Telo kot celota

Report
Telo kot
celota 2. letnik
Tehniška
gimnazija
TELO KOT
CELOTA
1.
2.
DELI ČLOVEŠKEGA
TELESA
CELICE IN TKIVA
KROVNA
TKIVA
VEZIVNA IN OPORNA TKIVA
MIŠIČNA TKIVA
ŽIVČNA TKIVA
3.
ORGANI IN
ORGANSKI SISTEMI
TELO KOT CELOTA
CELICE IN TKIVA
A = ploščati epitel
B = kubični epitel
C = cilindrični epitel
D = cilindrični z
migetalkami
TELO KOT CELOTA
VEZIVNA IN OPORNA TKIVA (KOSTNO TKIVO)
TELO KOT CELOTA
MIŠIČNO TKIVO
prečno progasto,
gladko in
srčno mišično tkivo
TELO KOT CELOTA
PREČNO PROGASTO MIŠIČNO TKIVO (skeletno)
Skeletna mišica
pod mikroskopom
TELO KOT CELOTA
GLADKO MIŠIČNO TKIVO
Gladka mišica
pod mikroskopom
TELO KOT CELOTA
SRČNO MIŠIČNO TKIVO
Srčna mišica
pod mikroskopom
TELO KOT CELOTA
ŽIVČNO TKIVO
SKICA NEVRONA
GLIJA CELICA
TELO KOT CELOTA
ORGANI IN ORGANSKI SISTEM

similar documents