Blodtrycksbehandling till äldre

Report
BLODTRYCKSBEHANDLING TILL ÄLDRE
PER MAGNUSSON
ORDF I LÄKEMEDELSKOMMITTÉN, JÄMTLANDS LÄN
MARS 2014
COCHRANE 1999
METAANALYS AV HYPERTONIBEHANDLING
MED LÄKEMEDEL TILL ÄLDRE
 Subgruppsanalys av 1,670 patienter 80 år och över i
7 studier
 total stroke, RR 0.67 (95%CI 0.48, 0.93)
 total mortality, RR 1.09 (95%CI 0.95, 1.25)
Gueyffier F, Bulpitt C, Boissel, et al for the INDANAgroup. Antihypertensive
drugs in very old people: a subgroup meta-analysis of randomized contro
trials. Lancet 1999; 353(9155):793-796.
Läkemedelskommittén
2
THE HYPERTENSION IN THE VERY ELDERLY
TRIAL (HYVET)
 3,845 relativt friska patienter ≥80 år
 Systoliskt BT i sittande 160 – 199 utan behandling
 Blodtryck stående > 140 systoliskt efter 2 minuter
under hela studien
 Dubbelblind, randomiserad till placebo eller aktiv
behandling
Beckett NS, Peters R, Fletcher AE, et al for the HYVET Study Group.
Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older. NEJM 2008;
358(18): 1887-98.
Läkemedelskommittén
3
THE HYPERTENSION IN THE VERY ELDERLY
TRIAL (HYVET)
 Aktiv behandling:
 Steg 1: indapamide 1.5 mg (=12.5
hydrochlorothiazide eller 2,5 mg bendroflumetiazid)
 Steg 2: perindopril 2 mg ( ev. ökat till 4 mg)
 (=enalapril 10-20 mg)
 Mål: <150/80
Beckett NS, Peters R, Fletcher AE, et al for the HYVET Study Group.
Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older. NEJM 2008;
358(18): 1887-98.
Läkemedelskommittén
4
HYVET BASELINE




Tidigare stroke
Tidigare hjärtinfarkt
Hjärtsvikt
Totalt hjärtkärlsjukdom
7%
3%
3%
12%
 Pågående blodtrycksbehandling 65%
(avslutades före studiens början)
Läkemedelskommittén
5
HYVET




