Opret postkasser i Digital Post

Report
Postkasser
Sådan sendes post fra Digital Post
Lars Sommer – [email protected]
Kommunernes Landsforening
Anders Krabbe Møller – [email protected]
Digitaliseringsstyrelsen
Postkasser - overblik
• For at slutbrugere skal kunne sende
elektroniske beskeder fra Digital Post til en
myndighed skal myndigheden have oprettet:
– Mindst én postkasse
– Mindst én sikker e-mail modtageradresse eller
– Tilslutte et ”Afhentningssystem”
Centrale begreber
Begreb
Kontakthierarki
Postkasser
Modtagersystemer
Afhentningssystemer
e-mail-adresser
Mapper
Dybt link
Flere kontakthierarkier
Vejledningstekst
Forklaring
Den måde din myndighed vil præsentere sine kontaktmuligheder i Digital
Post
Skal opfattes som den måde, din myndighed ønsker at præsentere det eller
de Afhentningssystemer eller e-mail adresser, I ønsker at modtage post i
De systemer der modtager post fra Digital Post. Er ofte sikker e-mail
Systemer der henter post fra Digital Post via et REST kald og overfører evt.
post til et modtagersystem (ofte ESDH)
Sikker e-mail. Digital Post skubber sender via sikker e-mail til et
modtagersystem (ofte e-mail / Outlook)
Virker som mapper på et fil drev. Postkasser kan tilknyttes en mappe.
Mapper kan tilknyttes andre mapper. Mapper bruges altså til at sortere
postkasser i myndighedens kontakthierarki
Link til (som oftest) en postkasse i Digital Post
Opsplitning af kontakthierarkiet i et målrettet borgere og et målrettet
virksomheder
Tekst med evt. link der kan lægges ind på en postkasse. Vises altid når
postkassen åbnes
Kontakthierarki med en
postkasse og ingen mapper
Kontakthierarki med flere
mapper og postkasser
Eksempel på to
kontakthierarkier
Eksempel på bruge
af et dybt link
Flere kontakthierarkier
Flere kontakthierarkier
E-mail adresser
E-mail adresser
E-mail adresser
• Før du kan knytte et certifikat, til den sikre email-adresse du er ved at oprettet, skal du
selvsagt finde det.
• Det certifikat der skal anvendes, finder du hos
Nets på denne hjemmeside:
• https://www.netsdanid.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/information_om_nemid
/sikker_e-mail/soeg_certifikat/
Opret postkasse
•
•
•
•
•
•
Trin et – Postkasse
Trin to – Levering
Trin tre – Emner
Trin fire – Felter
Trin fem – Nøgleord
Trin seks – Godkendelse
Bemærk! Hvis du ønsker at melde flytning, skal du bruge vores selvbetjeningsløsning.
Den vil sikre, at du afleverer alle de oplysninger, vi skal bruge for at gennemføre din
flytteanmodning. Klik på dette link for at gå til vejledning om flytning og
selvbetjeningsløsningen:
[link="http://www.naestved.dk/BygBolig/FlytningAdresse/Flytning.aspx"]Meld flytning
digitalt[/link]
Sæt altid flueben ved
”Indsæt automatisk
dialogtråd i beskeden”
Eksempel på bruge
af emner
Eksempel på bruge
af ledetekst
Øvelse
• I arbejder sammen. Mindst to. En kan åbne en vejledning en anden
Administrationsportalen
• Første øvelse: Hent et offentligt certifikat og opret en e-mail
adresse
• Anden øvelse: Opret en postkasse.
– Indsæt en vejledningstekst med et link
– Opret et emne
– Opret et indtastningsfelt
• Relevant vejledning: Opret postkasser i Digital Post
• I finder den her: www.DIGST.dk / Digital Post / Kom godt i gang /
Løsninger og Teknik / Digital Post / Vejledninger

similar documents