga kohale toodud H+
Tulemus: glükoos
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
10
Fotosünteesi tähtsus
•
•
•
•
Valgusenergia muutub keemiliseks energiaks.
CO2-st toodetakse süsivesikuid.
Toodetakse rakuhingamiseks vajalik hapnik.
Toodetud orgaanilised ained on toiduks ja
energiaallikaks.
• Toodetakse inimese eluks vajalikke materjale.
• Üheks tagajärjeks oli fossiilsete kütuste tekkimine.
• Kontrollib atmosfääri CO2 ja O2 taset.
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
11
Ülesanne
• Mida on vaja fotosünteesi
toimumiseks?
• Millised tegurid mõjutavad
fotosünteesi?
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
12
Fotosünteesi mõjutavad
•
•
•
•
Valguse intensiivsus
Temperatuur
CO2 hulk õhus
Taime varustatus vee
ja mineraalainetega
• Taime füsioloogiline
seisund
• Taimeliik Jänesekapsas on
Päevalill on
valguslembeline
Original by Jon Sullivan
Original by Eirik
varjulembeline
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
13
Loe lisaks
• Teadlaste konstrueeritud tehisleht on revolutsioon elektri
akumuleerimises
http://forte.delfi.ee/news/teadus/teadlaste-konstrueeritudtehisleht-on-revolutsioon-elektriakumuleerimises.d?id=42910425
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
14
Kokkuvõte
• Fotosüntees toimub kloroplastis.
• Fotosünteesi käigus muudetakse CO2
valgusenergiat ja vett kasutades glükoosiks,
kõrvalproduktiks on O2.
• Fotosünteesi intensiivsust mõjutavad valgus,
temperatuur, CO2 hulk, varustatus vee ja
mineraalainetega, taime füsioloogiline seisund.
• Intensiivsus oleneb ka taimeliigist.
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker, Mario Mäeots
15

similar documents