Historia ubezpiecze*

Report
Historia
Ubezpieczeń
1
już w starożytności
 kupcy, rzemieślnicy i przewoźnicy zrzeszali się,
aby wspólnie zabezpieczać się przed ryzykiem
 obowiązywała
zasada
•
•
wzajemności
solidarności
2
około 2000 lat p.n.e., w czasach
króla Hammurabiego
 uczestnicy karawan zobowiązywali
się pokryć ewentualne szkody za
• padłe zwierzęta, stracony ładunek
 w Palestynie żydowscy posiadacze osłów
zawierali umowy gwarantujące
rekompensatę w naturze, w przypadku gdy
• osioł ucieknie, padnie, zostanie ukradziony
lub rozszarpany przez dzikie zwierzęta
3
awaria wspólna
 najstarszy zapis dotyczący ubezpieczeń:
Gdy dla ulżenia statkowi
towar został wyrzucony za
burtę, wówczas to, co zostało
poświęcone dla wszystkich,
powinno być przez wszystkich
poniesione
PRAWO RODYJSKIE
łac. Lex Rhodia de iactu
zapisane w IV Księdze Kodeksu Justyniana
4
pożyczka morska
 przeznaczona była na sfinansowanie
wyprawy morskiej
Korporacja
Lloyd’s
 instytucja zrzeszająca
ubezpieczycieli
morskich
nazwa pochodzi od kawiarni Edwarda Lloyda
działającej w XVII i XVIII w.
5
tontyna
 renty socjalne
 kasy wzajemnej pomocy
6
Ubezpieczenia w Polsce
 porządki ogniowe
 Florianka
 instytucje cechowe
 instytucje pracownicze
opierały się na wzajemnej
pomocy i solidarności
7
Ubezpieczenia
osobowe
i życiowe
8
Definicje pojęcia
UBEZPIECZENIE
1. umowa zawarta z odpowiednią instytucją dotycząca
odszkodowania za straty przewidziane
w umowie
2. kwota, którą się płaci odpowiedniej instytucji
zapewniającej odszkodowanie
3. przywiązanie się dwóch wspinaczy wspólną liną dla
zabezpieczenia się przed wypadkiem w terenie
wysokogórskim
4. żołnierze wchodzący w skład oddziałów chroniących kogoś
lub coś
9
Polski system ubezpieczenia
społecznego
Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych
10

similar documents