τη βία

Report
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ
Ενδοσχολική βία στο ελληνικό σχολείο
 ΖΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΚΑΤΣΙΝΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 ΛΑΓΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
 ΜΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
 ΜΕΜΟ ΛΙΓΚΟΡ
 ΜΕΡΜΙΓΓΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
 ΠΕΤΣΑ ΑΜΑΛΙΑ
 ΤΣΙΑΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ






ΤΣΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΥΣΑ ΟΡΓΚΕΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:
ΤΣΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΩ
ΤΙΘΟΡΕΑ
B΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 20112012

Τι είναι σχολική βία;
 βία στο σχολείο είναι κάθε φράση ή ενέργεια που
ταπεινώνει το παιδί




Σωματική βία
Λεκτική βία
Ψυχολογική βία
Ηλεκτρονική βία
 Σεξουαλική βία
Αίτια ενδοσχολικής βίας
Φύλο
Οικογένεια
Κληρονομικότητα
Εκπαίδευση
Ψυχική υγεία περιβάλλον
Σύνδρομα με βιολογική βάση
Σχολική αποτυχία
Εξωτερικοί παράγοντες
Τηλεόραση
Προφίλ του θύματος
Διαφορετικότητα
Άγχος, ανασφάλεια
Ευαίσθητα
Αδυναμία υπεράσπισης του
εαυτού τους
 Υποχωρητικότητα
 Σπάνια υπεράσπιση του
εαυτού τους και αντεπίθεση




Προφίλ του θύτη










Κυρίως αγόρια,μεμονωμένα είτε σε ομάδες
Διακρίνονται από επιθετικότητα
Έχουν την ανάγκη της εξουσίας
Εμμένουν στην επίθεση μέχρι τον τελικό εξευτελισμό
των θυμάτων
Τρέφουν συναισθήματα χαμηλής ενσυναίσθησης και
θετικής αυτοεικόνας
Δεν παραδέχονται την παραβατική τους συμπεριφορά
Παρουσιάζουν χαμηλές σχολικές επιδόσεις
Έχουν ελάχιστο άγχος
Διαχειρίζονται τα προβλήματα με αντεπίθεση
Στη μετέπειτα ζωή τους, καταλήγουν σε
παραπτωματικές πράξεις
Παρατηρητές
 Αντίδραση παρατηρητών
 Επιπτώσεις για τους παρατηρητές
 Τι οι παρατηρητές πρέπει να
καταλάβουν
Συνέπειες στα θύμα






Σωματικό πόνο
Απόσυρση
Απομόνωση ή θυμό
Παθητική στάση
Κατάθλιψη και
Tάσεις αυτοκτονίας
Συνέπειες στους θύτες
 Στιγματίζονται, ταπεινώνονται,
εξευτελίζονται
 Επηρεάζεται η προσωπικότητα ή η
συμπεριφορά του
 Άγχος, ανασφάλεια
 Χαμηλή αυτοεκτίμηση και
αυτοπεποίθηση
 Αίσθημα κατωτερότητας
Συνέπειες παρατηρητών
 Συναισθηματικές δυσκολίες(οργή,
θυμός)
 Μείωση ικανότητας μάθησης
 Σιωπηλή συναίνεση
Ενδείξεις ότι το παιδί θυματοποιήθηκε
 Μειωμένη διάθεση
 Αδικαιολόγητες απουσίες, μαθησιακή
πτώση/χαμηλοί βαθμοί
 Σχισμένα, κατεστραμμένα ρούχα
 Σημάδια και μελανιές στο σώμα του
 Άρνηση συμμετοχής σε σχολικές
δραστηριότητες
 Ψυχοσωματικά προβλήματα
Προσέγγιση εκπαιδευτικών στα διαλείμματα
Πως μπορούμε να αντιληφθούμε τη βία
και αντιμετώπιση φαινομένων βίας
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Σχολείο
Ποιότητα στην εκπαίδευση
Μαθητές
Καθηγητές
Γονείς
Χρήση συστημάτων παρακολούθησης
ΣΑΝ ΟΜΑΔΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ
ΤΑ ΠΑΝΤΑ
Χάρτα για αποφυγή της βίας
Ασφαλές σχολικό περιβάλλον για όλους
Ίδια δικαιώματα-υποχρεώσεις για όλους
 Επίλυση προβλημάτων χωρίς βία
Δημοκρατική σχολική μονάδα
Δραστικές αποφάσεις ενάντια στη βία
Συνεργασία
Μύθοι- πραγματικότητες
Ηβία δεν είναι φυσιολογική
Ο μάρτυρας δεν είναι καρφί
Ο εκφοβισμός μπορεί να μειωθεί
Αναγνώριση προβλήματος
10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ










Ύπαρξη συμφωνιών και σταθερών κανόνων
Συνεργασία και δημοκρατικός διάλογος
Συζητήσεις στις τάξεις
Ειδικά προγράμματα και βιωματικά εργαστήρια
Ορισμός εκπαιδευτικών ως μεσολαβητές –
σύμβουλοι.
Ορισμός μαθητών ως μεσολαβητές ή «ειρηνοποιοί»
Μη επιβολή ποινών εκ μέρους του σχολείου σε
περιπτώσεις άσκησης βίας μεταξύ μαθητών.
Πραγματοποίηση πολλών δραστηριοτήτων
Συχνή ενημέρωση των γονέων ευαισθητοποίηση
αυτών.
Το σχολικό συμβούλιο θα πρέπει να συναντιέται
τακτικά και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες - δράσεις
Σύνθημα…
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ
ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΕΙ
ΠΟΤΕ ΒΙΑ
ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ.
Ερευνητικό μέρος
 Σκοπός έρευνας





Ερευνητικά ερωτήματα
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου
Ερευνητικό εργαλείο
Στατιστική ανάλυση
Δυσκολίες
Συμπεράσματα -επίλογος
Για
Για
Για
Για
τις μορφές
τον θύτη
το θύμα
όλους τους εμπλεκόμενους
Κάτι που μας άγγιξε πραγματικά
Δεν έχει σημασία πως μοιάζουμε, τι
χρώμα έχουμε, τι γλώσσα μιλάμε, σε
ποιό θεό πιστεύουμε… Δεν έχει
σημασία ποιοί και από πού είμαστε.
Τελικά όλοι είμαστε ίδιοι εσωτερικά,
όλοι γελάμε, όλοι κλαίμε, όλοι
νιώθουμε ευχαρίστηση, όλοι νιώθουμε
πόνο, όλοι αισθανόμαστε. Ας
αρχίσουμε να κοιτάμε στις ψυχές
μας......................»

similar documents