PowerPoint Sunusu

Report
KARIŞIMLAR AYRILABİLİR Mİ?
Nazife ALTIN
Bayburt Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi
www.wordpress.com
KARIŞIMLAR AYRILABİLİR Mİ?
Bir karışımı oluşturan maddeler, kendi özelliklerini
kaybetmezler. Bu nedenle karışımdaki maddeler
farklı yöntemler kullanılarak tekrar elde
edilebilirler.
Nazife ALTIN
Fen ve Teknoloji
KARIŞIMLAR AYRILABİLİR Mİ?
Karışımı ayırma yöntemlerinden bazıları: süzdürme,
yüzdürme. Buharlaştırma ve mıknatısla ayırmadır.
Bir karışımı bileşenlerine ayırmak için kullanılacak
yöntem, o karışımı oluşturan maddelerin özelliklerine
göre belirlenir.
Nazife ALTIN
Fen ve Teknoloji
SÜZME VE YÜZDÜRME
Sıvı bir madde ile o sıvının içerisinde çözünmeyen
bir katının oluşturduğu karşımlar süzme ve
yüzdürme yöntemiyle ayrılabilir.
Nazife ALTIN
Fen ve Teknoloji
SÜZME İLE AYIRMA
Bir sıvının içerisinde çözünmeyen katıyı süzerek
ayırmak için, karışım bir süzgeçten geçirilerek sıvı
madde süzgecin altındaki kaba aktarılır.
Çözülmemiş olan katı madde de süzgeçte kalır.
Böylece karışım ayrılmış olur.
Nazife ALTIN
Fen ve Teknoloji
SÜZME İLE AYIRMA
Süzgecin gözenekleri, katı maddeyi
geçirmeyecek şekilde olmalıdır.
Kum - su, su - pirinç, buğday - su gibi karışımlar
süzme yöntemiyle ayrılır. Fabrika bacalarına
takılan filtreler, aspiratör filtreleri, gaz maskeleri de
zararlı maddeleri süzer.
Nazife ALTIN
Fen ve Teknoloji
YÜZDÜRME İLE AYIRMA
Suda çözünmeyen, su yüzeyinde kalan katı maddeleri
ayırmak için yüzdürme yöntemi kullanılır. Kum talaş karışımını su dolu kabın içine attığımızda kum
batar, talaş yüzer. Su yüzeyinde yüzen talaş böylece
kolaylıkla ayrılır.
Nazife ALTIN
Fen ve Teknoloji
YÜZDÜRME İLE AYIRMA
 Saman - pirinç, tuz - karabiber, çakıl taşıyaprak, demir - plastik, naftalin – şeker
karışımları yüzdürme yöntemiyle ayrılır.
Nazife ALTIN
Fen ve Teknoloji
YÜZDÜRME İLE AYIRMA
Yüzdürerek ayırma yönteminde karışımı oluşturan
maddelerin yüzme ve batma özelliğinden yararlanılır.
Nazife ALTIN
Fen ve Teknoloji
ELEME İLE AYIRMA
Farklı büyüklükteki katı maddelerden oluşan
karışımları ayırmak için eleme yönteminden
yararlanılır.
Nazife ALTIN
Fen ve Teknoloji
ELEME İLE AYIRMA
Un – mısır karışımını ayırmak için
karışımı eleğe dökeriz. Un, eleğin
gözeneklerinden kolayca geçerek alta
dökülür. Mısır taneleri elekte kalır. inşaat
işçileri de kumun içindeki çakıl taşlarını
ayırmak için eleme yöntemini kullanırlar.
Nazife ALTIN
Fen ve Teknoloji
BUHARLAŞTIRMA İLE AYIRMA
Sıvıların içinde çözünen katı maddeleri ayırmak
için buharlaştırma yöntemini kullanırız .şekerli
suyu ısıttığımızda su buharlaşır, kabın dibinde
şeker kalır. Aynı şekilde tuzlu suyu
kaynattığımızda su buharlaşır, geride tuz kalır.
Nazife ALTIN
Fen ve Teknoloji
BUHARLAŞTIRMA İLE AYIRMA
 Tuz Gölü’nde yazın su buharlaşır, kıyıda kalan
tuz toplanarak kullanılır. Su her sıcaklıkta
buharlaşır. Dışarıya astığımız çamaşırlar suyun
buharlaşmasıyla kışın da kurur.
Nazife ALTIN
Fen ve Teknoloji
MIKNATIS İLE AYIRMA
Karışımı oluşturan maddelerden biri mıknatıs
tarafından çekilen bir madde ise mıknatısla
ayırma yöntemi kullanılır.
Nazife ALTIN
Fen ve Teknoloji
MIKNATIS İLE AYIRMA
 Demir, nikel, teneke, kobalt gibi maddelerin
bulunduğu karışımlar mıknatısla kolaylıkla ayrılır.
Çöplerdeki demir parçaları büyük mıknatıslar
kullanılarak ayrılır.
Nazife ALTIN
Fen ve Teknoloji
MIKNATIS İLE AYIRMA
 Kâğıt ve kartonlar geri dönüşümü sağlandığı için
toplanır. Bunların içinde bulunan metal parçalar
mıknatıslarla ayrılır. Ayrıca hurdalıklardaki demir
parçalarını diğer
Maddelerden ayırmak için de mıknatıs kullanılır.
Nazife ALTIN
Fen ve Teknoloji
KARIŞIMLAR AYRILABİLİR Mİ?
SUNUMUMU İZLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER
Nazife ALTIN
Fen ve Teknoloji

similar documents