zintuig - Bloggen.be

Report
Zintuigen
1. Inleiding
pg. 10
1.1.1 Wat zijn prikkels?
Experiment:
Prikkel
Waarneming: +/-
Zintuig
Flits van een zaklamp
-
gezichtszintuig
Tik op het bord
+
gehoorzintuig
Speldenprik in de arm
+
pijnzintuig
Stukje chocolade op de tong
+
smaakzintuig
Welke prikkels werken op je in als je je ogen sluit?
Welke niet?
1. Inleiding
pg. 11
1.1.1 Wat zijn prikkels?
Prikkels veroorzaken reacties.
Zoek bij de volgende voorbeelden van reacties de juiste prikkel.
-Een hond blaft.
-Een kind huilt.
-Je krijgt kippenvel.
-Je gebruikt deodorant.
-Een konijn doet zijn staart omhoog.
Prikkels zijn veranderingen in de omgeving of in het lichaam
waarvoor een organisme gevoelig is en die een reactie kunnen
teweegbrengen.
1. Inleiding
pg. 11
1.1.2 Wat zijn zintuigen?
Zintuigcel = receptor = sensor
 In zintuig ingebouwd
1. smaakzintuig
2. gehoorzintuig
3. tastzintuig
4. reukzintuig
5. gezichtszintuig
Een zintuig is een orgaan dat prikkels uit de omgeving opvangt en
verwerkt.
1. Inleiding
pg. 11
1.1.2 Wat zijn zintuigen?
Oefening: Geef telkens een prikkel en overeenkomstige zintuig.
Prikkel
Zintuig
1.
Smaakzintuig
2.
Gehoorzintuig
3.
Tastzintuig
4.
Reukzintuig
5.
Gezichtszintuig
1. Inleiding
pg. 12
1.1.3 Wat zijn reacties?
Geef telkens een mogelijke reactie op volgende prikkels:
-Je ziet een lekkere taart:
-Je hoort een akelig geluid:
-Je schilt een ui:
-De telefoon rinkelt:
-Je ziet vlak voor je fiets een kat over straat lopen:
Er zijn twee soorten reacties: spierwerking en klierwerking
1. Inleiding
pg. 12
Oefening: Geef bij elk voorbeeld de prikkel, het zintuig en de reactie.
Voorbeeld
Prikkel
Zintuig
1.
Zoete smaak
Smaakzintuig
2.
Hoge temperatuur
Warmtezintuig
3.
Visgeur
Reukzintuig
4.
Pijnscheut
Pijnzintuig
5.
Koude
temperatuur
Koudezintuig
6.
Scherp geluid
Gehoorzintuig
7.
Lichtprikkel
Gezichtszintuig
8.
Je kapsel vervormt
gevoelszintuig
Reactie

similar documents