letöltése - Magyar Közlekedés

Report
Tartalom
• VPE Kft, folyamatos változásban:
- Feladatok
- Változások lekövetése, támogatása
• Külső hatások:
- Rendelet a versenyképes árufuvarozást
szolgáló európai vasúti hálózatról
- Recast
• VPE Kft. – 2004. óta (1993. évi XCV. Törvény)
• VPE Kft. hatásköre:
– a vasúti pályahálózat kapacitásának elosztása,
– a nem független vasúti pályahálózat-működtető
Hálózati Üzletszabályzatának kidolgozása,
– a Díjképzési Módszertan és a Díjszámítási
Dokumentum létrehozása, a hálózat-hozzáférési
díjak meghatározása
– A Teljesítményösztönző Rendszer kidolgozása
• 2007: a korábbi, kapacitás-elosztásra használt
informatikai rendszer felhasználási jogai megszűntek,
lecserélésére kényszerült a VPE Kft.
• Új rendszer (KAPELLA) kialakítására rendkívül rövid idő
állt rendelkezésre
• Teljes folyamat modellezése, teljes körű áttekintése
nélkül került kialakításra
• Későbbi bővítések: önálló fejlesztések keretében
• Vagyoni jogok: VPE Kft.
• Menetrendszerkesztés szoftvere: TAKT
VPE Kft. a szoftver alapverziójára
vonatkozóan felhasználási jogokkal rendelkezik.
• VPE Kft. által kezdeményezett és finanszírozott
továbbfejlesztések
• Eredeti tulajdonossal közös szerzői jogok
•
•
•
•
Modulonként történő fejlesztés
A rendszer komplex egészként való kezelésének nélkülözése
Jövőbeni összefüggések figyelmen kívül hagyása
Fejlesztésenkénti szempontok:
– műszakilag a legegyszerűbb,
– pénzügyileg költséghatékony
– átfutási időben a legrövidebb
• Későbbi fejlesztések alapirányának meghatározása
• Nem feltétlenül az optimális megoldás irányába tudott
elmozdulni a VPE Kft.
• A meglévő rendszereket és
rendszerkapcsolatokat (belső és
külső) teljes mértékben és
komplex módon kiváltó –
informatika beruházás
előkészítése (és lebonyolítása)
• Folyamatok felülvizsgálata,
áttekintése
Külső hatások:
Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU Rendelete
- 2010. szeptember 22.
- Versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózat (Rail Freight
Corridor)
- Jó minőségű vasúti infrastruktúra létrehozása
- Megfelelő árufuvarozási szolgáltatásnyújtás biztosítása (pl.: kereskedelmi
sebesség és menetidő)
- Nemzetközi együttműködés (érintett tagállamok és PHM-ek/Kapacitáselosztók között)
- Harmonizáció
- Cél: a vasúti árufuvarozás hatékonyságának növelése más szállítási
módokhoz viszonyítva
Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU Rendelete
- 9 árufuvarozási folyosó
- 6 folyosót 2013. november 10-ig kell létrehozni, míg
- 3 folyosót 2015. november 10-ig
- Magyarország 2 folyosóban érdekelt (2013. november 10.):
1.
Rail Freight Corridor 6 (RFC 6) – ‘Mediterrán Korridor’
Almería–Valencia/Madrid–Zaragoza/Barcelona–Marseille–Lyon–Torino–Milano–Verona–
Padova/Velence–Trieszt/Koper–Ljubljana–Budapest–Záhony (magyar–ukrán határ)
2.
Rail Freight Corridor 7 (RFC 7) – ‘Orient Korridor’
Prága–Bécs/Pozsony–Budapest — Bukarest–Constanța — Vidin–Szófia–Theszaloníki–
Athén
Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU Rendelete
RFC 6 – Mediterrán Korridor
Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU Rendelete
RFC 6 – ‘Mediterrán Korridor’:
 5 ország, 8 tag (MÁV Zrt., VPE Kft.)
 Irányító Testület (Executive Board): Alakulás alatt
 Ügyvivő Testület (Management Board): Megalakult – 2012. április
 C-OSS: Dedikált OSS (az Ügyvivő Testület alá tartozó különálló szervezet IT
támogatottsággal)
 Közlekedés Piaci Tanulmány (Transport Market Study) beindítása
 Szervezeti felépítés strukturálása, véglegesítése
 Tanácsadó Testületek megszervezése (Advisory Group for RUs and for
Terminal owners/managers) – 2012. november vége
Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU Rendelete
RFC 7 – Orient Korridor
Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU Rendelete
RFC 7 – ‘Orient Korridor’:
 7 ország, 9 tag (GYSEV Zrt., MÁV Zrt., VPE Kft.)
 Irányító Testület (Executive Board): Megalakult - 2011. június 16.