Median uppföljning
1,8 år
Enbart tiazid:
26%
Tiazid + 2 mg perindopril: 24%
Tiazid + 4 mg perindopril: 50%
 Målet <150/80 nåddes av
 48% av de aktivt behandlade
 20% i placebogruppen
Läkemedelskommittén
6
HYVET
 Resultat för blodtrycket:
Läkemedelskommittén
7
HYVET
 Resultat för total mortalitet:
 Relativ risk 0.82 (95%CI 0.69, 0.99)
 Absolut riskreduktion 2,2%
 NNT i 2 år = 40
Läkemedelskommittén
8
9
HYVET LAGD TILL TIDIGARE COCHRANE
META-ANALYS
 9 randomiserade kontrollerade studier
 6798 patienter 80 år och äldre
 Total mortalitet:
 RR 0.97 (95%CI 0.87, 1.08)
 Stroke:
 RR 0.67 (95%CI 0.54, 0.84)
 Absolut riskreduktion 4%
– NNT i 5 år = 25 (i en population med 12% risk för
stroke under 5 år)
Treatment of elevated blood
pressure in the very elderly
Less is better Therapeutics letter sept-okt 2008
Läkemedelskommittén
10
HYVET FRAKTURRISK
 validated first fractures
 38 i behandlingsgruppen
 52 i placebogruppen
– P=0,0498
Peters R et al.The effect of treatment based
on a diuretic +/- ACE inhibitor on fractures in
the Hypertension in the Very Elderly Trial
(HYVET). Age Ageing (2010) 39 (5): 609-616.
Läkemedelskommittén
11
FÖRSLAG TILL HANDLÄGGNING FÖR PERSONER
UTAN TIDIGARE HJÄRTKÄRLSJUKDOM
AV BLODTRYCK > 160 HOS PERSONER >80 ÅR
 Råd om levnadsvanor om patienten är intresserad
 Mål: <150/80 i sittande
 Till i övrigt relativt friska personer (med
BT>140 i stående) erbjuda
läkemedelsbehandling:
 Först klortalidon (Hygropax) 12,5 -25 mg
 Därefter tillägg av 5-10 mg enalapril
 Därefter ökning till 20 mg enalapril eller
tillägg av 5 mg amlodipin
Läkemedelskommittén
12
FÖRSLAG TILL HANDLÄGGNING FÖR PERSONER
MED TIDIGARE ISCHEMISK STROKE PGA
ATEROSKLEROS:
PERSONER >80 ÅR
• Mål: BT < 140/80
• Råd om levnadsvanor om patienten är
intresserad
 Erbjuda läkemedelsbehandling:
 Klopidogrel 75 mg
 klortalidon 12,5-25 mg och enalapril upp till
20 mg
 Ev tillägg av 5-10 mg amlodipin
 Sannolikt statin
Läkemedelskommittén
13
DU ÄR 85 ÅR MED HYPERTONI OCH EN DEL VÄRK I
RYGGEN SOM DU ANVÄNDER ALVEDON FÖR. DU STÅR
PÅ SALURES 2,5MG 1X1, ENALAPRIL 20MGX1. TROTS
DETTA LIGGER DITT BLODTRYCK PÅ 170/100.
VILL DU HA YTTERLIGARE NÅGON TABLETT FÖR
BLODTRYCKET?
DU ÄR 85 ÅR MED HYPERTONI OCH EN DEL VÄRK I
RYGGEN SOM DU ANVÄNDER ALVEDON FÖR. DU STÅR
PÅ SALURES 2,5MG 1X1, ENALAPRIL 20MGX1. TROTS
DETTA LIGGER DITT BLODTRYCK PÅ 170/100.
VILL DU HA YTTERLIGARE NÅGON TABLETT FÖR
BLODTRYCKET?
ST allm med
Allm.läkare
Med.läkare
Privatläkare
Ja
50
62
50
33
DU ÄR 80 ÅR, TIDIGARE OPERERAD MED CORONAR BYPASS, OCH STÅR PÅ LEVAXIN, ENALAPRIL OCH
METOPROLOL (FÖR BLODTRYCKET OCH LÄTTARE
HJÄRTSVIKT), TROMBYL, CITALOPRAM (MOT
NEDSTÄMDHET), BRICANYL TURBUHALER, PULMICORT
TURBUHALER OCH ALVEDON (PGA ARTROS I
HÖFTEN).BLODTRYCK165/95.TOTALKOLESTEROL 6,5. LDLKOLESTEROL 3,8.
VILL DU DÅ ÄVEN HA TIAZID FÖR ATT SÄNKA
BLODTRYCKET YTTERLIGARE?
DU ÄR 80 ÅR, TIDIGARE OPERERAD MED CORONAR BYPASS, OCH STÅR PÅ LEVAXIN, ENALAPRIL OCH
METOPROLOL (FÖR BLODTRYCKET OCH LÄTTARE
HJÄRTSVIKT), TROMBYL, CITALOPRAM (MOT
NEDSTÄMDHET), BRICANYL TURBUHALER, PULMICORT
TURBUHALER OCH ALVEDON (PGA ARTROS I
HÖFTEN).BLODTRYCK165/95.TOTALKOLESTEROL 6,5. LDLKOLESTEROL 3,8.
VILL DU DÅ ÄVEN HA TIAZID FÖR ATT SÄNKA
BLODTRYCKET YTTERLIGARE?
Ja
Allm.läkare
Med.läkare
Privatläkare
67
68
50
DE LITE YNGRE ÄLDRE?




Metaanalys av 15 blodtrycksstudier
24 055 personer över 60 år, primärprevention
Oftast tiazid som första läkemedel
Medeluppföljning 4,5 år
 Sänkt total mortalitet
 Från 116 till 104 fall per 1000
 Men bara för personer upp till 80 år
 Sänkt total kardiovaskulär morbiditet och mortalitet
 Från 149 till 106 fall per 1000
Cochrane 2009

similar documents