Teog sunusu için tıklayınız. - Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü

Report
T.C.
KOCAELİ VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TEOG SINAV ANALİZİ
ŞUBAT - 2015
2015 TEOG 1 SINAVI DERSLERE GÖRE
KOCAELİ ORTALAMALARI
.: KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ :.
KOCAELİ
2015 TEOG-1 TÜM SORULARI DOĞRU YANITLAYAN
ÖĞRENCİ SAYISI
Sıra İlçe
Resmi okullar
Özel Okullar
Toplam
1 BAŞİSKELE
_
11
11
2 ÇAYIROVA
1
_
1
3 DARICA
7
7
14
4 DERİNCE
2
_
2
5 DİLOVASI
_
_
_
6 GEBZE
6
2
8
7 GÖLCÜK
7
_
7
8 İZMİT
13
11
24
_
_
_
10 KARAMÜRSEL
4
_
4
11 KARTEPE
1
4
5
12 KÖRFEZ
2
4
6
43
39
82
9 KANDIRA
TOPLAM
.: KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ :.
KOCAELİ
2015 TEOG 1 SINAVI İLÇE ORTALAMALARI
Sıra İlçe
KOCAELİ
Öğr.Say.
Türkçe
Matematik
Fen
Tarih
Dil
Din Klt.
ORTALAMA
823
66,74
41,12
60,74
64,17
55,55
85,69
62,34
1
KARAMÜRSEL
2
BAŞİSKELE
1.420
67,11
43,92
61,69
61,60
53,45
85,13
62,15
3
GÖLCÜK
2.132
67,18
44,13
62,02
61,78
52,55
85,23
62,15
4
İZMİT
5.212
66,00
43,21
60,72
62,59
53,36
84,64
61,75
5
DERİNCE
1.992
66,02
41,15
60,45
62,86
51,43
84,48
61,07
6
DARICA
3.072
64,77
40,84
57,77
60,82
51,28
84,65
60,02
7
KÖRFEZ
2.506
63,75
38,85
57,68
59,31
49,55
82,25
58,57
8
GEBZE
5.646
63,32
38,05
57,83
58,51
48,91
83,12
58,29
9
KARTEPE
1.620
62,42
38,32
58,24
58,59
48,22
82,44
58,04
10 ÇAYIROVA
1.916
62,29
36,71
57,23
57,45
46,51
83,23
57,24
11 KANDIRA
638
59,73
36,46
56,31
54,44
46,27
78,63
55,31
12 DİLOVASI
1.004
49,25
27,23
45,78
43,88
36,77
73,36
46,05
Öğr.Say.
Türkçe
Matematik
Fen
Tarih
Dil
Din Klt.
ORTALAMA
27.981
64,09
39,96
58,65
59,79
50,24
83,44
59,36
KOCAELİ ORT.
NOT: İlçe ve İl Ortalamalarının Hesaplanmasında Öğrenci Sayıları da Dikkate Alınarak Ağırlıklı Ortalama Uygulanmıştır.
.: KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ :.
2015 TEOG 1 SINAVI İLÇE SIRALAMALARI
Sıra
İlçe
KOCAELİ
Türkçe
Matematik
Fen
Tarih
Dil
DinKlt.
1
GÖLCÜK
1
1
1
4
4
2
2
BAŞİSKELE
2
2
2
5
2
3
3
KARAMÜRSEL
3
5
3
1
1
1
4
DERİNCE
4
4
5
2
5
6
5
İZMİT
5
3
4
3
3
5
6
DARICA
6
6
8
6
6
4
7
KÖRFEZ
7
7
9
7
7
10
8
GEBZE
8
9
7
9
8
8
9
KARTEPE
9
8
6
8
9
9
10 ÇAYIROVA
10
10
10
10
10
7
11 KANDIRA
11
11
11
11
11
11
12 DİLOVASI
12
12
12
12
12
12
.: KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ :.
2015 TEOG 1 SINAVI TÜRKÇE DERSİ İLÇE SIRALAMASI
1
2
İLÇE
TÜRKÇE
GÖLCÜK
67,18
BAŞİSKELE
İl Ortalaması
80
70
67,11
64,09
67.18 67.11 66.74 66.02
66
64.77 63.75
60
3
KARAMÜRSEL
66,74
4
DERİNCE
66,02
50
5
İZMİT
66,00
40
6
DARICA
64,77
7
KÖRFEZ
63,75
8
GEBZE
63,32
9
KARTEPE
62,42
10
10
ÇAYIROVA
62,29
0
11
KANDIRA
59,73
12
DİLOVASI
49,25
KOCAELİ
63.32 62.42
62.29
59.73
49.25
30
20
.: KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ :.
