Publiczna Szko*a Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w

Report
„ Nie wolno zostawiać świata
takim jakim jest ”
„ Kiedy śmieje się dziecko
- śmieje się cały świat”
Janusz Korczak - lekarz, pedagog, publicysta
działacz społeczny. Urodzony 22 lipca 1878r. w
Warszawie, zmarły 6 sierpnia 1942 r. w obozie zagłady w
Treblince. Całe swoje życie poświęcił dzieciom, ich
prawom i równouprawnieniu. Twórca nowatorskich metod
pedagogicznych, opartych na kierowaniu dziećmi i ich
samodzielności . Jego wizjonerska koncepcja praw
dziecka oparta została
na
szacunku i zaufaniu,
poważnym traktowaniu dziecka i jego spraw, wychowaniu
w umiłowaniu dobra, piękna i wolności. Idee te są
wiecznie aktualne
i zgodne ze współczesnymi metodami edukacyjnymi
stosowanymi z powodzeniem w naszej szkole.
Lokalizacja i baza szkoły
Szkoła położona jest w dzielnicy domów
jednorodzinnych, otoczona kompleksem
boisk sportowych „ Orlik” oraz licznymi
zakątkami zieleni.
Zajęcia odbywają się w dwóch budynkach.
W jednym klasy I-II w systemie
bezdzwonkowym, w drugim klasy III –VI.
Nasi uczniowie mają do dyspozycji:
3 pracownie
komputerowe
Estetycznie urządzone sale
zajęć wyposażone w sprzęty
RTV, DVD, komputer, tablice
interaktywne i Internet.
Salę do gimnastyki korekcyjnej
z nowoczesnym sprzętem
rehabilitacyjnym i szatnią
Duże 2 bezpieczne,
monitorowane
podwórka między
budynkami szkoły
Nowoczesne i estetyczne
szatnie wyposażone w
oraz: - sklepiki szkolne;
zamykane szafki dla
- automat do napojów;
każdego ucznia
- stołówkę prowadzoną przez firmę
„ Miś”;
- gabinet medycyny szkolnej;
- gabinet pedagoga szkolnego;
- gabinet logopedy;
- sale językowe;
- salę do zajęć terapii pedagogicznej
- salę zabaw dla klas I-III
Bibliotekę szkolną
wyposażoną w centrum
multimedialne oraz
Internet
2 sale gimnastyczne
z przestronnymi
szatniami
Nowoczesny,
bezpieczny plac zabaw
Świetlicę szkolną
czynną
6:30 – 16.30
Nowoczesny kompleks boisk
sportowych „ Orlik” z pełnym
zapleczem czynny do godz.
20.00
Nauczanie i rozwijanie
zainteresowań
Dyrektorzy i kadra
pedagogiczna szkoły to
nauczyciele doskonale
wykształceni, kompetentni.
Rozumiejący potrzeby
każdego dziecka, pasjonaci,
w większości dyplomowani.
Wykorzystujący w swojej pracy nowatorskie, twórcze,
kreatywne i aktywizujące metody edukacyjne.
Zamiast mówić – „ nie dasz rady, nie potrafisz”
mówią – „ spróbuj, dasz radę!”
Wszyscy uczniowie w szkole mogą liczyć na fachową
pomoc psychologiczno- pedagogiczną:
-zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze;
-zajęcia rozwijające uzdolnienia;
-zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne;
logopedyczne;
socjoterapeutyczne ;
o charakterze terapeutycznym;
-porady i konsultacje .
Każdy uczeń w naszej szkole, bez względu na płeć,
pochodzenie społeczne ,kolor skóry, wyznanie czy
uzdolnienia jest ważny. W każdym dziecku dostrzegany
jest potencjał, u nas każdy, może osiągnąć sukces.
Szczególną wagę szkoła przywiązuje do
nauki dwóch języków obcych od klasy
pierwszej: j. angielskiego i niemieckiego.
Poprzez zabawę , piosenkę, inscenizacje
i prace plastyczne uczniowie nabywają
umiejętności językowe i wykorzystują je
w praktyce.
