XVI edycja Konkursu Matematycznego im. Jana *niadeckiego

Report
IV
Izabela Szymla, SP 146
Zadania dla klasy czwartej
1.Pomiędzy pięcioma dwójkami wstaw znaki
działań oraz jeśli potrzeba nawiasy tak, żeby po
wykonaniu obliczeń otrzymać odpowiednio wynik
1, 2, 3, 4,5.
Na przykład tak:
(2
2
2
(2
2
+ 2)
+ 2
+ 2
+2
+ 2
:
+
+
+
2
2
2
2
2
-(
+
+
-
2
2
2
2)
2
:
+
:
:
:
2
2)
2
2
2
=
=
=
=
=
1
2
3
4
5
Zadania dla klasy czwartej
2. W kapeluszu były karki z cyframi 0,1,2,3,4,7,8
Każdy z trzech uczniów losował bez zwracania
po dwie cyfry i ułożył z nich liczbę Jakież było
ich zdziwienie , gdy okazało się, że liczba
ułożona przez pierwszego ucznia jest dwa razy
mniejsza od liczby drugiego ucznia i 5 razy
mniejsza od liczby trzeciego ucznia.
Jakie liczby ułożyli uczniowie?
Jaka cyfra zostanie w kapeluszu?
Rozwiązanie zadania numer 2 dla klasy czwartej
Zaczynamy. Oto kartki z cyframi.
2
4
3
1
8
7
0
Rozwiązanie zadania nr 2 dla klasy czwartej
Rozwiązanie zadania numer 2 dla klasy czwartej
• Liczba ułożona przez trzeciego
ucznia jest 5 razy większa od liczby
ułożonej przez pierwszego ucznia,
więc cyfra w rzędzie jedności liczby
trzeciego ucznia to 0 .
( bo 5 nie ma)
• Sprawdzamy 80:5,70:5,40:5,30:5, 20:5, 10:5
• Sprawdzamy 16:2,14:2,8:2, 6:2,4:2, 2:2
Rozwiązanie zadania nr 3 dla klasy czwartej
Tylko jedna trójka liczb spełnia warunki zadania.
70
60
12
14
24
28
Rozwiązanie zadania numer 2 dla klasy czwartej
W kapeluszu została cyfra 3.
3
BIBLIOGRAFIA
• Obiekty clipart, zdjęcia i animacje
• Zadania wybrane z XVI edycji Konkursu
Matematycznego im. Jana Śniadeckiego

similar documents