2015 TEOG 1 SINAVI MATEMATİK DERSİ İLÇE SIRALAMASI
1
İLÇE
MATEMATİK
50.00
GÖLCÜK
44,13
45.00
KOCAELİ
İl Ortalaması
39,96
44.13 43.92 43.21
41.15 41.12 40.84
2
BAŞİSKELE
43,92
40.00
3
İZMİT
43,21
35.00
4
DERİNCE
41,15
30.00
5
KARAMÜRSEL
41,12
25.00
6
DARICA
40,84
20.00
7
KÖRFEZ
38,85
15.00
8
KARTEPE
38,32
10.00
9
GEBZE
38,05
5.00
10
ÇAYIROVA
36,71
0.00
11
KANDIRA
36,46
12
DİLOVASI
27,23
38.85 38.32 38.05
36.71 36.46
27.23
.: KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ :.
2015 TEOG 1 SINAVI FEN BİLİMLERİ DERSİ İLÇE SIRALAMASI
İLÇE
1
GÖLCÜK
FEN
İl Ortalaması
70.00
58,65
62.02 61.69 60.74 60.72 60.45
62,02
KOCAELİ
60.00
2
BAŞİSKELE
61,69
3
KARAMÜRSEL
60,74
4
İZMİT
60,72
5
DERİNCE
60,45
6
KARTEPE
58,24
7
GEBZE
57,83
8
DARICA
57,77
9
KÖRFEZ
57,68
10
ÇAYIROVA
57,23
11
KANDIRA
56,31
12
DİLOVASI
45,78
58.24 57.83 57.77 57.68 57.23 56.31
50.00
45.78
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
.: KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ :.
2015 TEOG 1 SINAVI İNKILAP TARİHİ DERSİ İLÇE SIRALAMASI
1
İLÇE
İ.TARİHİ
KARAMÜRSEL
64,17
KOCAELİ
İl Ortalaması
70.00
59,79
64.17 62.86 62.59
61.78 61.60 60.82
60.00
2
DERİNCE
59.31 58.59 58.51 57.45
62,86
3
İZMİT
62,59
4
GÖLCÜK
61,78
5
BAŞİSKELE
61,60
6
DARICA
60,82
7
KÖRFEZ
59,31
8
KARTEPE
58,59
9
GEBZE
58,51
10
ÇAYIROVA
57,45
11
KANDIRA
54,44
12
DİLOVASI
43,88
50.00
54.44
43.88
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
.: KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ :.
2015 TEOG 1 SINAVI YABANCI DİL DERSİ İLÇE SIRALAMASI
İLÇE
Y.DİL
1
KARAMÜRSEL
55,55
2
BAŞİSKELE
53,45
3
İZMİT
53,36
4
GÖLCÜK
52,55
5
DERİNCE
51,43
6
DARICA
51,28
7
KÖRFEZ
49,55
8
GEBZE
48,91
60.00
İl Ortalaması
55.55
KARTEPE
48,22
10
ÇAYIROVA
46,51
11
KANDIRA
46,27
12
DİLOVASI
36,77
50,24
53.45 53.36 52.55
51.43 51.28
50.00
49.55 48.91 48.22
46.51 46.27
40.00
36.77
30.00
20.00
10.00
9
KOCAELİ
0.00
.: KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ :.
2015 TEOG 1 SINAVI DİN KÜLTÜRÜ DERSİ İLÇE SIRALAMASI
İLÇE
DİN K.
88.00
KOCAELİ
İl Ortalaması
1
KARAMÜRSEL
85,69
85.69 85.23
86.00
85.13 84.65 84.64
84.48
2
GÖLCÜK
85,23
84.00
3
BAŞİSKELE
85,13
4
DARICA
84,65
5
İZMİT
84,64
83,44
83.23 83.12 82.44
82.25
82.00
80.00
78.63
78.00
76.00
6
DERİNCE
84,48
74.00
7
ÇAYIROVA
83,23
8
GEBZE
83,12
9
KARTEPE
82,44
10
KÖRFEZ
82,25
11
KANDIRA
78,63
12
DİLOVASI
73,36
73.36
72.00
70.00
68.00
66.00
.: KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ :.
