Podsumowanie konsultacji społecznych w

Report
Podsumowanie konsultacji społecznych
w projekcie Rotunda 2013
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
Warszawa, maj 2013
Agenda
 Proces konsultacji
• metodologia
• uczestnicy
 Wyniki konsultacji
 Bank Pomysłów
Plan konsultacji
kampania informacyjna o procesie związanym
z planami rewitalizacji Rotundy
panele
eksperckie
strona internetowa: www.rotunda2013.pl
obserwacje
(zachodnia
ściana Rotundy)
warsztaty
z mieszkańcami
(jeden warsztat)
międzynarodowy konkurs architektoniczny
Changing the Face
wywiady
internetowe
(13 wywiadów)
RAPORT
ankieta internetowa
oraz papierowa
w warszawskich
oddziałach PKO BP
Raport
Cele konsultacji
Konsultacje społeczne stanowiły wsparcie w procesie decyzyjnym związanym z planami rewitalizacji
Rotundy przez właściciela – PKO Bank Polski.
Głównym celem było dotarcie do użytkowników miasta i innych osób potencjalnie zainteresowanych
losami Rotundy oraz włączenie ich w proces konsultacyjny:
•
możliwie najpełniejsze poinformowanie społeczności o planowanej zmianie
•
zebranie opinii i uwag
•
przekazanie wyników konsultacji inwestorowi (PKO BP) i zamieszczenie ich jako załącznika
do regulaminu konkursu architektonicznego Changing the Face
•
wyposażenie jury konkursu architektonicznego w wiedzę umożliwiającą wybór optymalnego
rozwiązania projektowego uwzględniającego postulaty uczestników
Konsultacjom poddano kwestię funkcji społecznych,
które po zmianach będzie pełnić Rotunda.
Konsultacje w liczbach
10 176
wypełnionych ankiet
8 797 ankiet
1 197 ankiet
internetowych
papierowych
ponad 900
zgłoszeń
na warsztat
ponad 1 500
pomysłów
zgłoszonych
w ankiecie
ponad 22 000
osób
zaobserwowanych
pod Rotundą
Kto wypełnił ankietę? 1/2
Płeć
Wiek
mężczyzna
28.2
50.4
kobieta
0-18
38.0
19-25
49.6
26-35
12.4
36-50
19.4
51 i więcej
Wykształcenie
Miejsce zamieszkania
Wyższe
Licencjackie
59.9
Średnie
Zawodowe
17.1
Gimnazjalne
Podstawowe lub niższe
20.3
Mieszkam w
Warszawie
84.1
Mieszkam pod
Warszawą
Mieszkam daleko
od Warszawy
8.8
7.1
Kto wypełnił ankietę? 2/2
5%
5%
3%
5%
3%
1%
5%
11%
7%
16%
6%
2%
16%
2%
1%
9%
2%
1%
Kluczowe
wyniki
Wyniki konsultacji. Znaczenie Rotundy dla Warszawy
•
Rotunda to ikona Warszawy – porównywana z Pałacem Kultury i Nauki
czy herbem miasta (Syrenką)
•
Rotunda jest uważana przez wielu za perełkę architektury modernizmu,
część osób uważa jednak, że jest to blaszana prowizorka, rekonstrukcja
wykonana z kiepskiej jakości materiałów
•
Rotunda jest jak znacznik – to samo „centrum Centrum”
•
Rotunda to miejsce startowe, rozgałęziacz do innych punktów miasta
•
Rotunda ma swoją historię, jest pomnikiem ofiar tragedii
•
Rotunda budzi sentyment (zwykle do czasów młodości: pierwsze randki,
pocałunki, pierwsze kroki w Warszawie, pierwsze własne konto bankowe)
•
Rotunda jest też symbolem szpetoty i chaosu warszawskiej przestrzeni –
utożsamiana ze znienawidzonymi reklamami wielkoformatowymi
Wyniki konsultacji: czy Rotunda powinna się zmienić?
NIE
•
To okazja, by stworzyć
wyjątkowego dla mieszkańców
coś
•
To szansa na uratowanie budynku
•
To możliwość, by pozbyć się
brzydkiego budynku z samego
centrum
•
Rotunda to symbol, pomnik – nie burzy
się pomników
•
Rotunda jest przykładem wyjątkowej
architektury, nie wolno jej zmieniać
•
Obawa przed nowym, złym budynkiem
(wysokim, źle zaprojektowanym)
TAK
Wyniki konsultacji: oczekiwania wobec „nowej”
Rotundy

Wizytówka Warszawy: inspiracja architektoniczna, urbanistyczna, miejsce przyciągające
szeroką publiczność, skłaniające do zmiany myślenia o przestrzeni publicznej

Miejsce spotkań, które zatrzymuje (na chwilę), a nie tylko przesyła

Miejsce integrujące różne grupy społeczne

Miejsce dające wytchnienie, pozwalające usiąść, odetchnąć, zapewniające intymność,
a nie tylko pęd, wielkomiejskość

