Quiz wiedzy o historii

Report
Quiz wiedzy o historii
Odzyskanie Niepodległości
1.
Dlaczego dzień 11 listopada 1918 roku
ogłoszono dniem odzyskania
niepodległości przez Polskę?
A. tego dnia wojska niemieckie i austriackie
opuściły ziemie polskie.
B. w tym dniu zakończyła się I wojna światowa.
C. 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu
komendę nad odradzającym się wojskiem polskim.
2.
W orędziu do Kongresu prezydent USA
w dniu 08.01.1918 roku zapowiedział
powstanie niepodległego państwa
polskiego z dostępem do morza. Kto
piastował wówczas funkcję prezydenta
USA??
A. Abraham Lincoln
B. James Monroe
C. Woodrow Wilson
D. Richard Nixon
3.
10.02.1920 r. symbolicznych zaślubin
Polski z Bałtykiem dokonał w Pucku:
A. gen. Władysław Sikorski
B. gen. Józef Haller
C. Józef Piłsudski
D. gen. Lucjan Żeligowski
4.
W 1919 roku Polska Krajowa Kasa
Pożyczkowa wprowadziła do obiegu na
terenie Polski nową walutę. Był/a to:
A. marka
B. szylling
C. marka polska
D. złoty
5.
Autorem melodii „My Pierwsza Brygada”
jest:
A. Andrzej Hałaciński
B. Tadeusz Biernacki
C. Józef Dowbór - Muśnicki
D. Andrzej Brzuchal - Sikorski
6.
Na ile lat Polska zniknęła z map
Europy po rozbiorach?
A. 100
B. 132
C. 123
7.
W którym miejscu w Warszawie
organizowane są co roku główne obchody
święta?
A. Na Placu Józefa Piłsudskiego
B. Na Placu Defilad
C. Na Placu Trzech Krzyży
8.
Czy dzień Niepodległości jest w
Polsce ustawowo wolny od
pracy?
A. tak
B. nie
9.
Kiedy w rzeczywistości Rada
Regencyjna ogłosiła
niepodległość Polski?
A.
B.
C.
D.
7 października
6 listopada
12 listopada
11 listopada
10.
Którą rocznicę Odzyskania
Niepodległości obchodzimy w tym roku?
A. 85 rocznicę
B. 95 rocznicę
C. 87 rocznicę
D. 90 rocznicę
11.
Polska ochotnicza formacja wojskowa
powstała w czasie I wojny światowej we
Francji której dowódcą był
generał Józef Haller to:
A. Zielone Berety
B. Błękitna Armia
C. Szare Szeregi
D. Czarne Pantery
12.
Jaką nazwę ma grób - pomnik który
stanowi hołd dla bezimiennych żołnierzy
poległych w obronie ojczyzny?
A. Pomnik Chwały
B. Kamień Pamiątkowy
C. Mauzoleum Wojskowe
D. Grób Nieznanego Żołnierza
13.
W którym roku ustawą Sejmu
przywrócono obchody Święta
Niepodległości?
A. W 1989 roku
B. W 1982 roku
C. W 1980 roku
D. W 1979 roku
14.
W którym roku wybuchło powstanie
wielkopolskie?
A. 15 listopada w 1917 roku
B. 27 grudnia w 1918 roku
C. 22 grudnia w 1918 roku
D. 12 listopada w 1917 roku
15.
Skutkiem powstania wielkopolskiego
było:
A. przyłączenie Wielkopolski do Niemiec
B. utworzenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego
C. przyłączenie Wielkopolski do Polski
16.
A.
B.
Rozpoznaj godło polskie
wprowadzone po odzyskaniu
niepodległości.
C.
D.
17.
Rozpoznaj osoby
1.
3.
A. Roman Dmowski
B. Ignacy Jan Paderewski
C. Józef Piłsudski
D. Ignacy Daszyński
2.
4.
18.
Z jakim wydarzeniem
związana jest ta flaga… ?
A. Powstanie listopadowe
B. Powstanie styczniowe
C. Powstanie wielkopolskie
D. Powstanie kościuszkowskie
Ignacy Jan Paderewski podczas
powstania wielkopolskiego przebywał
w Hotelu…
19.
A. „Hayatt”
B. „Vivaldi”
C. „Bazar”
D. „Sheraton”
20. Powstaniec z Mosiny – Piotr Mocek
uczestniczył w…
A. powstaniu listopadowym
B. powstaniu wielkopolskim
C. I powstaniu śląskim
D. III powstaniu śląskim
Pytanka „dodatkowe”
1. Jestem…
A. Dziewczyną 
B. Chłopakiem 
2. Twoje włosy są koloru…
A. Blond
B. Inny niż blond ;)
3. Jestem…
A. Praworęczny/a
B. Leworęczny/a
4. Depiluje…
A. Brwi
B. Nogi

similar documents