File

Report
8. ISIKSUS
ISIKSUSEPSÜHHOLOOGIA 1
MÕTLE, VALI JA MÄRGI ÜLES :
• KÕIK OMADUSED, ASJAOLUD, TEGURID, MIS
SUL JA SINU KLASSIKAASLASTEL ON SARNAST.
• KÕIK TEGURID, ASJAOLUD, OMADUSED JNE,
MIS TEEVAD SIND TEISTEST OMA KLASSIS
ERINEVAKS, ERILISEKS (KUJUNDA SKEEMINA).
• KUI SA OLEKS LOOM, SIIS MILLINE LOOM?
JOONISTA
ISIKSUS
• ON PÜSIVATE KÄITUMUSLIKE JA
PSÜÜHILISTE OMADUSTE KOGUM
• MIS SARNASTES TINGIMUSTES SAMA
ISIKU PUHUL TÕENÄOLISELT KORDUB
• Isiksus on inimesele iseloomulike omaduste
kogum, mis teeb ta teistest erinevaks ja
silmapaistvaks
• Isiksus on jagunematu, kordumatu ja
surematu. Vaimne
ISIKSUS KUI JÄÄMÄGI
KÄITUMINE
MÕTTED JA TUNDED
HOIAKUD
USKUMUSED
VÄÄRTUSHINNANGUD
OSKUSED JA VÕIMED
KOGEMUSED JA PÄRILIKKUS
Bioloogilised tegurid
Kõik, mida saab kaasa geneetilise koodiga:
• Välimus, füüsilised eeldused
• Vaimsete võimete baastase
• Erianded ja võimekused, andekus
• Temperamendi tüüp
• Isiksuse omadused
• Erutus- ja pidurdusprotsessi kiirus
• Tervislik seisund (pärilikud haigused,
vastupidavus haigustele jne)
Keskkonnategurid
Kõik muu:
• Perekond – kasvatus, tingimused, keskkond
• Ühiskond - ühiskondlik kord
• Kool ja lasteaed, huvikoolid, sport
• Sõbrad, elukaaslane, seltskond
• Internet ja meedia
• Elukoht, linnaosa
• Ökoloogiline keskkond
ISIKSUSE UURIMINE
• Tekkinud on kaks uurimissuunda:
1.Bioloogiline suund: valdav osa isiksusest on
meie geenides. Isiksuse jooned on määratud
suure hulga geenikombinatsioonide poolt.
2.Keskkondlik suund: inimese isiksus on
mõjutatav sotsiaalse keskkonna poolt.
Tõde on vahepeal, kahe teguri koostoimel.
Geenid annavad piirjooned, millest üle ei
arenda ega mõjuta.
Kas lagi on käes?
• Teisisõnu: tõenäoliselt on meile ette antud nö
ülemine lagi, millest kõrgemale ei ole võimalik
ka parimal juhul enda võimekust arendada,
• AGA tasub pingutada, et igaüks oma lae
saavutaks.
• Kuna me ei tea, kui kõrgel iga lagi parasjagu
on, siis tuleb tegeleda endaga maksimaalselt
alati ja pidevalt.
• Kui üldse ei arenda-tegele, siis jääb suur osa
andekusest välja arendamata
Isikuomaduste ja võimete testimine
•
•
•
•
•
•
•
INTERNETI TEEL
RAAMATUTE ABIGA
KARJÄÄRINÕUSTAJA JUURES
PSÜHHOLOOGI JUURES
SISSEASTUMISEL KUHUGI
TÖÖLE SAAMISEKS – KUTSESOBIVUS
ENESEARENGU KOOLITUSTEL

similar documents