Ms-taudin kehittyvä lääkehoito - Kuopion MS

Report
Ms-taudin kehittyvä lääkehoito
Juho Nuutinen
Neurokeskus
Kys
Ms-taudista yleensä
•
•
•
esiintyvyys
– Suomessa tautia sairastaa n 7000 henkilöä
– esiintyvyys n 100/100000 asukasta
sairauden syyt
– veren poikkeava valkosolut (lymfosyytit) vaurioittavat hermosolujen myeliiniä
tautityypit
– aluksi yksittäinen eriytynyt oireyhtymä
– aaltomaisesti etenevä tautityyppi yleisin (85 %:lla), osalla tämä muuttuu
toissijaisesti eteneväksi
– ensisijaisesti etenevä tautityyppi harvinaisempi
Ms-taudin lääkehoito
• Ensilinjan lääkkeet
– betainterferonit (Rebif, Betaferon, Avonex, Extavia)
– glatirameeriasetaatti ( Copaxone )
• Toisen linjan lääkkeet
– fingolimodi (Gilenya)
– natalitsumabi (Tysabri)
– alemtutsumabi ( Lemtrada)
– teriflunomidi ( Aubagio)
– dimetyylifumaraatti ( tulossa)
• Kolmannen linjan lääkehoito
– mitoksantroni
– atsatiopriini
Pahenemisvaiheen lääkehoito
• kortisonipulssihoito
Oireenmukaisia uusia hoitomuotoja
• Fambridiini ( Fampyra )
• Lääkekannabis (Sativex )
• Stimulattihoidot

similar documents