patrycja-prezentacjadebaty

Report
Nie tylko wybory - jak młodzi mogą wpływać na
rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji?
Jesteśmy uczennicami klasy II w Gimnazjum w Opatowie.
Nazywamy się Paulina Telenga i Patrycja Heluszka.
 Pan Grzegorz Zmorek – dyrektor naszej szkoły,
 Pan Tomasz Macherzyński – nauczyciel historii, radny,









przewodniczący Komisji Oświaty i członek Powiatowego
Zarządu Ligi Obrony Kraju,
Pani Grażyna Kluba – nauczyciel biologii i opiekun
LOP,
Pani Teresa Kot – nauczyciel fizyki i opiekun PCK,
Pani Anna Malicka – nauczyciel języka niemieckiego
i opiekun SU,
Pani Aneta Szlachcic – pedagog szkolny,
Pani Izabela Olczyk – skarbnik Komitetu
Rodzicielskiego,
ST. ASP. Marzena Bednarek i sierż. Kamil RaczyńskiPracownicy Powiatowej Komendy Policji w Kłobucku,
Pani Katarzyna Mordal i Małgorzata Nocoń –
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Uczniowie i uczennice naszej szkoły,
Mieszkańcy gminy.
Debata odbyła się w Gimnazjum w Opatowie, na sali gimnastycznej w dniu 20
marca o godzinie 17. Miała formę otwartą dla wszystkich chętnych, którzy chcieli
wziąć w niej udział.
W debacie udział wzięli eksperci, pracownicy Urzędu Gminy, dyrektor szkoły,
nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy gminy, czyli około 150 osób.
W tej sytuacji wybrałyśmy debatę panelową.
W debacie zastosowałyśmy ciekawe przerywniki. Zarówno część
artystyczną w postaci piosenek, jak i merytoryczną w postaci pokazu
udzielania pierwszej pomocy. Pojawiła się także prezentacja, którą
pokazali nam goście z policji, a była ona o zagrożeniach płynących z
sieci.
Biorący udział w debacie zostali poproszeni o dokończenie zdania:
„Działamy, ponieważ…”.
Wybrania spośród 14 haseł, tych dwóch, które ich zdaniem najtrafniej
przedstawiały formy aktywności młodzieży.
Dokończenia równania: „Działanie = młodzież +……..…”.
Ostatnim zadaniem dla gości był udział w sondażu na temat aktywności
społecznej na co dzień. Debatującym bardzo podobały się ćwiczenia, jakie dla
nich przygotowałyśmy.
Publiczność także brała aktywny udział w ćwiczeniach.
Sondaż: Czy warto angażować się na rzecz innych?
 Opiekun PCK mówiła o akcjach charytatywnych w szkole.
 Opiekun LOP wypowiedziała się na temat dbania
o środowisko przez uczniów.
 Pedagog szkolny opowiedziała o wsparciu udzielanym uczniom i ich
rodzicom.
 Opiekun LOK wspomniał o działaniach podejmowanych przez uczniów.
 Pracownice GOPSU mówiły o tym, jak ważny jest wkład młodzieży w ich
pracę.
 Dyrektor wspomniał o działaniach, jakie podejmuje na rzecz uczniów,
nauczycieli
i środowiska lokalnego.
 Opiekun SU opowiadała o problemach młodzieży.
 Skarbnik Rady Rodziców zapytana przez Nas opowiedziała nam, jak rodzice
powinni wspierać swoje pociechy w samorealizacji swoich pomysłów.









nasza młodzież raczej chętnie angażuje się w życie społeczne,
uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie wspierają akcje charytatywne,
SU poprawi współprace z uczniami,
rodzice, uczniowie, mieszkańcy gminy zostali uświadomieni o zagrożeniach
płynących z sieci,
będziemy promować na różnych płaszczyznach edukacji zasady pierwszej pomocy,
wójt i pracownicy urzędu gminy doceniają pracę młodzieży gimnazjalnej i ich
nauczycieli,
będziemy promować wśród mieszkańców gminy zasady demokracji,
będziemy pomagać uczniom, którzy mają problemy w nauce i w komunikacji z
innymi ludźmi.
będziemy zachęcać uczniów nieśmiałych w aktywizacje społeczną.
 zorganizujemy Powiatowy Konkurs Wiedzy pt. "Jak działa Twój samorząd







terytorialny ?",
utworzymy Forum Młodych Demokratów na portalach społecznościowych,
warsztaty dla uczniów i nauczycieli pt. "Prawa i obowiązki SU w szkole",
wprowadzimy poprawki do naszego punktowego regulaminu zachowania
dotyczącego punktów dodatnich za działalność społeczną,
zaproponujemy opiekunom organizacji działających w szkole założenie
własnych stron internetowych,
poprosimy pana dyrektora o utworzenie kół zainteresowania z fotografii w celu
pogłębiania kreatywności wśród naszych koleżanek i kolegów.
rodzinny bieg orientacyjny pt. "Czy znasz swoja miejscowość?",
organizacja przez kółko teatralne kabaretowe posiedzenie Rady Ministrów
podczas dnia otwartego gimnazjum.
 „Uczniowie są bardzo kreatywni, lecz dość często brakuje im finansów, więc





jakiekolwiek inicjatywy są rzadko podejmowane.” ~ T.Macherzyński
„ Wiek ma swoje prawa, ale jeśli chodzi o akcje charytatywne należy wyrazić
uznanie dla młodzieży i nauczycieli. Młodzież zawsze pełni wielką rolę.” ~T.Kot
„ Działamy, ponieważ chcemy żyć w lepszym świecie.” ~A.Malicka
„Działanie = młodzież + kreatywność’” ~G.Zmorek
,,Uważam, że każde dziecko może odnieść sukces, a jego wielkość zależy od
tego w jakim stopniu do pomocy włączają się rodzice.” ~I.Olczyk
„Rodzice są sojusznikami szkoły.” ~A.Szlachcic
Zdaniem wszystkich uczestników debaty to hasło, które najbardziej
oddaje pozytywną stronę działania młodzieży gimnazjalnej.
Dzięki zastosowaniu metod aktywizujących wypracowaliśmy hasło
promujące naszą debatę:

similar documents