Szentkatolnay Miklós

Report
Szentkatolnay Miklós
A mentorhálózat működtetése, a
folyamatkísérés bemutatása, a
használatában rejlő lehetőségek
ismertetése
IFKT mentor képzés
Budapest, 2012. október 27.
Tartalomjegyzék
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
A mentorhálózat kialakítása
A mentorhálózat rendszerének bemutatása
A mentorhálózat tevékenysége
A Mentorhálózatot Irányító Team (MIT)
A mentorhálózat tervezett működtetése
Folyamatkísérés
Értéktréning
A mentorhálózat kialakítása
 Nyílt képzési felhívás
 110 fő beválogatása (benyújtott
dokumentáció és személyes interjú alapján)
 Mentorképzés lebonyolítása (szakmai
tudás átadás, értéktréning, műhelymunka)
 Mentorok bevonása: közbeszerzési eljárás
Mentorhálózat
rendszere
EMMI - ESZA
IFKKOT
Kézenfogva
FSZK
TÁMOP-5.4.5-11/1
MIT
Kulcs ÉrdekMentor védelmi
team
tan.
A. int.
Kulcs ÉrdekMentor védelmi
team
tan.
B. int.
Kulcs ÉrdekMentor védelmi
team
tan.
SZAKMENTOROK
C. int.
Kulcs ÉrdekMentor védelmi
team
tan.
D. int.
Piaci szolgáltatások, amelyeket az ESZA forrásból finanszíroz az intézmény
A mentorhálózat tevékenysége
MIT
A RENDSZERT
TÁMOGATJUK
MIÉRT
ÉLETMINŐSÉG
FEJLESZTÉSE
ÉS
FENNTARTÁSA
HOGYAN
ÉRTÉKALAPÚ,
SZAKMAI
TÁMOGATÁS
A Mentorhálózatot Irányító Team
A TÁMOP-5.4.5-11/1 kiemelt projekten belül működő, szakmai
irányító csoport
 tagok (9 fő):










