Rymdgeometri_2012pp lektse

Report
Rymdgeometri
Volym betyder hur mycket något rymmer.
För att kunna räkna ut volym måste man känna till olika typer av
rymdgeometriska kroppar, olika måttenheter och även känna till
grunderna för hur man beräknar area.
Maryam Mohammadi, Broängsskolan, Tumba – www.lektion.se
Maryam Mohammadi-Broängen
Vad betyder Volym?
Rymdgeometriska Kroppar
•
Kub
• Pyramid
Rätblock
• Prisma
Cylinder
kon
• Klot
Maryam Mohammadi-Broängen
• En geometrisk kropp kan fyllas med något. Ex på geometriska kroppar:
Kub
• Kub: En geometrisk kropp som begränsas av sex
kvadratområden, har följande egenskaper:
. Alla hörn ser likadana ut
. Alla kanter har lika längder
Maryam Mohammadi-Broängen
• . Alla sidoytor är lika stora
Räkna volym för kub
• Volym Kub = Basytans area •
Höjd
• Basytan:
• B = 4 cm • 4 cm = 16 cm 2
• h = 4 cm
• V kub = B • h
• V kub = 16 cm2 • 4 cm = 64 cm 3
Maryam Mohammadi-Broängen
• V Kub = B • H
Rätblock
Den har en
rektangel som
basyta.
Parallella sidor är
lika stora
Maryam Mohammadi-Broängen
• Rätblock: En geometrisk kropp som begränsas av sex
rektangelområden, egenskaper är följande:
•
Volym Rätblock = Basytans area • Höjd
•
V Rätblock = B • H
•
•
Basytan:
B = 6 cm • 4 cm = 24 cm 2
•
h = 5 cm
•
V Rätblock = 24
cm2
• 5cm = 120 cm
3
Längd = 6 cm
Bredd = 4 cm
Höjd = 5 cm
Maryam Mohammadi-Broängen
Räkna volym för rätblock
Att rita ett rätblock
• Steg 1:
• Först ritar vi framsidan av rätblocket som en rektangel med
längden 6cm och höjden 5 cm.
Maryam Mohammadi-Broängen
• EX: Rita ett rätblock med längden 6 cm, bredden 4 cm och
höjden 5cm!
• Steg 2:
Längden= 6 cm,
bredden= 4 cm
höjden =5cm
Maryam Mohammadi-Broängen
• Från varje hörn ritar vi en sträcka snett som är hälften så långt
som bredden, d v s 2 cm.
Maryam Mohammadi-Broängen
• Steg 3
• Nu ska vi rita höjd och längd på den bakre sidan.
Cylinder : En geometrisk kropp vars basytor är cirkelområden och vars
mantelyta (som förbinder basytorna) är en buktig rektangel.
Cylinder
volym
= Basytans area • höjd
Basytans area = radie • radie ∏
Maryam Mohammadi-Broängen
• Cylinder är en geometrisk kropp med en cirkel som basyta.
EX: Räkna ut Cylinders volym!
Cylinder basyta är en cirkel med diameter 6 cm.
För att räkna ut basytans area måste vi först ta
reda på radie.
Vi vet att radie i en cirkel är hälften så långt som
diameter; d v s :
R = 6/2 = 3cm
Basytans area = r • r •∏
Basytans area = 3 cm• 3cm •3,14 = 28,26 cm2
Volym cylinder = Basytans area • höjd
Volym cylinder = 28,26 cm2 • 8 cm = 226, 08 cm 3
Maryam Mohammadi-Broängen
r = D/2
Kon: En geometrisk kropp vars basyta är ett cirkelområde
och vars mantelyta är konisk.
• Volym kon = basytans area • höjd
3
• En kon får plats 3 gånger i en cylinder med lika stor basyta och
höjd.
Maryam Mohammadi-Broängen
• Volym av en kon räknas m h a följande formel:
Räkna ut volym för en kon
Maryam Mohammadi-Broängen
• Ex: Räkna ut volymen
Pyramid: En geometrisk kropp med en kvadrat eller en månghörning som
basyta
Volym pyramid = basytans area • höjd
•
3
• Denna formel gäller för alla pyramider.
• En pyramid får plats 3 gånger i en kub med samma basyta och
höjd som pyramiden.
Maryam Mohammadi-Broängen
• I en pyramid är sidoytor ett antal triangelområden som har en
punkt, spetsen, gemensam.
• Volym av en Pyramid räknas m h a följande formel:
Maryam Mohammadi-Broängen
Räkna ut volym för en Pyramid
Volym av en Prisma räknas m h a följande formel:
Volym prisma = basytans area • höjd
Maryam Mohammadi-Broängen
Prisma: En geometrisk kropp där sidorna är vinkelräta mot basen och basytan är
en månghörning.
