4.Hafta

Report
 While : Komut ya da komutların bir koşul sağlandığı
sürece yapılmasını sağlar. Kuruluşu:
while(koşul)
{
komut1;
komut2;
........
}
 1) Koşula bakılır. Eğer koşul sağlanıyorsa;
1.1) küme parantezleri içindeki ya da -küme parantezleri
yoksa- kendinden sonra gelen ilk satırdaki komut
çalıştırılır.
1.2) 1. adıma dönülür.
 2) Eğer koşul sağlanmıyorsa küme parantezleri dışına
ya da -küme parantezleri yoksa- kendinden sonra
gelen ilk satırdaki komuttan hemen sonraki satıra
çıkılır. Dolayısıyla döngüden çıkılmış olur.
 Aslında while döngüsü for döngüsünün yalnızca
koşuldan oluşan hâlidir. Yani for(;i<0;) ile while(i<0)
aynı döngüyü başlatır.
 Örnek 1: Ekrana beş kere “Visual Studio ile C#" yazdıran program
while dongusu ile.
Namespace ConsoleApplication 16
{
Class program
{
Static void Main(string[] args)
İnt sayac;
sayac=1;
While (sayac<=5)
{
Console.WriteLine (“Visual Studio ile C#“);
Sayac++;
}
Console.ReadKey;
}
}
}
 Örnek 2 : Klavyeden girilen bilgiyi istenilen kere
ekrana yazma.
 Örnek 3: Klavyeden girilen 15 sayının en büyüğünü
bulan programı while döngüsüyle yapımı
 Örnek 4:
Klavyeden
kaç öğrenci
girileceğini
sisteme
girilip, en
buyuk yaşa
sahip
öğrencinin
ismini bulan
program.
 Örnek 5: Klavyeden girilen sınıfa göre (9/10/11/12 ancak
9 sınıflara işlem yapılmayacak) öğrencinin gördüğü
ders sayısını isteyip ona göre dersin adını ve notunu
dışarıdan isteyerek en buyuk, kucuk notu veren ayrıca
kaç tane zayıf olduğunu bulan program.
 do while : Şimdiye kadar gördüğümüz döngülerde
önce koşula bakılıyor, eğer koşul sağlanırsa döngü
içindeki komutlar çalıştırılıyordu. Ancak bazen
döngüdeki komutların koşul sağlanmasa da en az bir
kez çalıştırılmasını isteyebiliriz.
Bu gibi durumlar için C#'ta do while döngüsü
vardır.Kullanımı;
 do
{
komut1;
komut2;
...
}
while(koşul);
 1) Döngüdeki komutlar bir kez çalıştırılır.
2) Koşula bakılır.
2.1) Eğer koşul sağlanıyorsa 1. adıma dönülür.
2.2) Eğer koşul sağlanmıyorsa döngüden çıkılır.
 Örnek 1: Klavyeden 0 girilinceye kadar girilen
sayıların toplamını yapan program.
 Örnek 2 :
Klavyeden
girilen 2 sayının
birbirine eşit
olana kadar
durumlarını(
hangisi büyükve
azaltmak
gerekiyor)
bulan program.
 Örnek 3: Sistemde tutulan parolayı doğru girildiğinde
kullanıcıdan 2 tane sayı isteyen ve matematiksel işlem
tercihine göre sonuçları ekrana yazan program.
 Örnek 4: Klavyeden 1000 girilene kadar girilen
sayıların cift olanların adedini veren program.
 Örnek 5: Klavyeden negatif sayı girilene kadar girilen
sayıların ortalamasını alan program.

similar documents