Kovács Melinda (FESZT)
Kapocsi-Pécsi Anna (FESZT)
Fábián Cecília (PÉF)
Szőke Zsolt (PÉF)
Szabó Ákosné (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)
Bódy Éva (EMMI)
Csicsely Ágnes (EMMI)
Pordán Ákos (Kézenfogva Alapítvány)
Szentkatolnay Miklós (FSZK)
Titkár: Kovács Zsuzsanna (FSZK)
 feladat: mentorképzés tematikájának jóváhagyása, mentorjelöltek
kiválasztása, mentorhálózat működtetésével kapcsolatos szakmai
dilemmák és megoldása, konzultáció biztosítása (lakók, dolgozók,
szervezet)
A mentorhálózat tervezett
működtetése
Kulcsmentorok feladatai:
Stratégiai szakmai kulcsmentor
Az intézményi dolgozók szemléleti és szakmai felkészítéséért
felelős. A 1257/2011 Kormányhatározatban megfogalmazott
intézményférőhely
kiváltási
elvek
megvalósulásának
érdekében tevékenykedik, erre kiemelt figyelmet fordít.
Szorosan együtt dolgozik az intézményi dolgozókkal. A
tréningterveket,
a
felkészítést
a
dolgozók
meglévő
ismereteivel és a lakók szükségleteivel összhangban tervezi
meg. Szorosan együttműködik a többi kulcsmentorral és az
intézmény vezető testületével.
A mentorhálózat tervezett
működtetése
Szervezet-átalakítási kulcsmentor
Legszorosabban
az
intézményi
vezetőkkel,
az
intézményvezetőt támogató mentorral és a stratégiai szakmai
mentorral dolgozik együtt. A szervezetátalakulási és
szervezetfejlesztési
folyamatok
koordinálásáért
felelős,
azonban döntési jogköre nincs, ellenben szükséges, hogy
intézményi felépítésről és szervezésről, szervezeti rendről
mélyrehatóan
tájékozódjon
(ehhez
tartozóan
teljes
titoktartási kötelezettséget kell vállalnia). És a szervezet
átalakítási tervet és megvalósítását folyamatosan felügyelje.
– Szorosan támaszkodik a Szervezeti működési mentorokra,
a megvalósítás során.
A mentorhálózat tervezett
működtetése
Intézményvezetőt támogató coach mentor
Az intézményvezetőhöz tartozik, döntési jogköre nincs.
Vezetői coachingot biztosító szakember. Együttműködik a
stratégiai szakmai és a szervezet átalakítási kulcsmentorral.
A három kulcsmentor teamben dolgozik, ők az
intézményi mentorcsapat vezetői, hárman felelősek az
adott
intézményben
megvalósuló
mentorhálózati
munkáért!
A mentorhálózat tervezett
működtetése
Szakmentorok feladatai:
Rehabilitációs szakmérnök mentor
A beruházás tervezése, megvalósítása során rehabilitációs és
környezettervezői szaktanácsadást nyújt.
Szupervízor – coach mentor
Szupervízió / coaching biztosítása a dolgozók, ill. a vezetői
csoportok, valamint az intézményközi csoportok számára
(IFKKOT ajánlás), együttműködik a stratégiai szakmai és a
szervezet átalakítási kulcsmentorokkal.
A mentorhálózat tervezett
működtetése
Szervezeti, működési mentor
Lehet jogász, HR szakember, pénzügyi szakember Központi mini
tanácsadói teamet alkotnak, nem intézményhez, hanem
szakterülethez és a szükséges szakterületi feladatokhoz
kötődnek (pl. munkaköri leírás mintát készítenek el, vagy
szervezeti dokumentációhoz szükséges iratmintákat készítenek).
Foglalkoztatási mentor
A helyi foglalkoztatási lehetőségeket feltérképező munkatársak
szakmai támogatása a feladata, nem ő tárja fel a
munkalehetőségeket,
azonban
segíti
az
intézményi
munkatársakat tervezés és a megvalósítás során egyaránt,
együttműködik a lakók felkészítését végző mentorokkal.
A mentorhálózat tervezett
működtetése
Képzési mentor (dolgozók számára)
A dolgozók számára nyújt képzési programokat az
átalakuláshoz szükséges szemléletmód, ismeretek, készségek
elsajátításhoz, szorosan együttműködik a stratégiai szakmai
kulcsmentorral, a szervezeti, működési, valamint a szervezetátalakítási és a lakókat felkészítő mentorokkal, szükség
szerint más képzőket ajánl.
Képzési mentor (lakók számára)
A lakók számára szükséges képzések feltérképezését,
szervezését végző munkatárs támogatása, szükség esetén
képzések megtartása, szorosan együttműködik a stratégiai
szakmai
kulcsmentorral
és
a
dolgozókat
felkészítő
mentorokkal, szükség esetén más képzéseket, képzőket ajánl.
A mentorhálózat tervezett
működtetése
Támogatási szükségletfelmérő mentor
A
komplex
szükségletfelmérés
módszertanának elsajátítása, felmérések
végzése, a módszertan továbbadása az
intézményi dolgozók számára.
A mentorhálózat tervezett
működtetése
Mentor csapatok kialakítása (egy pályázó intézmény számára
biztosítandó minimális IFKT mentorlétszám – 17 fő):
Kulcsmentorok
stratégiai szakmai: 1 fő
szervezet-átalakítási: 1 fő
intézményvezetőt támogató coach: 1 fő
Szakmentorok
rehabilitációs szakmérnök: 1 fő
szupervízor-coach: 2 fő
szervezeti, működési:1 fő
foglalkoztatási: 1 fő
képzési (dolgozók számára): 3 fő
képzési (lakók számára): 4 fő
támogatási szükségletfelmérő: 2 fő
A mentorhálózat tervezett
működtetése
A mentorok általános feladatai:
 információnyújtás
az
intézményi
kiváltással kapcsolatban;
 együttműködés a mentortársakkal,
 mentornapló vezetése,
 havi beszámoló készítése,
 részvétel a folyamatkísérésben,
 részvétel az éves mentortalálkozókon.
férőhely
A mentorhálózat tervezett
működtetése
Folyamatkísérés
Kulcsmentorok számára kötelező – 3 fős team-ek, rehabilitációs
környezettervező
szakmérnökök
választhatják,
bekapcsolódhatnak)
szupervízió / konzultáció – 12 alkalom, 4 óra egy alkalom
(összesen maximum 7 csoport)
Szakmentorok számára kötelező (dolgozók képzői, lakók képzői)
illetve
választható
(szükségletfelmérők,
foglalkoztatási,
szervezeti-működési) – 5-7 fős csoportok (intézménytől független
csoportok)
 szupervízió / konzultáció – 11 alkalom, 4 óra egy alkalom
(összesen maximum 10 csoport)
Szupervízor-coach mentorok számára peer szupervízió szervezése
a javasolt
A mentorhálózat tervezett
működtetése
Értéktréning
Vezeti: Donáth Attila
6 kisebb csoportban dolgozunk tovább
6 facilitátor segíti a csoportok munkáját
6 alapérték a kiindulási pont
Cél:
további
értékek
feltárása,
az
alapértékek
közös
meghatározása és elfogadása (azonosulás), amely végigkíséri a
mentorhálózat tagjainak munkáját, az egyeztetési kultúra
modellezése, fejlesztése, továbbadása
A csoportok munkája rögzítésre és visszacsatolásra kerül.
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
Szentkatolnay Miklós
FSZK Nonprofit Kft.
Akadálymentesítési Programiroda vezető
TÁMOP-5.4.5-11/1 kiemelt projekt vezető
[email protected]

similar documents