II LICEUM OGÓLNOKSZTA*C*CE IM.ZIEMI KOCIEWSKIEJ

Report
Projekt edukacyjny – Bądź wolny od
uzależnień, ciesz się życiem!!!
 Dostarczenie rzetelnych informacji o zagrożeniach
związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz
sposobach zapobiegania uzależnieniom;
 Informowanie młodzieży o skutkach i konsekwencjach
zażywania środków psychoaktywnych, w tym „dopalaczy”;
 „Uczulenie” młodzieży na zagrożenia oraz wzmocnienie w
nich umiejętności mówienia „nie”
w taki sposób, aby
dorastający człowiek mógł dokonać wyboru i czuć, że
zależy on tylko od niego;
 Tworzenie przez młodzież w swoim środowisku swoistego
lobby na rzecz zdrowego, wolnego od substancji
chemicznych stylu życia;
 Zachęcanie młodzieży do podejmowania wspólnych
działań promujących aktywny i zdrowy styl życia;
 Promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu
życia oraz atrakcyjnych dla młodzieży zachowań
prospołecznych jako alternatywy wobec uzależnień;
 Wskazanie alternatywnych form spędzania czasu
wolnego i samorealizacji.
 Zdobywanie wiedzy na temat środków
uzależniających, konsekwencji ich zażywania oraz
sposobów zapobiegania uzależnieniom (prelekcje,
pogadanki, rozdawanie ulotek, gazetki tematyczne).
 Kształtowanie postaw asertywnych – umiejętność
mówienia „NIE” (warsztaty nt asertywności).
 Działania promujące aktywny i zdrowy styl życia
(rozgrywki sportowe, impreza profilaktyczna „Dzień
dziecka”, Szkolny Dzień Promocji Zdrowia).
 Propagowanie konstruktywnych form spędzania
czasu wolnego i samorealizacji (rajd rowerowy, konkurs
literacki, konkurs plastyczny).
 Prelekcje, pogadanki
 Warsztaty
 Rozgrywki sportowe
 Rajd rowerowy
 Imprezy promujące zdrowy styl życia
 Konkursy
 Ulotki
 Gazetki tematyczne
Wszyscy uczniowie szkoły tj. ok. 630 uczniów
ok. 60 godzin
Społeczność II Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi
Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim

similar documents