Szkoła stanowi ważną bazę szkoleniową dla
licznej rzeszy praktykantów, studentów
Uniwersytetu Opolskiego, którzy pod
bacznym okiem naszych nauczycieli
doskonalą swoje umiejętności pedagogiczne.
Spotkanie ze sztuką teatralną.
W naszej szkole duże znaczenie
odgrywa nauczanie i wychowanie przez
sztukę. Wzorem naszego patrona
Janusza Korczaka rozwijamy twórczą
aktywność uczniów poprzez różnorodne
formy ekspresji tj.
- wyjazdy do teatru, kina,
opery, filharmonii;
- spotkania z aktorami;
- teatralne zajęcia warsztatowe;
- zajęcia fitnessu i tańca;
- uroczystości, programy
artystyczne, przedstawienia.
Od 16 lat szkoła organizuje
„ „Szkolny Tydzień Teatru”
i „ Festiwal teatralny” dla
przedszkoli.
Tradycją szkoły jest organizowanie
„ Festynu Szkolnego”, „ Pasowania na
ucznia” „ Walentynek” „ Mikołaja”
„ Halloween” „ Dnia Zdrowia”, „ Mam
talent”, „ Balu karnawałowego”, „Balu
Wszystkich Świętych”, „Wieczoru
Andrzejkowego”, „ Klasowych Wigilii”, „
Tygodnia tematycznego”.
Uczniowie uczestniczą w programach i projektach edukacyjnych:
- Program „ Zachowaj trzeźwy umysł”;
- Program „ Przeciwdziałania wadom postawy ciała”;
- Program „ Klub bezpiecznego Puchatka”;
- Program „ Droga i ja”;
- Projekt „ Ortofrajda”;
- Projekt unijny „ Poprawa jakości edukacji w gminie”;
- Projekt unijny „ Fascynujący Świat Nauki i Technologii”;
- Projekt „ Nowe horyzonty edukacji filmowej”;
- Projekt „ Smacznie, zdrowo, kolorowo”;
- Projekt „ Mein Tag”;
- Projekt dwujęzyczny „ Poznajemy zawody”;
realizują również innowacje:
- „ Na teatralnej scenie”
- „ Edukację regionalną”.
Szkoła współpracuje z instytucjami i placówkami działającymi
w środowisku tj. – Muzeum Dzierżona;
- KDK , MDK, OSiR;
- Policja, Pływalnia miejska;
- PKP, ZHR;
- Urząd Miejski;
- Straż Pożarna;
- Szkoła Muzyczna;
- Miejska Biblioteka Publiczna;
- OSP, Bank Spółdzielczy;
- Świetlica terapeutyczna „ Parasol”;
- Uniwersytet Trzeciego Wieku
- Dom Dziecka;
- PP nr 1,2,5,7,8 PG 3 i 5;
- Sanepid;
- Parafie NSPJ, MBWW.
„ Dwójka” jest najbardziej usportowioną
szkołę w Gminie Kluczbork.
Promujemy zdrowy styl życia i dbałość o
kondycję fizyczną w każdej porze roku.
W lokalnej prasie ukazują się artykuły
opisujące nasze niektóre przedsięwzięcia.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
im. Janusza Korczaka
posiada:
Certyfikat „ Szkoła przyjazna uczniom z
dysleksją”
Certyfikat złoty „ Szkoła-Lider”programu przeciwdziałania wadom
postawy ciała
Certyfikat „ Bezpieczna szkoła”
Certyfikat „ Szkoła promująca zdrowie”
I miejsce w rankingu Szkół
Podstawowych w Gminie Kluczbork
I miejsce w XVI Plebiscycie na
najbardziej usportowioną szkołę w
Gminie Kluczbork
Uczniowie, zapytani – czy lubią chodzić
do swojej szkoły? - odpowiadają - Tak,
ponieważ zawsze dzieje się w niej coś
ciekawego!
Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 2
im. Janusza Korczaka
46-200 Kluczbork ul. Wolności
17
tel./fax 774181310
e-mail: [email protected]
http://www.psp2.kluczbork.pl
Zapraszamy do „ Dwójki”
Przygotowała: mgr Beata Strzałkowska

similar documents