Intro: Waar zit de angst?

Report
Liturgie
Gezang
Job
Psalm
Johannes
LvdK
Job
LvdK
Gezang
Gezang
Gezang
br. J. Blom (preeklezen)
147:
6:
38:
14:
234:
6:
341:
123:
165:
182E:
1 - 14
1, 2, 7
1 - 14
1, 2
21b
3
1, 5
Amen
Collecte: Diaconie
Welkom in deze dienst
Voorganger: br. J. Blom (preeklezen)
Mededelingen kerkenraad
Diensten
09:30
16:30
voorganger: ds. H. Hidding uit em. Bunschoten
voorganger: br. J. Blom, preeklezen
De collecte is bestemd voor de diaconie onder andere
gericht op het ondersteunen van eigen gemeenteleden.
Deze week zijn jarig:
20 juli:
21 juli:
22 juli:
24 juli:
26 juli:
br Jaap van de Riet
Jornick Bruijn
zr C. Hensen-van Etten
zr Eleonora Kramer-Akihary
br Roel van der Tempel
zr Annemieke Bondt-Haan
Liturgie
Gezang
Job
Psalm
Johannes
LvdK
Job
LvdK
Gezang
Gezang
Gezang
br. J. Blom (preeklezen)
147:
6:
38:
14:
234:
6:
341:
123:
165:
182E:
1 - 14
1, 2, 7
1 - 14
1, 2
21b
3
1, 5
Amen
Collecte: Diaconie
Liturgie
Gezang
Job
Psalm
Johannes
LvdK
Job
LvdK
Gezang
Gezang
Gezang
br. J. Blom (preeklezen)
147:
6:
38:
14:
234:
6:
341:
123:
165:
182E:
1 - 14
1, 2, 7
1 - 14
1, 2
21b
3
1, 5
Amen
Collecte: Diaconie
Gezang 175C
Liturgie
Gezang
Job
Psalm
Johannes
LvdK
Job
LvdK
Gezang
Gezang
Gezang
br. J. Blom (preeklezen)
147:
6:
38:
14:
234:
6:
341:
123:
165:
182E:
1 - 14
1, 2, 7
1 - 14
1, 2
21b
3
1, 5
Amen
Collecte: Diaconie
Gezang 147, NG 76: 1 - 4
1
Maak muziek voor God de Vader
in de ruimte van de tijd,
die in Christus ons bewaarde,
door zijn Geest ons heeft geleid.
Met de hemel als een koepel,
als het klankbord van de Heer,
komt het loflied als geroepen,
stijgt het op en daalt het neer.
Dank aan God die zetelt op de troon.
Glorie aan het Lam, de Mensenzoon
Gezang 147, NG 76: 1 - 4
2
Als een wolk die veertig jaren
mensen voorging op het pad,
zo laat zich de Heer ervaren,
zo heeft Hij ons liefgehad.
Als een schaduw in de hitte,
als een vuurgloed in de kou;
Hij geleidt ons naar de witte
poorten in de stad van goud.
Dank aan God die zetelt op de troon.
Glorie aan het Lam, de Mensenzoon
Gezang 147, NG 76: 1 - 4
3
Heer, zolang wij ademhalen
zingen wij U tegemoet
tot het klinkt in alle talen
in een niet te tellen stoet.
Komende van alle kanten
-tel de sterren, Abrahambrengen wij in witte mantels
lof aan God en aan het Lam.
Dank aan God die zetelt op de troon.
Glorie aan het Lam, de Mensenzoon
Gezang 147, NG 76: 1 - 4
4
Heer, blijf bij ons als te voren,
in uw licht zien wij elkaar
en bezingen wij uw glorie
als de sterren jaar na jaar.
Wijs ons wat wij niet aanschouwen
en behoed ons voor de val.
Wij gaan verder in vertrouwen
dat de Heer ons leiden zal.
Dank aan God die zetelt op de troon.
