Slayt 1

Report
VELİEFENDİ İLKÖĞRETİM OKULU
4.SINIF
MATEMATİK DERSİ
DOĞAL SAYILAR
1. DOĞAL SAYILARI EN YAKIN ONLUĞA YUVARLAMA
2. DOĞAL SAYILARI EN YAKIN YÜZLÜĞE YUVARLAMA
Hazırlayan : Salih Cengiz
DOĞAL SAYILARDA YUVARLAMA
EN YAKIN ONLUĞA YUVARLAMA
Bir doğal sayıyı en yakın onluğa yuvarlamak için sayının birler basamağına
bakılır. Sayının birler basamağı 4,3,2,1 ise aşağı onluğa; 5,6,7,8,9 ise yukarı
onluğa yuvarlanır.
Ör.: 764 sayısının birler basamağı 5’ten küçük olduğu için aşağı onluğa
yuvarlanır.
764
760 olarak aşağı onluğa yuvarlanır.
DOĞAL SAYILARDA YUVARLAMA
EN YAKIN ONLUĞA YUVARLAMA
Bir doğal sayıyı en yakın onluğa yuvarlamak için sayının birler
basamağına bakılır. Sayının birler basamağı 4,3,2,1 ise aşağı
onluğa; 5,6,7,8,9 ise yukarı onluğa yuvarlanır.
Ör.: 517 sayısının birler basamağı 5’ten büyük olduğu için yukarı
onluğa yuvarlanır.
517
520 olarak yukarı onluğa yuvarlanır.
DOĞAL SAYILARDA YUVARLAMA
EN YAKIN YÜZLÜĞE YUVARLAMA
Bir doğal sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlamak için sayının birler ve onlar
basamaklarına bakılır. Yani son iki basamağına bakılır. 50’den aşağı ise aşağı
yüzlüğe; 50 ve üstü ise yukarı yüzlüğe yuvarlanır.
Ör.: 835 sayısının son iki basamağı 50’den küçük olduğu için aşağı yüzlüğe yani
sayı 800’e yuvarlanır.
835
800 olarak aşağı yüzlüğe yuvarlanır.
DOĞAL SAYILARDA YUVARLAMA
EN YAKIN YÜZLÜĞE YUVARLAMA
Bir doğal sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlamak için sayının birler ve onlar
basamaklarına bakılır. Yani son iki basamağına bakılır. 50’den aşağı ise aşağı
yüzlüğe; 50 ve üstü ise yukarı yüzlüğe yuvarlanır.
Ör.: 150 sayısının son iki basamağı 50’den büyük olduğu için yukarı yüzlüğe
yani sayı 200’e yuvarlanır.
150
200 olarak yukarı yüzlüğe yuvarlanır.
DOĞAL SAYILARDA YUVARLAMA
Aşağıdaki sayıları en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlayınız.
Tahminlerinizi doğru yanıtlarla karşılaştırıp kendinizi
değerlendiriniz.
En Yakın Onluk
En Yakın Yüzlük

942
940
900

409
410
400

1278
1280
1300

777
780
800

301
300
300

2755
2760
2800
PROBLEMLER
1. 238 sayısı en yakın onluğa yuvarlandığında kaç olur?
A) 230
B) 235
C)240
D)245
2. 922 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlandığında kaç olur?
A)900
B)950
C) 1000
D)1100
3. 675 sayısı en yakın yüzlüğe yuvarlandığında kaç olur?
A)600
B)670
C)680
D)700
4. 1881 sayısı en yakın yüzlüğe yuvarlandığında kaç olur?
A)1800
B)1880
C)1900
D)1910
5. 1938 sayısı en yakın onluğa yuvarlandığında kaç olur?
A)1900
B)1930
C)1940
D)1950
6. Cumhuriyeti ilan edileli tahminen kaç yıl olmuştur?
A)80
B)90
C)100
D)110
İzlediğiniz slaytlar öğretmeniniz
tarafından sizlerin matematiği
sevmeniz ve yararlanmanız için
hazırlanmıştır.
Konuları arkadaşlarınızla tartışıp
kavramaya çalışınız. Unutmayınız ki
merak eden ve sorgulayan çocuk
öğrenir.
Salih Cengiz
HAZIRLAYAN
SALİH CENGİZ
EĞİTİMCİ – YAZAR
Veliefendi İlköğretim Okulu
4/C Sınıfı Öğretmeni
[email protected]
http://salihcengiz.com.tr

similar documents