2014 – 2015 TEOG-1 SINAV KARŞILAŞTIRMASI
Türkçe
SNO
Matematik
Fen
Tarih
Y.Dil
KOCAELİ
Din Klt.
İLÇELER
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
1
BAŞİSKELE
68,56
67,11
47,80
43,92
62,51
61,69
62,39
61,60
45,56
53,45
70,28
85,13
2
ÇAYIROVA
63,93
62,29
42,19
36,71
58,10
57,23
57,95
57,45
39,69
46,51
66,08
83,23
3
DARICA
66,48
64,77
45,55
40,84
58,86
57,77
60,50
60,82
43,12
51,28
67,62
84,65
4
DERİNCE
66,76
66,02
45,31
41,15
59,86
60,45
61,73
62,86
44,05
51,43
68,38
84,48
5
DİLOVASI
52,63
49,25
32,04
27,23
48,11
45,78
47,48
43,88
32,14
36,77
57,76
73,36
6
GEBZE
66,22
63,32
44,78
38,05
59,02
57,83
60,45
58,51
43,21
48,91
67,85
83,12
7
GÖLCÜK
68,51
67,18
46,60
44,13
61,68
62,02
62,26
61,78
46,86
52,55
69,02
85,23
8
İZMİT
67,62
66,00
48,03
43,21
61,61
60,72
61,80
62,59
47,47
53,36
68,93
84,64
9
KANDIRA
58,84
59,73
40,10
36,46
56,88
56,31
56,65
54,44
35,82
46,27
65,13
78,63
10
KARAMÜRSEL
66,04
66,74
45,50
41,12
60,61
60,74
60,70
64,17
43,80
55,55
68,45
85,69
11
KARTEPE
64,02
62,42
44,57
38,32
57,15
58,24
59,07
58,59
42,69
48,22
67,79
82,44
12
KÖRFEZ
64,29
63,75
43,62
38,85
58,15
57,68
59,00
59,31
41,12
49,55
66,92
82,25
İL ORTALAMASI
65,72 64,09 44,96 39,36 59,29 58,65 60,11 59,79 43,45 50,24 67,67 83,44
.: KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ :.
2014–2015 TEOG-1 TÜRKÇE DERSİ SINAV KARŞILAŞTIRMASI
KOCAELİ
SNO
İLÇELER
Türkçe
2014
2015
İKİ YILIN
ARİTMETİK
ORTALAMASI
80.00
70.00
1
GÖLCÜK
68,51
67,18
67,84
2
BAŞİSKELE
68,56
67,11
67,84
3
KARAMÜRSEL
67,62
66,74
67,18
4
DERİNCE
66,76
66,02
66,39
5
İZMİT
66,04
66,00
66,02
6
DARICA
66,48
64,77
65,63
7
KÖRFEZ
66,22
63,75
64,98
8
GEBZE
64,29
63,32
63,80
9
KARTEPE
64,02
62,42
63,22
10
ÇAYIROVA
63,93
62,29
63,11
11
KANDIRA
58,84
59,73
59,29
12
DİLOVASI
52,63
49,25
50,94
İL ORTALAMASI
65,72
64,09
64,91
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
.: KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ :.
2014
2015
2014–2015 TEOG-1 MATEMATİK DERSİ SINAV KARŞILAŞTIRMASI
KOCAELİ
MATEMATİK
SNO
2014
2015
İKİ YILIN
ARİTMETİK
ORTALAMASI
İLÇELER
1
GÖLCÜK
46,60
44,13
45,36
2
BAŞİSKELE
44,78
43,92
44,35
3
İZMİT
43,62
43,21
43,41
4
DERİNCE
45,31
41,15
43,23
5
KARAMÜRSEL
45,50
41,12
43,31
6
DARICA
47,80
40,84
44,32
7
KÖRFEZ
45,55
38,85
42,20
8
KARTEPE
42,19
38,32
40,25
9
GEBZE
44,57
38,05
41,31
10
ÇAYIROVA
40,10
36,71
38,41
11
KANDIRA
48,03
36,46
42,24
12
DİLOVASI
32,04
27,23
29,64
44,96
39,36
42,16
İL ORTALAMASI
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
.: KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ :.
