Ahmet MURT - İstanbul Üniversitesi Hastaneleri

Report
UZMANLIK EĞİTİMİ’nde ASİSTAN GÖRÜŞLERİ
Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı
26 Ekim 2013
Adana
www.GencHekimPlatformu.org
www.GencHekimPlatformu.org
www.GencHekimPlatformu.org
www.GencHekimPlatformu.org
www.GencHekimPlatformu.org
www.GencHekimPlatformu.org
www.GencHekimPlatformu.org
KİM?
LOGOSUNUN ANLAMI
www.GencHekimPlatformu.org
Çalışma Alanlarımız
• Tıp Eğitimi (Mezuniyet Sonrası’na odaklı)
• Sağlıkta İnsan Gücü planlaması
• Çalışma Koşulları, Hekim İyilik Hali ve Hasta
Güvenliği
• Sağlık Hizmetlerinde Kalite
• Genç Hekimleri ilgilendiren politikalar
9
www.GencHekimPlatformu.org
Uluslararası Bağlantıları
• European Junior Doctors
• World Medical Association – Junior Doctors
Network
• Middle Eastern Junior Doctors Working Group
(Liderlik Rolünde)
http://juniordoctors.eu/news/rattling-june-turkey-turkish-young-doctors-platform-report
10
www.GencHekimPlatformu.org
www.GencHekimPlatformu.org
Doğu Akdeniz Genç Hekimler Buluşması
27-29 Eylül 2013, İstanbul
• Ortadoğu Genç Hekimler Buluşması 27-29 Eylül
2013, İstanbul
• Katılan ülkeler
Almanya
Bosna Hersek
İran
Kosova
Myanmar
Makedonya
Ürdün
Yunanistan
12
www.GencHekimPlatformu.org
www.GencHekimPlatformu.org
www.GencHekimPlatformu.org
www.GencHekimPlatformu.org
www.GencHekimPlatformu.org
Sağlıkta Dönüşüm Programı
www.GencHekimPlatformu.org
Daha iyi bir uzmanlık eğitimi için...
www.GencHekimPlatformu.org
Eğitim Programı
•
•
•
•
•
•
TUK, TUKMOS
Müfredatın uygunluğunun denetlenmesi
Bilimsel faaliyetler
PhD Programları
Saklı müfredat
Tezler
www.GencHekimPlatformu.org
Eğitim Ortamı/Fiziksel Şartlar
•
•
•
•
Birer eğitim ortamı olarak klinikler
Hizmet sunumunun, eğitim sürecine etkisi
Güncel teknik donanımlar
Yardımcı sağlık-destek personeli sayısı ve
dağılımları
• Vaka çeşitliliği ve sayısı
www.GencHekimPlatformu.org
Eğitimin Organizasyonu
• TUK, YÖK ve Uzmanlık Dernekleri’ nin rolleri
• Kurumların çekirdek müfredata
uygunluklarının her sene denetimi
• Eğiticilerin sürekli gelişiminin sağlanması
• PhD programları
• Asistan geribildirimleri
www.GencHekimPlatformu.org
Asistan Temsiliyeti
• Birimlerde, bölümlerde, kliniklerde, kurumsal
ve ulusal…
• Platforma göre temsiliyetin tanımı…
• Farklı sosyokültürel ve özel sınıfların da
unutulmaması, önemsenmesi.
www.GencHekimPlatformu.org
Çalışma süreleri ve nöbetler
• Sağlık Bakanlığı’nın gün aşırı nöbet
tutturulmasını engelleyen genelgesi haricinde
hiçbir kural tanımlanmamış durumdadır.
• AB standardı, ABD’deki durum.
• Kore örneği…
• Önerimiz: 16 saatlik çalışmanın ardından en az
5 saatlik kesintisiz uyku zamanı ayrılmalı, bu
dinlenmenin ardından en fazla 30.saate kadar
devam edilmelidir.
www.GencHekimPlatformu.org
Hasta Güvenliği / Hekim Sağlığı
• Birbirlerinden asla ayrılmaması gereken
kavramlardır.
• Gözetim, eksiksiz nöbet devirleri, çalışma
saatleri ve nöbet sayıları, iş yükü planlaması,
hekim sağlığının geliştirilmesi uygulamalarının
bir arada değerlendirilmesi gerekir.
www.GencHekimPlatformu.org
Yabancı Uyruklular
• İletişim sorunları ve sınav harici yöntemlerle
pratiğe dahil olabildikleri gerçeği.
• Türkiye’nin değişen rolü.
• Ek ödeme sistemi ve nöbet ücretlerinin
felsefesi…
www.GencHekimPlatformu.org
Evetler, hayırlar…
Yapalım, gerekli adımları atalım!
Nedenlerini tartışalım!
www.GencHekimPlatformu.org
Peki ya Avrupa?
www.GencHekimPlatformu.org
Avrupa’da Mevcut Durum
(Mayıs 2013)
• Almanya: Rutin işleyişin altında ezilmemiş iyi
yapılandırılmış bir müfredat hayal ediyoruz.
• Çek Cumhuriyeti: Her yıl 400 doktor ülkeyi terk
ediyor.
• Estonya: Tabip Odası ile Bakanlık arası
çekişmeler bizim belirsizliklerimizi arttırıyor.
• Finlandiya: Saniyede 600 doktor ekranda ‘kum
saati’ görüyor.
www.GencHekimPlatformu.org
Avrupa’da Mevcut Durum - II
• Fransa: Halen nöbet ertesi izin hakkımızı
kullanamıyoruz.
• Hırvatistan: 2013’te geri ödemeler %33 azaldı.
• Hollanda: Hükümet, öğrenci ve asistanlara
sunduğu mali desteği azaltıyor.
• İspanya: Maaşlarımız %25 düştü.
• Slovenya: Genç Hekim işsizlik oranı %15
düzeylerindedir.
www.GencHekimPlatformu.org
Öneri
• Üniversite Hastanelerindeki Asistan
temsilcilerinin dahil olduğu bir kurultay
organizasyonu…
• Tüm kurumlardaki asistanlara yönelik senelik
toplantı/kongre planlanması.
www.GencHekimPlatformu.org
TEŞEKKÜRLER…
www.GencHekimPlatformu.org

similar documents