Miejsce unikalne

Miejsce uporządkowane, reprezentacyjne, estetyczne, bez wielkoformatowych reklam

Miejsce bezpieczne (monitorowane, bez włóczęgów, pijaństwa, dilerów)
3.63
3.26
ogólnodostępne
centrum edukacyjne
3.41
miejsce odpoczynku,
spotkań w otoczeniu
zieleni
3.24
darmowa galeria
sztuki
5
sklep z
książkami,pamiątkami
, gadżetami
związanymi z
Warszawa
3.11
ogólnodostępna
czytelnia prasy i
książek
3
multimedialny punkt
widokowy
multimdialny punkt
informacji o bieżących
wydarzeniach
kulturalnych w
Warszawie
multimedialna
informacja
turystyczna
Wyniki ankiety: ocena pomysłów na nowe funkcje (1/3)
1 – bardzo mi się nie podoba, 5 – bardzo mi się podoba
4
3.63
3.11
2.68
2
1
23.9
nie podoba mi się
18.3
30.6
20.2
14.6
33.3
21.7
49.3
31.1
ani mi się podoba, ani nie podoba
25.6
podoba mi się
ogólnodostępne centrum edukacyjne
61.5
47.2
miejsce odpoczynku, spotkań w
otoczeniu zieleni
22.7
46.5
darmowa galeria sztuki
41.3
sklep z książkami,pamiątkami,
gadżetami związanymi z Warszawą
36
ogólnodostępna czytelnia prasy i
książek
52.5
multimedialny punkt widokowy
29.1
multimdialny punkt informacji o
bieżących wydarzeniach kulturalnych w
Warszawie
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
multimedialna informacja turystyczna
Wyniki ankiety: ocena pomysłów na nowe funkcje (2/3)
42.9
60.7
20.1
21
13.7
36.1
Wyniki ankiety: ocena pomysłów na „umilacze
czekania” (1/2)
Które z poniższych propozycji umiliłyby Panu/i czekanie pod Rotundą?
miejsce do siedzenia
67.1%
elementy zieleni i przyrody
65.1%
informacje o ciekawych wydarzeniach w Warszawie
45.2%
zadaszenie
38.2%
wystawy, galerie do obejrzenia
37.2%
kawiarnia
34.3%
bezpłatny dostęp do książek lub czasopism
33.4%
prezentacje o Warszawie i jej historii
21.1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Bank
*
pomysłów
*opracowany na podstawie odpowiedzi na pytania otwarte
ankiety, wypowiedzi na warsztacie kreatywnym i podczas
wywiadów internetowych
Bank pomysłów – proponowane funkcje

Konsultacje
przyniosły
i
rozbudowane
bardziej
dziesiątki
pomysłów
koncepcje
na
uczestnicy
nowe
mogli
funkcje
Rotundy:
swoje
zgłaszać
poprzez
pytania
postulaty
otwarte
w ankietach (papierowej i elektronicznej), wypowiedzi udzielone w trakcie wywiadów EMIC oraz –
w najbardziej rozbudowanej formie – podczas warsztatu koncepcyjnego.

Najsilniej zaznaczało się oczekiwanie mixu funkcji, jednak można wyróżnić kilka silnych wątków
przewodnich:
•
Miejska enklawa
•
Otwarta, rotacyjna sceno-galeria
•
Hub informacyjno-społeczno-kulturalny
•
Pozytywne centrum Warszawy/ Polski
•
Ogród
•
(Klubo)kawiarnia
•
Miejsce na wskroś warszawskie
•
Miejsce społecznie zaangażowane
•
Centrum edukacyjno-eksperymentalne
•
Rekreacyjna przestrzeń publiczna
•
Niechęć do jakichkolwiek zmian
koncepcje
szerzej
opracowane na
warsztacie
postulaty
i koncepcje
opisywane
w ankietach
i na wywiadach
Collage/ moodboard przedstawiający koncepcję Rotundy-Enklawy opracowany
przez uczestników warsztatu konsultacyjnego
Podsumowanie konsultacji: idea wielofunkcyjnego
znacznika centrum Warszawy

Kluczowym wynikiem jest oczekiwanie pełnienia przez Rotundę znaczącej,
symbolicznej roli dla Warszawy – punktu orientacyjnego, znacznika Centrum,
a przy tym miejsca, w które wpisuje się równolegle wiele, zmieniających się
funkcji społecznych.

Na wszystkich etapach konsultacji zaznaczał się postulat wielofunkcyjności –
koncepcja
multiboxu,
przystosowanej
do
przestrzeni
„obsługi”
osób
adresowanej
umawiających
do
się
różnych
pod
grup,
Rotundą,
przechodniów i turystów.

Idea wyposażenia Rotundy w miniprzestrzenie pozwalające na aktywność
kulturalną, rekreację, naładowanie baterii – dosłownie i w przenośni (zieleń,
siedziska, napoje, szybkie przekąski, dostęp do technologii)
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA
00-028 Warszawa, ul. Bracka 20B
www.stocznia.org.pl
Kontakt:
• Kaja Dziarmakowska
[email protected]
• Łucja Krzyżanowska
[email protected]

similar documents