Glorie aan het Lam, de Mensenzoon
Liturgie
Gezang
Job
Psalm
Johannes
LvdK
Job
LvdK
Gezang
Gezang
Gezang
br. J. Blom (preeklezen)
147:
6:
38:
14:
234:
6:
341:
123:
165:
182E:
1 - 14
1, 2, 7
1 - 14
1, 2
21b
3
1, 5
Amen
Collecte: Diaconie
Liturgie
Gezang
Job
Psalm
Johannes
LvdK
Job
LvdK
Gezang
Gezang
Gezang
br. J. Blom (preeklezen)
147:
6:
38:
14:
234:
6:
341:
123:
165:
182E:
1 - 14
1, 2, 7
1 - 14
1, 2
21b
3
1, 5
Amen
Collecte: Diaconie
Liturgie
Gezang
Job
Psalm
Johannes
LvdK
Job
LvdK
Gezang
Gezang
Gezang
br. J. Blom (preeklezen)
147:
6:
38:
14:
234:
6:
341:
123:
165:
182E:
1 - 14
1, 2, 7
1 - 14
1, 2
21b
3
1, 5
Amen
Collecte: Diaconie
Psalm 38: 1, 2, 7
1
Blijf mij niet in toorn kastijden,
zie mijn lijden,
straf mij niet in gramschap, HEER.
U hebt pijlen, die mij wonden,
neergezonden
en uw hand drukt mij terneer.
Psalm 38: 1, 2, 7
2
Heel mijn lichaam is gebroken
en ontstoken
door uw zware toorn, o HEER.
Al mijn zonden, die als golven
mij bedolven,
drukken door hun last mij neer.
Psalm 38: 1, 2, 7
7
Vijandschap heeft mij omgeven,
op mijn leven
loert men heel de dag, o HEER.
Maar ik sluit mijn mond en oren,
wil niets horen,
spreek geen woorden van verweer.
Liturgie
Gezang
Job
Psalm
Johannes
LvdK
Job
LvdK
Gezang
Gezang
Gezang
br. J. Blom (preeklezen)
147:
6:
38:
14:
234:
6:
341:
123:
165:
182E:
1 - 14
1, 2, 7
1 - 14
1, 2
21b
3
1, 5
Amen
Collecte: Diaconie
Liturgie
Gezang
Job
Psalm
Johannes
LvdK
Job
LvdK
Gezang
Gezang
Gezang
br. J. Blom (preeklezen)
147:
6:
38:
14:
234:
6:
341:
123:
165:
182E:
1 - 14
1, 2, 7
1 - 14
1, 2
21b
3
1, 5
Amen
Collecte: Diaconie
LvdK 234: 1, 2
1
Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.
LvdK 234: 1, 2
2
Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.
Liturgie
Gezang
Job
Psalm
Johannes
LvdK
Job
LvdK
Gezang
Gezang
Gezang
br. J. Blom (preeklezen)
147:
6:
38:
14:
234:
6:
341:
123:
165:
182E:
1 - 14
1, 2, 7
1 - 14
1, 2
21b
3
1, 5
Amen
Collecte: Diaconie
•
Intro: Waar zit de angst?
•
•
Intro: Waar zit de angst?
In mijn prachtige schema van God ...
•
•
Intro: Waar zit de angst?
In mijn prachtige schema van God ...
onrechtvaardig
rechtvaardig
vloek
1
2
zegen
3
4
•
•
•
Intro: Waar zit de angst?
In mijn prachtige schema van God ...
ontdek ik een merkwaardig fout.
•
•
•
Intro: Waar zit de angst?
In mijn prachtige schema van God ...
ontdek ik een merkwaardig fout.
onrechtvaardig
rechtvaardig
vloek
1
2
Job ??
zegen
3
4
•
•
•
Intro: Waar zit de angst?
In mijn prachtige schema van God ...
ontdek ik een merkwaardig fout.
onrechtvaardig
rechtvaardig
vloek
1
2
Job
zegen
3
Job !!
4
•
•
•
•
Intro: Waar zit de angst?
In mijn prachtige schema van God ...
ontdek ik een merkwaardig fout.
Wordt in daar bang van?
•
•
•
•
•
Intro: Waar zit de angst?
In mijn prachtige schema van God ...
ontdek ik een merkwaardig fout.
Wordt in daar bang van?
Of blijf ik vertrouwen?
onrechtvaardig
vloek
1
zegen
3
rechtvaardig
2
Jezus
4
•
•
•
•
•
Intro: Waar zit de angst?
