Elektrituru avanemisest

Report
Üleülikooliline infotund
20.11.2012
Päevakord:
• Ülevaade ülikooli ja kõrghariduse
arengutest –
rektor professor Andres Keevallik
• 2013. aasta ülikooli eelarvest finantsdirektor Ardo Kamratov
• Elektrituru avanemisest energeetikateaduskonna professor
Juhan Valtin
• Jooksvad küsimused
Click to edit Master
ELEKTRITURU
AVANEMISEST
title style
Juhan Valtin
20.nov.2012
ÜLDIST
• 1.aprillist 2010 avanes elektriturg Eestis
suurtarbijatele
• 1.jaanuarist 2013 avaneb elektriturg
täielikult kodutarbijatele
• Väiketarbijad VÕIVAD valida endale uue
elektri müüja
• Infot piisavalt: http://avatud2013.ee/
müüjate ja Eleringi kodulehed
• Pakette palju, võimalusi palju, aga ei
midagi iseäralikku
• Millist paketti siiski valida?
ÜLDIST
• Elektri tasu = elektrienergia tasu +
võrguteenuse tasu + maksud
• Jaotus ligikaudu: 33% + 36% + 31%
• Räägime elektrienergia tasust
• Tasud suurenevad
• Oleme avatud elektriturul Nord Poolis
Eesti hinnapiirkonnas
• Konkurentsis on elektrienergia ja müük
• Konkurentsis ei ole võrguteenus
• Maksud = taastuvenergia tasu + aktsiis
+ käibemaks
Kas tasub aega kulutada?
• Näide: 2500 kWh, põhitariif, 12 kuud,
fikseeritud
• Võrdlusportaal /energiaturg.ee/ alusel
• Tasud EUR
• Parim:
12,13 kuus
145,50 aastas
• Halvim: 12,57 kuus
150,80 aastas
• Vahed ei ole suured
• Vale valik ei ole suur õnnetus
Elektrienergia pakkujad
• Elektrienergia pakkujad:







Eesti Energia
220 Energia
Elektrum (Latvenergo)
Imatra Elekter
VKG Elektrivõrgud
Eesti Gaas
Elektrimüük
• Võrdlusportaalid
 Energiaturg.ee
 Elektrihind.ee
 Minuelekter.ee
Milliseid pakette pakutakse :
Fikseeritud või muutuv (börsi) hind
Kombineeritud (fikseeritud+muutuv)
Börsihinnale lisandub müüja marginaal
Ettemaksuga
Roheline elekter
Erineva kestusega (max 3 aastat, min 1
kuu)
• Ilma lepinguta on nn üldteenus
(börsihind + elektrivõrgu marginaalhind)
• Kuumaksuga
• Kombineeritud paketid
•
•
•
•
•
•
Millist paketti valida?
Aga mida Te tegelikult tahate?
• Elektrit: seda saab igal juhul, tuleb arve
maksta
• Vähem sekeldusi: ärge sõlmige lepingut,
minge üldteenuse peale
• Kõige odavamat: kasutage
võrdlusportaale ja kaaluge
• Vähem riski: valige fikseeritud pakett ja
pikaajaline
• Riski, põnevust: börsihind
• Rohemajandust: roheline elekter
• Rahvuslikkus: ‘eelista eestimaist’
• Tootjat või vahendajat
Minu valik?
• Pole veel valinud
• Tõenäoliselt börsihind
• Keerukus: kaalutud öö ja päeva
börsihinna prognoos
•
http://www.nordpoolspot.com/Market-data1/Elspot/Area-prices/all1/Hourly/
• Ei ole veel teada üldteenuse marginaalid
• KOKKUVÕTTES:
 Huvitav aeg, iga päev elektrist juttu
 Paketi valikuga ei ole
hullu midagi

similar documents