Slayt 1 - Kartal Belediyesi

Report
DENİZ KİRLİLİĞİ
VE
NEDENLERİ
KARTAL BELEDİYESİ
Belediye Başkanı
Op. Dr. Altınok ÖZ
DENİZ KİRLİLİĞİ NEDİR?
Çağımızda doğayı en fazla tehdit eden tehlikelerin başında çevre
kirliliği gelmektedir. Yeryüzünde hayatın kaynağını oluşturan su ve deniz
kirlenmesi, çevre kirlenmesinin önemli bir kesimini oluşturmaktadır.
Günümüzde deniz kirliliği, deniz suyunda oksijen azalmalarına,
denizlerde yaşayan canlılarda zehirlenme belirtilerine, denizdeki canlıların ve
deniz kaynaklarının giderek yok olmasına neden olmaktadır.
DENİZLERDE MEYDANA GELEN
KİRLİLİĞİN NEDENLERİ
Deniz kıyıları boyunca kurulmuş bulunan sanayi
tesislerinin;
Hava yolu araçlarının;
Denizlerde kurulmuş bulunan platform ve boru
hatlarının;
Gemi ve deniz araçlarının;
İnsan faktörünün (lavabo, duş, mutfaklardan gelen
sular ve lavabolardan dökülen atık yağlar) neden olduğu
kirlilik olarak 5’e ayırabiliriz.
GEMİLERDEN KAYNAKLANAN PETROL
VE PETROL TÜREVLİ ATIKLAR
SİNTİNE
SLAÇ
SLOP
KİRLİ BALAST
ATIK YAĞ
KATI SLAÇ
GEMİLERDEN KAYNAKLANAN PETROL
VE PETROL TÜREVLİ
ATIKLARIN TOPLANMASI
Denizlerde
meydana
gelen,
gemilerden
kaynaklı
kirliliğe önlem olarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
7. maddesinin i) bendindeki, belirtilen deniz araçlarının
atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli
düzenlemeleri yapmak hükmü gereğince; İstanbul Büyükşehir
Belediyesi deniz sınırları dahilinde, deniz araçlarının normal
faaliyetleri sonucu ortaya çıkan petrol ve petrol türevli atıkları,
pis su atıkları, çöp atıkları 08/09/2005 tarihinden itibaren, İl
Çevre ve Orman Müdürlüğü’ nden lisans almış olan, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından,
12 adet atık alma gemisi ile toplanmaktadır.
ATIK YAĞLARIN
DENİZ KİRLİLİĞİNE ETKİLERİ
5.7 kullanılmış yağ yüzeysel suya döküldüğünde su yüzeyinde 10.000
m2 yağ tabakası oluşturur. Su yollarına dökülen atık yağlar, suyun üzerinde
güneş ışığını engelleyen bir tabaka oluşturarak, fotosentezi azaltır ve oksijen
döngüsünü
bozar,
böylece
yağı
besin
kaynağı
olarak
kullanan
mikroorganizmaların üremesini ve büyümesini sağlar. Buna bağlı olarak,su
ortamındaki besin zincirinde yer alan balıkların, kabukluların ihtiyacı olan
oksijen tüketilir.
1 litre yağ 1 milyon litre suyu kullanılamaz, 5 milyon litre suyu
içilemez duruma getirir. 1 litre kullanılmış atık motor yağı ise 800 bin litre
içme suyunu kullanılamaz hale getirir.
Çöpe dökülen atık yağlar ise, çöp depolama alanında oluşan sızıntı
suyunda yoğun bir kirlilik yükü oluşturur ve sızıntı suyunun arıtımını daha da
güçleştirir. Kanalizasyon borusuna dökülürse kanalizasyon borularını ve
fosseptik çukurlarını tahrip eder.
2009 YILI KARTAL İLÇESİNDEN
TOPLANAN ATIK YAĞ MİKTARI
8,000
7,174 7,054 7,399
7,000
6,259
6,000
5,000
4,000
3,000
4,420
3,660
3,945 3,747
2,268
2,737
2,927
3,430
2,000
1,000
0
2009 YILI TOPLAM: 55.020 kg
2009 YILI
ATIK
YAĞLAR
İLÇEMİZDE YAPILAN KIYI TEMİZLEME
ÇALIŞMALARI
8.1 km kıyı uzunluğuna sahip olan ilçemizde
kıyı
Büyükşehir
temizleme
Belediyesi
Deniz
çalışmaları
Hizmetleri
İstanbul
Müdürlüğü’nün
görev ve yetki kapsamında olmakla beraber, İSTAÇ A.Ş
tarafından yapılmaktadır.Bu çalışmalar, 2005 ekim ayından
itibaren
sürdürülmekte
olup,
Kartal
Kum
Deposu’ndan
Dragos sahili’ ne kadar olan bölgede, 4 ekip tarafından
günlük olarak yapılmaktadır.
