Beszámoló a pályázathoz - Pro

Report
”PRO-TEAM” REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT.
Nyitó rendezvény
„Motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások a
”Pro-Team” Nonprofit Kft-nél.”
TAMOP-5.3.8.A2-12/1-2012-0002
2013. október 18.
”PRO-TEAM” REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT.
Cégünk 2006. óta 58 telephelyen működik, több mint 2000 főt
foglalkoztat. Társaságunk fő tevékenysége a megváltozott
munkaképességű személyek foglalkoztatása egészségi állapotuknak
és szakképzettségüknek megfelelő munkavégzés biztosítása.
Munkavállalóink számára biztosítjuk a segítő szolgáltatások és
munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételét. Több sikeres TAMOPos pályázatot valósítottunk meg.
Küldetésünk mottója: „A befogadó társadalom alapja
diszkrimináció-mentességgel párosuló pozitív cselekvés”
a
”PRO-TEAM” REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT.
Stratégiai célok
Működési területünkön hozzájárulni a társadalmi kirekesztődés
mérsékléséhez, az esélyegyenlőség megteremtéséhez, a hátrányos helyzetű
aktív korú emberek társadalmi integrációjához.
A munkaerő-piacon hátrányos helyzetű megváltozott munkaképességű
személyek foglalkoztatása, egészségi állapotának, szakképzettségének
megfelelő munkavégzés biztosítása.
Az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások szervezése keretében
tanácsadást, esetkezelést, tréninget, rehabilitációt, reintegrációt tűztünk ki
célul.
A foglalkoztatást támogató szolgáltatási folyamat rendszerszerű
működtetése.
”PRO-TEAM” REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT.
Pályázatunk célja
Humán erőforrás fejlesztése a megváltozott munkaképességű
munkavállalók hatékonyabb segítése érdekében. Tranzitálhatóságra
történő előkészítés, azaz a munkavállaláshoz szükséges készségeik
kerüljenek fejlesztésre, úgymint a szakma feletti képességcsoport,
önrendelkezéshez szükséges képességcsoport.
Csatlakoztunk az országos szakmai támogató hálózathoz, az ott
kidolgozott speciális felmérések, módszertanok, képzések,
informatikai fejlesztések hasznosítása a társaságunknál a tranzit
foglalkoztatás hatékonyságának növelése érdekében.
”PRO-TEAM” REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT.
A projekt során 150 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót
vonunk be a tranzitálási folyamatba.
A fejlesztő folyamat részeként rehabilitációs és képzési terveket
készítünk, illetve 100 főnek alapvető képzést biztosítunk.
Csatlakozunk az Országos Módszertani Hálózathoz és szoros
együttműködésben fejlesztjük a support tevékenységünket.
”PRO-TEAM” REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT.
Megvalósítási helyszíneink





Encsencs
Mándok
Nyíregyháza
Tiszalök
Gávavencsellő
”PRO-TEAM” REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT.
Célcsoportunk
Programunk elsődleges célcsoportja a Kft. alkalmazásában álló
megváltozott munkaképességű munkavállalók.
Másodlagos célcsoportunk a dolgozó, érzékenyítő, személyiség- és
kompetenciafejlesztő képzéseket megvalósító szakemberek, a képzők.
Harmadlagos célcsoportunk szervezetünk egyéb dolgozói, akik a fejlesztési
folyamatot látván toleránsabbak lesznek a megmaradó fluktuáció
jelenséggel, illetve a személyiségjegyek okozta különbségekre.
Negyedleges célcsoportunk a programba bevont munkavállalók
családtagjai, ismerősei. Az alapvető képzés következtében a bevont
személyeknél személyiségfejlesztést kívánunk elérni. A változás a családi
élet szervezésében is vissza fog tükröződni.
”PRO-TEAM” REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT.
Indikátoraink








150 fő hátrányos helyzetű munkavállaló bevonása
100 fő képzésbe vonása
150 db rehabilitációs terv készítése
100 db képzési terv készítése
80 fő sikeres vizsgát tesz
Együttműködés helyi munkaerő-piaci szolgáltatóval
3 fő kiképzése képzésre
350 óra képzés
”PRO-TEAM” REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT.
Pályázati programunk végére a térségben több munkaerő-piaci
szolgáltatást nyújtó, munkaerő közvetítéssel foglalkozó szervezettel
kívánjuk felvenni a kapcsolatot.
”PRO-TEAM” REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT.
Köszönöm a figyelmet!

similar documents