In mijn prachtige schema van God ...
ontdek ik een merkwaardig fout.
Wordt in daar bang van?
Of blijf ik vertrouwen?
Jezus
onrechtvaardig
rechtvaardig
vloek
1
2
zegen
3
4
Liturgie
Gezang
Job
Psalm
Johannes
LvdK
Job
LvdK
Gezang
Gezang
Gezang
br. J. Blom (preeklezen)
147:
6:
38:
14:
234:
6:
341:
123:
165:
182E:
1 - 14
1, 2, 7
1 - 14
1, 2
21b
3
1, 5
Amen
Collecte: Diaconie
LvdK 341: 3
3
God, die uw woord gegeven,
uw Zoon gezonden hebt
en naar zijn beeld het leven
van wie U kent herschept,
wees door uw Geest met allen
die hebben ja gezegd,
dat zij die staan niet vallen.
Maak Gij ons trouw en echt.
Liturgie
Gezang
Job
Psalm
Johannes
LvdK
Job
LvdK
Gezang
Gezang
Gezang
br. J. Blom (preeklezen)
147:
6:
38:
14:
234:
6:
341:
123:
165:
182E:
1 - 14
1, 2, 7
1 - 14
1, 2
21b
3
1, 5
Amen
Collecte: Diaconie
Gezang 123, Gz 2: 1, 5
1
‘k Geloof in God, de Vader, die uit niets
geschapen heeft zijn hemelwoning,
almachtig in het leven riep
de aarde met de mens als koning.
God, die met kracht in eeuwigheid
regeert door zijn voorzienigheid,
zal aan zijn vaderhand mij leiden
met trouw in voor- en tegenspoed,
om Christus' wil mij veilig weiden,
zoals een goede herder doet.
Gezang 123, Gz 2: 1, 5
5
'k Geloof in God, de Heilge Geest, die troost
en hoop aan Christus' kerk wil geven.
'k Geloof een kerk, die wereldwijd
verbonden is in leer en leven;
als bruid van Christus, die haar leidt,
is zij getooid met heiligheid.
'k Belijd vergeving van de zonden.
Ik weet: mijn vlees wordt opgewekt
en zal dan, met mijn ziel verbonden,
weer leven, eeuwig onbevlekt.
Liturgie
Gezang
Job
Psalm
Johannes
LvdK
Job
LvdK
Gezang
Gezang
Gezang
br. J. Blom (preeklezen)
147:
6:
38:
14:
234:
6:
341:
123:
165:
182E:
1 - 14
1, 2, 7
1 - 14
1, 2
21b
3
1, 5
Amen
Collecte: Diaconie
Liturgie
Gezang
Job
Psalm
Johannes
LvdK
Job
LvdK
Gezang
Gezang
Gezang
br. J. Blom (preeklezen)
147:
6:
38:
14:
234:
6:
341:
123:
165:
182E:
1 - 14
1, 2, 7
1 - 14
1, 2
21b
3
1, 5
Amen
Collecte: Diaconie
Liturgie
Gezang
Job
Psalm
Johannes
LvdK
Job
LvdK
Gezang
Gezang
Gezang
br. J. Blom (preeklezen)
147:
6:
38:
14:
234:
6:
341:
123:
165:
182E:
1 - 14
1, 2, 7
1 - 14
1, 2
21b
3
1, 5
Amen
Collecte: Diaconie
Gezang 165, NG 85
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon,
prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid,
prijst Hem tot in eeuwigheid.
Liturgie
Gezang
Job
Psalm
Johannes
LvdK
Job
LvdK
Gezang
Gezang
Gezang
br. J. Blom (preeklezen)
147:
6:
38:
14:
234:
6:
341:
123:
165:
182E:
1 - 14
1, 2, 7
1 - 14
1, 2
21b
3
1, 5
Amen
Collecte: Diaconie
Gezang 182E 4-stemmig
Liturgie
Gezang
Job
Psalm
Johannes
LvdK
Job
LvdK
Gezang
Gezang
Gezang
br. J. Blom (preeklezen)
147:
6:
38:
14:
234:
6:
341:
123:
165:
182E:
1 - 14
1, 2, 7
1 - 14
1, 2
21b
3
1, 5
Amen
Collecte: Diaconie

similar documents