KARTAL İLÇESİ DENİZ YÜZEYİ,KIYILARI VE
İSKELELERİNDEN TEMİZLENEN YILLARA
GÖRE ATIK MİKTARLARI
( m3 – poşet adedi – kg )
2005
AYLAR
2006
2007
2008
2009
poşet
adedi
kg
m3
poşet
adedi
Kg
m3
poşet
adedi
kg
m3
poşet
adedi
kg
m3
poşet
adedi
kg
OCAK
0
0
49
639
5.112
40
525
4.200
53
690
5.520
52
676
5.408
ŞUBAT
0
0
49
637
5.096
23
303
2.424
48
626
5.008
46
595
4.760
MART
0
0
50
654
5.232
50
655
5.240
57
735
5.880
53
690
5.520
NİSAN
0
0
48
625
5.000
81
1.046
8.368
40
514
4.112
50
648
5.184
MAYIS
0
0
104
1.351
10.808
131
1.698 13.584 100 1.298 10.384 99
1.292
10.336
HAZİRAN
0
0
104
1.348
10.784
125
1.620 12.960
87
1.136 9.088
1.187
9.496
TEMMUZ
0
0
128
1.658
13.264
98
1.271 10.168
95
1.237 9.896 103 1.340
10.720
AĞUSTOS
0
0
109
1.418
11.344
122
1.587 12.696 100 1.303 10.424 100 1.305
10.440
EYLÜL
0
0
93
1.204
9.632
81
1.047
8.376
84
1.095
8.760
71
920
7.360
m3
91
EKİM
14
187
1.496
103
1.335
10.680
61
797
6.376
74
964
7.712
71
924
7.392
KASIM
26
332
2.656
83
1.080
8.640
49
637
5.096
78
1.010
8.080
68
879
7.032
ARALIK
75
979
7.832
26
333
2.664
30
388
3.104
59
769
6.152
68
883
7.065
TOPLAM
115
1.498
11.984
946
12.282
98.256
891
11.574
92.592
876
873
11.339
90.713
11.377 91.016
Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü 2009 Verileri
KARTAL İLÇESİ DENİZ YÜZEY,
İSKELELERİNDEN TEMİZLENEN
YILLARA GÖRE ATIK MİKTARLARI
2005 yılından itibaren ilçemizde yapılan kıyı temizleme
çalışmalarına bakıldığında, 2009 yılına kadar olan dönem içerisinde
toplanan çöp miktarında bir düşüş olduğu gözlemlenmektedir.
98,256
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
92,592
91,016
90,713
11,984
2005
2006
2007
2008
2009
2009 YILI KARTAL İLÇESİ DENİZ
YÜZEYİ,KIYILARI VE İSKELELERİNDEN
TEMİZLENEN AYLARA GÖRE
ATIK MİKTARLARI
12,000
10,720 10.440
10,336
9,496
10,000
7.360 7.392 7.032 7.065
8,000
6,000
4,000
2,000
0
5.520
5.408
4,760
5.184
DERE AĞZI TARAMALARI
NASIL YAPILIYOR ?
İstanbul
Büyükşehir
Belediyesi
Dere
Islah
ve
Tarama Şefliği dere ağzı taramalarını 4 ekip ile birlikte
yürütmektedir.Bu çalışmalarında
DL, Endüstriyel
ekskavatör
üzere
ve
yengeç
kullanmaktadır.Kullanılan
olmak
bu
araçlar
3
araç
kirliliğin
boyutlarına göre değişim göstermektedir.Toplanan
çamur ve çöpler belirlenen alanda kurutulduktan
sonra şile bölgesine götürülmektedir.İlçemizde bu
çalışmalar tugay deresinde yapılmaktadır.
PETROL ATIKLARIN TOPLAMA
İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR ?
•
Petrol Türevli atıkların toplanması işlemi
Boğazdan geçiş yapan ya da açıkta
demirlemiş bulunan gemilerden isteğe
bağlı olarak belirli bir ücret karşılığında
yapılmaktadır.Toplanan
bu
atıklar
Haydarpaşa
Atık
Kabul
Tesisine
getirilerek burada belirli aşamalardan
geçtikten
sonra
geri
dönüşümde
kullanılarak
2.
sınıf
yakıt
elde
edilmektedir.
DENİZ YÜZEYİ TEMİZLİĞİ
NASIL YAPILIYOR ?
İlçemizde Deniz yüzeyi temizliği İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Kıyı Şefliği tarafından
yapılmaktadır.Bu çalışmalarda amaç kıyı
bölgesinden ulaşılamayacak durumda olan
deniz yüzeyindeki çöplerin toplanmasıdır.Bu
çalışma için toplamda 24 adet tekne
kullanılmaktadır.
SU ANALİZİ NASIL YAPILIYOR ?
•
Su analizi İstanbul Büyükşehir
Belediyesi
Deniz
Hizmetleri
Müdürlüğü tarafından toplamda
89 noktada yapılmaktadır.ilçemiz
deniz sınırlarında adalarda dahil
olmakla birlikte toplamda 12
noktadan ayda 1 kez su örneği
alınmaktadır.Bu çalışmalar plaj
olan bölgelerde haftada 1 kez
olmayan bölgelerde ise ayda 1
kez
yapılmaktadır.Bu işlemde
alınacak olan su örneği kıyıdan
1,25 cm ilerisi ve suyun 25 cm
altından alınmaktadır.
2010 YILI KIYILARDAN TOPLANAN
7 AYLIK ATIK MİKTARI
12000
10,493
9.246
10000
7,792
8000
6000
5.248
4.792
KG
5.088
4.459
4000
2000
0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN TEMMUZ
İLÇEMİZDE DAHA TEMİZ
BİR DENİZ VE SAHİL
GÖRMEK DİLEĞİYLE …
HEPİMİZ EL ELE …
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ

similar documents