Hamdi Çiftçiler Sunum-TR

Report
Islahçı Kuruluş
Olmanın Bedeli
Hamdi Çiftçiler
MAY Tohum / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
MAY Tohum olarak
1996 yılından bu yana
bitki ıslahına
yatırım yapıyoruz.
2013 yılı itibariyle
AR-GE Bölümümüzde
31 adet kadrolu
personel bulunmaktadır.
Bu personelin 4’ü doktora,
5’i yüksek lisans,
15’i de lisans seviyesinde
Ziraat Mühendisi
ve/veya Moleküler Biyologdur.
2013 yılı itibariyle de
“Konvansiyonel ve
Moleküler Islah”a
yılda yaklaşık
6 milyon TL harcıyoruz.
Hedef coğrafya olarak belirlediğimiz
AB, Balkanlar, Karadeniz, Orta Doğu,
Orta Asya ve Afrika ülkelerinde tescil ve/veya
koruma altına alınmış veya süreci devam etmekte olan
160’tan fazla çeşidimiz bulunmaktadır.
Islahçılarımızın
bir sistem dahilinde çalışmasını ve
ortaya çıkan yeniliklerin
mülkiyet kavramının açık olarak
tanımlanmış olmasına
özel önem veriyoruz.
Devletimizin son yıllarda ülkemiz merkezli AR-GE / ISLAH
faaliyetlerine verdiği TÜBİTAK, AR-GE vergi istisnaları gibi
desteklere müteşekkiriz.
Bu desteklerin,
gerçek ıslahçı kuruluşların
etkin denetimi vasıtasıyla
çok daha ayrıcalıklı ve hibeyi de
kapsar nitelikte geliştirilmesini
talep ediyoruz.
Yerli özel sektör
ıslah kuruluşlarının,
TAGEM’in bir alt birimi
olarak değerlendirilmesi
ve ayrıcalıklı bir konuma
getirilmesinin önemini
bir kez daha vurgulamak
istiyoruz.
Islah
bağımsızlıktır
ama aynı zamanda çok ciddi
maddi kaynak ve adanmışlık gerektiren
masraflı bir süreçtir.
Günümüzün global
rekabet koşullarında
sürdürelebilir bir
kurumsal yapı
oluşturmak çok
önemlidir.
Mevcut Mevzuat
(UPOV 1991)
Islahçı İstisnası
Ülkemizin de taraf olduğu
UPOV 1991 konvansiyonunda
belirtilen tüm istisna ve
koşullara riayet hususunu
hassaslıkla takip ediyoruz.
Buna bağlı olarak;
•
İmzalanan karşılıklı ulusal ve uluslararası
anlaşmalara her türlü sınai mülkiyet
yaklaşımları da dahil olmak üzere koşulsuz
saygılı davranan bir kuruluş olmaya,
•
Her türlü materyalin karşılıklı olarak sadece
MTA’lar ile transferine imkan tanıma ve
süreçlerin etkin takibi ve raporlanmasına,
• Sonuçların doğru ve zamanında paylaşımına,
• Kayıt altına almada dikkat edilecek hususlara,
• Islahçılarımızın şirketimiz bünyesinde yaptıkları
araştırma faaliyetlerinden faydalanma
biçiminin tanımlanması ve sürekli gelişimlerinin
sağlanması konularına özel önem veriyoruz.
İlave olarak;
ISF’in ‘Sınai Mülkiyet Görüşü’ üzerine
tartışmalarını, ‘Dünyada Tohum Teknolojisi’
kavramı kapsamında sürmekte olan sınai mülkiyet
/ patent değerlendirmelerini, bu konuda Avrupa
ve ABD arasındaki sürekli müzakereleri yakından
izleyerek, çıkarlarımıza uygun pozisyon alma ve
politikalar geliştirme hususlarında ayrıntılı
çalışmalar yapıyoruz.
Sınai Mülkiyetin
Şirket Değeri Açısından Önemi
• Ortaya çıkan hatların ve hibritlerin
hedef pazar olarak gördüğümüz yurtiçi
/ yurtdışı piyasalarda en doğru şekilde
kayıt ve koruma altına alınması,
• Yurt içi ve yurt dışında yapılan her türlü
lisans, çeşit devri vs. anlaşmalarında
sınai mülkiyet haklarımıza değinilmesi
ve güvence altına alınması,
• Yurt içi ve yurt dışında ortak çeşit
geliştirme faaliyetlerinin sınai mülkiyet
kavramı kapsamında da
değerlendirilmesi,
• Kendimize özel ve güçlü olduğumuz
spesifik karakterler açısından
avantajlarımızın sürdürülebilir olması
için sınai mülkiyet hakları bakımından
yapılacaklar hususlarına özellikle dikkat
ediyoruz.
Hamdi Çiftçiler
MAY Tohum / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

similar documents