KÉREM * Rehabilitációs és oktatási szoftver

Report
TÁMOP 5.3.8.-11/A1
Hogyan született a KÉREM?
Ötletgazda: Főkefe
Közhasznú Nonprofit Kft.
Születés helyszíne:TÁMOP
5.3.8.-11/A1
Létrehozó - DIFFERENT
KÉREM létrehozása segítséget nyújt:
- megváltozott munkaképességű munkavállalók
tájékozódásának elősegítésében,
- akkreditált munkáltatók: oktatási és rehabilitációs
osztályok működésében,
- fenntartó,
- tulajdonos,
- nyílt munkaerő piaci munkáltatók számára.
Szakmai képzések oktatása
 Létszám: 420 fő
 Helyszínek: Budapest, Szombathely, Jánosháza,
Bejcgyertyános, Jászapáti, Tiszanána, Poroszló,
 Szakmai képzések: Kerti munkás, park gondozó,
tisztítás technológiai asszisztens – OKJ,
Akkreditált tanfolyamok: papíripari termékkészítő,
vagyonőr, varrónő, mechanikai összeszerelő, minőség
ellenőr tanfolyamok, stb……..
Rehabilitációs foglalkoztatást
megvalósító helyszínek=oktatási
helyszínek
KÉREM szerepe az oktatásokban
 Szükségletfelmérő kérdőívek
 Jelentkezési lapok
 Felnőttképzési szerződések
 Iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok




kezelése,
Naplók
Tanmenetek
Órarendek
Online – vizsgára jelentkezés
KÉREM - Oktatás
 a képzésre való helyszíni (telephelyi) jelentkezés
megkönnyítése, amelyben a munkavállalók saját
profiljukon keresztül megtekinthetik a számukra elérhető
tanfolyamokat és azok időpontjait – ennek köszönhetően
várólisták kialakítása,
 a rendszer eleme az értesítésküldés támogatása az
elküldött, elfogadott, elutasított jelentkezésekről és a
képzés pontos adatairól,
 képzési programokhoz kapcsolódó tanfolyamok és vizsgák
indulásának / menetének naprakész nyilvántartása,
helyszíni betekintési lehetőségek biztosítása.
KÉREM- Oktatás
 képzésen résztvenni kívánók képzési szükségleteinek, egyéni




képzési terveinek összehozása a képzési kínálattal,
minőségbiztosítási tevékenység (tanfolyam-értékelés)
támogatása, statisztikák készítése,
a rendszer támogatja az életpálya követést: a munkavállalók
szervezeten belüli szakmai életútjának nyomon követését; a
megszerzett vagy rendelkezésre álló kompetenciák
figyelembevételével a szervezetben, vagy azon kívül betölthető
pozíciók nyilvántartását,
a bérelszámolási folyamatok segítése: a DEKÁD-rendszerrel
összhangban kimutatás készítésének lehetősége arról, hogy az
adott munkavállaló egy adott hónapban / időszakban hány órát
részesült képzésben,
kapcsolattartási-, panasztételi lehetőségek kibővítése, közvetlen
on-line tájékoztatás.
KÉREM szerepe az oktatásban
Összefoglalva:
 megkönnyíti,
 átláthatóvá teszi,
 Szervezi, rendezi, összegzi, lezárja az oktatással
kapcsolatos dokumentumokat.
KÉREM szerepe és hasznossága a
rehabilitációban
 FŐKEFE nem rendelkezett rehabilitációs szoftverrel,
 Minden dokumentumot kézzel készítünk és rögzítjük
táblázatokba, word dokumentumokban és kezeljük
külön-külön,
 Statisztikák készítése nehézkes,
 Pontos adatbázis rehabilitációs tekintetben nincs,
 Leszűrésekre csak a bér programunkban szereplő
adatokra van lehetőség.
KÉREM szerepe és hasznossága a
rehabilitációban




Személyes rehabilitációs tervek éves kiértékelése,
szükségletek felmérése országos viszonylatban,
segítő szolgáltatások tervezésének folyamatai,
sikeres rehabilitáció elősegítése,
- tranzitálási folyamatának elősegítése,
munkapróbák helyszíneinek, munkaköreinek,
tapasztalatainak összegzése,
 fenntartó számára történő statisztikák készítése, mely
iránymutató a következő év tervezési folyamataiban.
Miben segíti a jövő rehabilitációs
munkáját?
 Betölthető munkakörök, tevékenységek
Jelenlegi foglalkoztatási forma megfelelő-e a számára? Igen
Nem
Eredeti szakmájában munkakörében szeretne dolgozni? Igen
Nem
Egyéb:…………………………………………………………………………………………………………
………
 Foglalkoztatási formák:
Bedolgozói jogviszonyban dolgozna-e?
Igen
Nem
Távmunkában dolgozna - e ?
Igen
Nem
Védett foglalkoztatási formában dolgozna-e?
Igen
Nem
Integráltan, a nyílt munkaerőpiacon jelen egészségi állapotában tudna-e
dolgozni?
Igen
Nem
Személyes rehabilitációs terv
 Pályaterv a szakmai érdeklődés, képzettség,
személyiség és a munkaerő piaci igényeknek
megfelelően:
Rövid és hosszú távú célok:
Nem rendelkezik célokkal: O
Szeretne továbbtanulni:
Nem
Igen
Szeretne munkahelyet változtatni: Nem
Igen
Egyéb:…………………………………………………………………………
Személyes rehabilitációs terv
 Megfelelő foglalkoztatás biztosítását gátló
körülmények feltárása:
 Megfelelő foglalkoztatást akadályozó tényezők:
 Egészségi állapot, alacsony iskolai végzettség,
lakóhelyén jelenlévő munkanélküliség , családi
körülmények, rossz anyagi helyzet, önállóság hiánya,
egyéb:…………………………………………………………………………
Tranzit cselekvési terv
 Tranzitálási cselekvési tervben meg kell határozni a
nyílt munkaerő piacon betölteni kívánt munkakört,
KÉREM szoftverből ennek az adatnak a leszűrése
tájékoztatást nyújthat majd a nyílt munkaerő piaci
munkáltatók számára, a megváltozott
munkaképességű munkavállalók által betölteni kívánt
munkakör tekintetében.
 Előnye: elősegíti a tervezést
 Tapasztalatok, eredményekről információ halmazokat
fog tartalmazni, amelyek szűrése esetén szintén a
munkáltatók tervezési, felvételi folyamatait segíti elő.
Kompetenciák
 TÁMOP 5.3.8. 11/A1 keretében 3200 megváltozott
munkaképességű személy kompetencia felmérését
végeztük el,
 Kompetencia felmérő eredményeit rögzítettük a
KÉREM szoftverben,
 Lehetőséget biztosít a kompetenciák összegzésére
majd word dokumentumban 2 perc alatt kiállítható,
ezáltal megtudjuk milyen erősségekkel és
gyengeségekkel rendelkezik a munkavállaló.
KOMPETENCIÁK









Minőségorientáltság,
Megbízhatóság,
Felelősségvállalás,
Önállóság, csoportmunka, szabálykövetés,
Együttműködés,
Szervezőkészség,
Figyelemmegosztás,
Monotónia tűrés,
Nyitottság, kommunikáció, problémamegoldás,
motiváltság, stressz
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

similar documents