Räkna ut volym för en prisma
Maryam Mohammadi-Broängen
Räkna ut volymen!
Kolt
Är en geometrisk kropp som begränsas av en yta vars alla punkter har
samma avstånd till en speciell punkt som kallas för medelpunkt
• För att kunna räkna ut ett klots volym använder man formel
Maryam Mohammadi-Broängen
EX: Räkna ut klotets volym
Grundläggande enheter för volym
• Grundläggande enheter för volym är:
Liter = L
Deciliter= dl
Centiliter = cl
Milliliter = ml
Volymen kan också anges i m3, dm 3, cm 3.
• Nu ska vi lära oss hur man kan omvandla enheterna. Det kan vara svårt i
början men med lite övning går det utmärkt.
Maryam Mohammadi-Broängen
•
•
•
•
•
Sambandet mellan volymenheter
• 1 Liter = 10 deciliter = 100 centiliter = 1000 millimeter
• Alltså:
Förklaring:
Från deciliter till liter:
Dividera med 10.
OBS!
stor blir större
liten blir mindre
Maryam Mohammadi-Broängen
Från liter till deciliter: multiplicera
med 10.
Mer om volymenheter
Sambandet mellan liter och dm3
Bilden här nedanför visar en kub med volymen 1dm 3.
1 L = 1dm3
Bilden här nedanför visar en kub med volymen 1cm 3.
Vkub = 1cm. 1cm. 1cm =1cm3
1ml = 1cm3
1 cm3 = 1ml
1dm3 = 1L
1 m3 = 1000 L
Maryam Mohammadi-Broängen
Vkub = 1dm.1dm.1dm =1dm3
Vet du att 1 liter vatten
väger 1kg!
Begränsnings area
• Begränsningsarea är den arean som begränsar en kropp från utsidan.
• Begränsningsarea – Kub
• Här nedan ser du en kub vars sidor är 2 cm.
Om vi plattar ut kuben ser det ut så här:
Begränsningsarea består av sex lika
stora kvadrater. Begränsningsarea
blir:
6 • 4 cm2 = 24 cm
2
Maryam Mohammadi-Broängen
•
• V k = 2cm • 2c
Begränsningsarea=
A+B+C+D+E+F
Begränsningsarea=
15+15+15+15+9+9= 78 cm2
Maryam Mohammadi-Broängen
Begränsningsarea – Rätblock
Som du ser består den av en
kvadrat och fyra likbenta trianglar.
För att kunna beräkna trianglarnas
area måste vi först ta reda på
höjden (h) i en av trianglarna, och
det gör vi med hjälp av Pythagoras
sats.
h2 + 22
= 52
h2 + 4
= 25
h2 +4 – 4 = 25 –4
h2 =21
√h2 = √ 21
h ≈ 4,6
Maryam Mohammadi-Broängen
Begränsningsarea – Pyramid
Begränsningsarea – Cylinder
Du ser väl att begränsningsarea består av
två cirklar och rektangulär mantelyta.
Area på B = 2cm. . 2cm . 3,14 = 12,56 cm2
Area på C = 2cm. . 2cm . 3,14 = 12,56 cm2
A = Arean på mantelytan
A = 7cm. 12.56 cm = 87,92 cm2
Begränsningsarea = A + B + C
Begränsningsarea = 87,92 cm2 + 12,56 cm2 +12,56 cm2 =113, 04
Maryam Mohammadi-Broängen
För att räkna ut arean på mantelytan behöver vi bas längden.
Bas längden = omkretsen på cirkeln = 4cm . 3.14 = 12,56cm
Begränsningsarea – Kon
Area för A: 3cm . 3cm . 3,14 = 28,3
cm2
Mantelytans area hos en kon
räkna
M h a denna formel: ∏ . r . s
B = 3,14 . 3cm . 7,6 cm = 71,6 cm2
B
Begränsningsarea = A + B
Begränsningsarea = 28,3 cm2 +
71,6 cm2 = 100 cm2
Maryam Mohammadi-Broängen
A
När man vecklar ut konen så ser man
att basytan är en cirkel och mantelytan
motsvarar en cirkelsektor.
Begränsningsarea – Klot
• Hur man kommer fram till denna formel
• Får du lära dig på högre nivåer
i matematiken!
A
Maryam Mohammadi-Broängen
• Begränsningsarea hos en klot beräknas
• M h a denna formel:
• A = 4 . ∏ . r2

similar documents