Slayt 1 - NNG Toner Dolum

Report
İÇİNDEKİLER:
 Toner dolumu nedir?
 Niçin tercih edilir?
 Toner dolumunda gerçek tasarruf nasıl sağlanır?
 Toner dolumu niçin sadece toner dolum
merkezlerinde yapılmalıdır?
 Doğru merkezler nasıl seçilmelidir?
 Son söz.
Toner Dolumu Nedir?
 Kullanılan yazıcıların biten saf
malzemelerinin yani kartuşun ehil ellerde
tekrar sıvı veya toz toner doldurularak
gerektiğinde yedek parçaların değiştirilerek
yapılan işe toner dolumu denir.
NİÇİN TERCİH EDİLİR?
Orijinal sarf malzemesi kullanmak yerine dolum
işinin tercih edilmesinin tek nedeni TASARRUF
sağlamaktır.
Her yapılan dolum işlemi tasarruf ediyoruz
anlamına gelmez.
Doğru yapılan bir tasarruf ile şirket giderleri
düşürülerek gelir artışı sağlanabilir.
Ayrıca dolum işi tabiatı koruma noktasında önemli
bir çevreci faktördür.
TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN
GERÇEK TASARRUF NASIL ELDE
EDİLİR?
 Birinci adımda yüksek fiyata alınan orijinal sarf
malzemesi kaç sayfa baskı taahhüt ediyorsa,çok
daha altında ücret ödenerek yaptırılan dolum
toner de aynı rakamı taahhüt etmelidir.
 İkincisi orijinal sarf malzemesindeki baskı
kalitesi ile dolum tonerin baskı kalitesinde
farklılık olmamalıdır.
 Son olarak da her iki ürününde cihaza
verebileceği zarar riski aynı oranda olmalıdır.
 Ancak bu üç değişmez kural bir araya geldiğinde
doğru ve gerçek bir tasarruftan söz edilebilir.
TONER DOLUMU NİÇİN DOLUM
MERKEZLERİNDE YAPILMALIDIR?
 Toner dolum merkezinin tek işi kartuş toner
dolumu olduğu için uzman kimliği ile yazıcı ve
sarf malzeme temin ve tedariğinde TEK çözüm
ortağınız olur.
 Firmamız sadece kendi pazarında çalıştığı için
diğerişlerden(kırtasiyecilik,kaşecilik,bakkalcılık,
büfe işletmeciliği,piknik vb.) arda kalan zamanını
AR-GE çalışmalarına ayırmaktadır.Dolum
pazarını daha da ileri başarı seviyelerine getirmek
için çaba harcamaktadır.
MONO KARTUŞ SÖKÜM SEMASI
DOĞRU MERKEZLER NASIL
SEÇİLİR?
 Toner dolum firmalarının arasındaki seçim
kriterini yalnızca fiyat aralığı inceleyerek
yapmak, sadece tasarruf zannedilen bir
dinamiktir.Bu telafisi zor daha da kötüsü
imkansız sonuçlara neden olabilir.
 Firmaların, özellikle aktif olan referans listesini
(mümkünse telefonlu) ve kaç yıldır bu firmalar
ile çalıştıklarını sorgulamak en doğru seçim
dinamiğidir.
SON SÖZ
 Kartuş ve toner dolum işi tesadüflere
bırakılmayacak ciddi bir iştir.
 Tasarrufun değeri bazı zamanlarda istenmeyen
bedellere dönüşebilir.

similar documents