Modals(advices,ability,suggest)

Report
(CAN,COULD,MAY,MİGHT,SHALL,HAD BETTER)
CAN
•-ebilir,-abilir anlamına gelir.
•Kabiliyet ve yetenekler söz konusu olduğunda kullanılır.
örnekler;
• I can’t swim so ı won’t come the pool with
you.(ability=yetenek)
• Orhan can speak german.
( orhan almanca konuşabilir)
‘can’ bireyin yapabildiği şeyleri ifade etmek için
kullanılır.
Olasılık(probability) ifade eder
 Örnekler;
 The sea can be quite warm in august.
(deniz ağustosta oldukça sıcak olabilir)
 Ali can go to İzmir tonight.
(ali bu akşam İzmir’e gidebilir.)
 (Olasılık ifade eder kesin bir yargı yoktur)
Bir konuda birinden bir şey
rica(request) etmek için kullanılır.
 Örnekler;
 Can you open the door please?
(kapıyı açabilirmisin)
 Can you give me a hand?
(bana yardım edebilirmisin)
İzin isterken veya izin
verirken(permission) kullanılır
 Örnekler;
 Can ı study in this room?
(bu odada çalışabilirmiyim)
 You can leave class early.
(sınıftan erken ayrılabilirsin)
Fırsat ve imkanları(opportunity)
anlatmak için kullanılır
 Örnek;
 We can stay with my brother when we are in paris.
(paristeyken kardeşimle kalabileceğim)
‘can’ ile ilgili diğer örnekler;
 Animals can’t speak.
 You can have a party.
 I can’t speak japanese.
 I don’t have any time.I can’t help her now.
 I can drive Susan’s car when she is out of the country.
could
 -ebilir,-abilir anlamları verir.
 Geçmişteki yetenekleri (past ability)anlatmada
kullanılır.
 Örnekler;
 At what age could you speak?
(kaç yaşında konuşabildin)
 Elif could ski like a professional at the age of 11.
(elif on bir yaşındayken bir profesyonel gibi
kayabilirdi)
Geleceğe yönelik ihtimallerde
(future possibility) kullanılır tıpkı
‘can’ de olduğu gibi olasılık anlamı
verir
 Örnekler;
•The doctor could see you at 3 oclock.
(doktor seni üçte görebilir)
•Your car could be repaired to afternoon.
(araban öğleye kadar tamir edilebilir)
Kibar bir şekilde ricada(request)
bulunmak için kullanılır
 Örnekler;
•Could ı borrow your dictionary?
(sözlüğünü alabilirmiyim)
•Could ı open the window?
(pencereyi açabilirmiyim)
Bir öneride (suggestion)bulunmak
için kullanılır
 Örnekler;
 You cold see a movie or go out with friends.
(film seyredebilirsin ya da arkadaşlarınla çıkabilirsin)
Şart kipiyle çekimlenmiş cümlelerde koşul
belirtmek için kullanılır
 We could go to the picnic if ı didn’t have to work this
weekend.
(bu hafta çalışmak zorunda olmasaydım pikniğe
gidebilirdik)
‘could’ile ligili diğer örnekler
 Could ı borrow your pen?
 She could play the piano at the age of four.
 We couldn’t go out last night.
 If ı had more time,ı could travel around the world.
 You could spend your vacation in Hawaii.
‘can’ ile ‘could’ arasındaki
farklılıklar
 İkiside yetenek ifade eder fakat ‘could’ ‘can’ in past
halidir.Geçmişteki yetenekleri ifade eder.
 İkiside aynı anlamdadır;ama ‘could ‘ ‘can’ e göre daha
kibar bir ifadedir.
May
 -ebilir,-abilir anlamları verir.
 Bir olasılığı (possibility)anlatır,
örnekler;
•We must all work hard so that our country may be
prosperous.
(hepimiz çok çalışmalıyız bu sayede ülkemiz
zenginleşebilir)
Bir kişiye kibar ve resmi bir şekilde izin
vermek (permission)için kullanılır
 Örnekler;
 Ali,you may watch television when you have finished
your homework.
(Ali ödevini bitirdiğin zaman televizyon
seyredebilirsin)
Bir konuda yetkili bir kişiden izin
almak için kullanılır
 Örnek;
 May ı enter the class?
(sınıfa girebilirmiyim)
Bir konuda ricada
(request)bulunmak için kullanılır
 Örnek;
 May ı use you dictionary?
(sözlüğünü kullanabilirmiyim)
Bir kişiye yardım için teklifte
(offer)bulunurken kullanılır
 Örnek;
 May ı drive you home?
(seni eve götürebilirmiyim)
‘may ‘ile ilgili diğer örnekeler
 Ahmet may be miserable.
 You may go to the cinema,now that you’re finished
your homework.
 You may take my dictionary whenever you want.
 May ı go to the theatre?
might
 -ebilir,-abilir anlamına gelir,
 İhtimal(possibility)gösterir.ihtimal olarak' may’
den daha zayıf düşünülür(%40 kesinlik(certain)
 Örnek;
 We might go to Hawaii for our holiday.
(tatil için Hawaii’ye gidebiliriz.
İzin(permission)için kullanılır
 Örnek;
 You might play games with your friends when your
exams are finished.
 (sınavların bitince arkadaşlarınla oyun oynayabilirsin)
Birine bir konuda öneride(suggestion)
bulunmak için kullanılır
 Örnek;
 You might visit Sümela Monastry when you are in
Trabzon.
 (Trabzon’dayken Sümela Manastırı’nı gezebilirsin)
Birisinden bir konuda kibar bir
ricada(request) bulunurken kullanılır
 Might ı borrow your book?
(kitabını alabilirmiyim)
‘might’ ile ilgili diğer örnekler
 Might ı have something to drink?
 You might go to cinema.
shall
 …mi?Nazik bir teklif ve fikir iletme olarak sadece 1.




tekil ve 1. çoğul şahıslarda kullanılır.
Bir öneride bulunulduğunda kullanılır.
Örnek;
Shall we go to the Paris?
(Paris’e gidelim mi?)
Birisine söz verirken kesinlik
(certainty)ifade etmek için kullanılır
 I shall never forget where ı came from?
(nereden geldiğimi asla unutmayacağım)
Bir konuda tahminde(foresee)
bulunurken kullanılır
 Kemal İnci shall be our next president.
(Kemal İnci yeni başbakanımız olabilir)
‘shall’ ile ilgili diğer örnekler
 I shall take care of everything for you.
 Shall we play tennis?
 Shall we begin dinner?
Had better
 Bir konuda tavsiyede bulunurken ya da fikir söylerken
kullanılır.
 Örnek;
 You had better take your umbrella with you in case it
rains.
 (yağabilir diye şemsiyeni almalısın)
Bir şey dilerken ve temennide
bulunurken (hope)kullanılır
 The holiday had better get soon.
 (tatil bir an önce gelse)
‘had better’ile ilgili diğer örnekler
 “Ayla,you had better put the meat in the
refrigeratorbefore it spoils.
 You had better see an optician.
FATMA YILDIRIM

similar documents