2014
2015
2014–2015 TEOG-1 FEN BİLİMLERİ DERSİ
SINAV KARŞILAŞTIRMASI
SNO
İLÇELER
FEN
2014
2015
İKİ YILIN
ARİTMETİK
ORTALAMASI
KOCAELİ
70.00
60.00
1
GÖLCÜK
62,51
62,02
62,26
2
BAŞİSKELE
59,86
61,69
60,77
3
KARAMÜRSEL
58,15
60,74
59,45
4
İZMİT
61,61
60,72
61,17
5
DERİNCE
61,68
60,45
61,06
6
KARTEPE
60,61
58,24
59,42
7
GEBZE
56,88
57,83
57,35
8
DARICA
59,02
57,77
58,39
9
KÖRFEZ
57,15
57,68
57,41
10
ÇAYIROVA
58,86
57,23
58,05
11
KANDIRA
48,11
56,31
52,21
12
DİLOVASI
58,10
45,78
51,94
İL ORTALAMASI
59,29
58,65
58,97
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
.: KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ :.
2014
2015
2014–2015 TEOG-1 İNKILAP TARİHİ DERSİ SINAV
KARŞILAŞTIRMASI
SNO
İLÇELER
TARİH
2014
2015
İKİ YILIN
ARİTMETİK
ORTALAMASI
60.00
1
KARAMÜRSEL
62,39
64,17
63,28
2
DERİNCE
61,73
62,86
62,30
3
İZMİT
60,45
62,59
61,52
4
GÖLCÜK
61,80
61,78
61,79
5
BAŞİSKELE
59,00
61,60
60,30
6
DARICA
62,26
60,82
61,54
7
KÖRFEZ
56,65
59,31
57,98
8
KARTEPE
60,70
58,59
59,65
9
GEBZE
59,07
58,51
58,79
10
ÇAYIROVA
60,50
57,45
58,98
11
KANDIRA
47,48
54,44
50,96
12
DİLOVASI
57,95
43,88
50,92
60,11
59,79
59,95
İL ORTALAMASI
70.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
.: KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ :.
2014
2015
KOCAELİ
2014–2015 TEOG-1 Y. DİL DERSİ SINAV KARŞILAŞTIRMASI
KOCAELİ
SNO
İLÇELER
Y. DİL
2014
2015
İKİ YILIN
ARİTMETİK
ORTALAMASI
1
KARAMÜRSEL
45,56
55,55
50,56
2
BAŞİSKELE
47,47
53,45
50,46
3
İZMİT
44,05
53,36
48,70
4
GÖLCÜK
41,12
52,55
46,84
5
DERİNCE
43,21
51,43
47,32
6
DARICA
46,86
51,28
49,07
7
KÖRFEZ
43,80
49,55
46,68
8
GEBZE
42,69
48,91
45,80
9
KARTEPE
43,12
48,22
45,67
10
ÇAYIROVA
35,82
46,51
41,16
11
KANDIRA
32,14
46,27
39,20
12
DİLOVASI
39,69
36,77
38,23
43,45
50,24
46,84
İL ORTALAMASI
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
.: KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ :.
2014
2015
2014–2015 TEOG-1 DİN KÜLTÜRÜ DERSİ
SINAV KARŞILAŞTIRMASI
SNO
İLÇELER
DİN KLT.
2014
2015
İKİ YILIN
ARİTMETİK
ORTALAMASI
1
KARAMÜRSEL
70,28
85,69
77,99
2
GÖLCÜK
68,38
85,23
76,80
3
BAŞİSKELE
67,85
85,13
76,49
4
DARICA
69,02
84,65
76,83
5
İZMİT
66,92
84,64
75,78
6
DERİNCE
68,45
84,48
76,46
7
ÇAYIROVA
68,93
83,23
76,08
8
GEBZE
67,79
83,12
75,46
90.00
80.00
70.00
9
KARTEPE
65,13
82,44
73,78
10
KÖRFEZ
67,62
82,25
74,94
11
KANDIRA
57,76
78,63
68,19
12
DİLOVASI
66,08
73,36
69,72
67,67
83,44
75,55
İL ORTALAMASI
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
.: KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ :.
2014
2015
KOCAELİ
.: TEŞEKKÜRLER:.
İmdat AKBABA
İl Milli Eğitim Şube Müdürü

similar documents