 Ügyvivő Testület (Management Board): Megalakult – 2011. szeptember 9.
 6 munkacsoport és a Titkárság (MÁV Zrt. vezetése alatt)
 C-OSS: a szervezeti formáról döntés októberben
 Közlekedés Piaci Tanulmány (Transport Market Study) – szeptember végi
tervezet
 Tanácsadó Testületek megszervezése (Advisory Group for RUs and for
Terminal owners/managers) – 2012. október vége
Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU Rendelete
C-OSS
 Az Ügyvivő Testület (Management Board) jelöli ki
 Egyablakos ügyintézési rendszer
 Egységes folyamatok kialakítása
 Menetvonalak kezelése és követése
 Menetvonal kérelmek nyilvántartási rendszerének felállítása
 Megfelelő IT rendszerek használata
 RNE (RailNetEurope) által kifejlesztett módszerek, folyamatok és eszközök
alkalmazása
Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU Rendelete
C-OSS
 Tájékoztatás
feltételéről
adása
a
vasúti
árufuvarozási
folyosó
használatának
 A legalább egy határon áthaladó tehervonatokkal kapcsolatos kapacitás
iránti kérelmek kezelése
 Az előre meghatározott menetvonalak (PaPs) és a kapacitástartalék iránti
igények (reserve capacity) kezelése
 Információ szolgáltatása a nemzeti hálózatra készült Hálózati
Üzletszabályzatról, amennyiben érinti a folyosóhoz rendelt vasútvonalakat
és terminálokat
Az európai vasúti piac uniós szabályozása
 Irányelveket tartalmazó ún. „vasúti csomagokon” keresztül
 napjainkig három vasúti csomagot fogadott el az Európai Parlament, a
negyedik csomag megalkotása pedig a végső szakaszában van
 ezek alapvetően három terület szabályozására irányulnak:
• a közösségi vasutak fejlesztése
• a vasúttársaságok engedélyezése
• a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztása, a vasúti infrastruktúra
használati díjának felszámítása és a biztonsági tanúsítvány
Az Első Vasúti Csomag
 Három,
2001-ben elfogadott irányelvet tartalmaz:
• 91/440/EGK (2001/12/EK) irányelv a közösségi vasutak fejlesztéséről
• Kiterjesztette a nemzetközi áruszállítási útvonalakat, megalkotva a
Transz-Európai Áruszállítási Hálózatot (TERFN)
• 95/18/EK (2001/13/EK) irányelv a vasúttársaságok engedélyezéséről
• A vállalkozó vasutakra vonatkozóan bevezetésre kerül az egész
Unió területén érvényes engedély (license)
• 2001/14/EK irányelv a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról,
továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a
biztonsági tanúsítványról
• Menetvonalak
készítésének,
szétosztásának
szabályozása,
menetvonal-elosztó és –értékesítő szervezetek felállítása
Felülvizsgálat (Recast)
Bizottság 2010 ősze:
felülvizsgálataként
irányelv-tervezet
az
Első
Vasúti
Csomag
A beterjesztett direktíva célja: a közel 10 évvel ezelőtt hatályba lépett
szabályozás működésének vizsgálata, az azóta eltelt időszak
tapasztalatainak összefoglalása
A Bizottság megállapításai:
• a gyakorlatban továbbra sem függetlenek a vasúti hatóságok,
• az adott ország pályahálózatát felügyelő és irányító cég gyakran közös
tulajdonban van az egyetlen vagy az egyik szolgáltatóval,
• a hatóságok diszkriminatívak egyes külföldi szolgáltatókkal szemben,
• nem megfelelő a pályahasználati díjak kiszabása,
• irreális adminisztratív feltételek riasztják el a vasúti cégeket attól,
hogy külföldön indítsanak járatokat.
A Negyedik Vasúti Csomag
 A Recast eredményeit foglalja össze
 A Bizottság megállapításaira koncentrálva szabályozza újra az Első Vasúti
Csomag irányelveit, és mindezeket egyetlen, új irányelvben kívánja
összefoglalni
 A Negyedik Vasúti Csomag szövegét július elején fogadta el az Európai
Parlament, és várhatóan 2013. január 1-jével fog hatályba lépni
 A szabályozás-csomag céljai:
• a szabályozó hatóságok rendszerének átalakítása: a tagországi felügyeletek
függetlenségének megteremtése annak érdekében, hogy ugyanolyan
feltételeket teremtsen a piacon lévő nagyobb, és a piacon megtelepedni kívánó
kisebb, adott esetben külföldi szolgáltató cégek között,
• a vasúti pályahálózat irányítóinak és a vasúti szolgáltatóknak a korábbinál
erőteljesebb szétválasztása
• igazságosabb díjszabás.

similar documents