GYMNÁZIUM, VLA*IM, TYLOVA 271 - Gymnázium, Vlašim, Tylova 271

Report
GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271
Autor
Číslo materiálu
Mgr. Eva Vojířová
6_2_BIO_10
Datum vytvoření
10.2.2013
Druh učebního materiálu
Prezentace
Ročník
Anotace
Klíčová slova
Prima, sekunda - NG
Reprodukční orgány rostlin – květ, květenství
Květ, tyčinka, pestík, květenství
Vzdělávací oblast
Biologie
Očekávaný výstup
Student zná stavbu květu, typy květenství
Zdroje a citace
ČERNÍK, Vladimír; MARTINEC, Zdeněk. Přírodopis 2, Botanika.
Praha: SPN, 1997, ISBN 80-85937-57-3. (Obr. 1)
JELÍNEK, Jan; ZICHÁČEK, Vladimír. Biologie praktická část.
Olomouc: FIN PUBLISHING, 1996, ISBN 80-86002-09-8.
Internetové materiály
Reprodukční orgány
rostlin
Květ, květenství
Pomůcky
•
•
•
•
•
•
stereolupa
preparační souprava
kružítko
žiletka
podložní sklíčko
květ tulipánu
Postup
1. Pomocí pinzety rozeberte postupně květ tulipánu na
všechny části.
2. Jednotlivé části rozložte na papír (na kterém nakreslete 5
soustředných kružnic) tak, aby rozložení odpovídalo stavbě
květu.
3. Jednotlivé části květu si důkladně prohlédněte okem i
stereolupou.
4. Pomocí žiletky udělejte příčný průřez semeníkem
tulipánu, vložte pod stereolupu a pozorujte.
5. Pomocí žiletky udělejte příčný průřez prašníkem
tulipánu, vložte pod stereolupu a pozorujte.
Nákres
• Zakreslete tvary všech částí, ze kterých se skládá
květ tulipánu (okvětní lístek, tyčinku, pestík) a
popište je.
• Zakreslete a popište průřez semeníkem tulipánu.
• Zakreslete a popište průřez prašníkem tulipánu.
• Porovnejte váš rozbor květu a průřez semeníkem
s obrázkem.
Obr. 1
Květenství
• Seznamte se se základními typy květenství podle
obrázků.
• Ke každému typu květenství uveďte 1 příklad
konkrétní rostliny.
Obr. 2
Obr. 3
Opakování
• Kolik okvětních lístků má tulipán? Jaký je odborný název
pro okvětí?
• Kolik tyčinek je v květu tulipánu?
• Kolik pestíků je v květu tulipánu?
• Jakou souměrnost má květ tulipánu?
• Co je uloženo v semeníku?
• Co je uloženo v prašníku?
• V jaký typ plodu dozrává semeník tulipánu?
• Vysvětlete pojmy hroznovité a vrcholičnaté květenství.
Zdroje
ČERNÍK, Vladimír; MARTINEC, Zdeněk. Přírodopis 2, Botanika. Praha: SPN,
1997, ISBN 80-85937-57-3. (Obr. 1)
JELÍNEK, Jan; ZICHÁČEK, Vladimír. Biologie praktická část. Olomouc: FIN
PUBLISHING, 1996, ISBN 80-86002-09-8.
Obr. 2: www.web2.mendelu.cz [online]. [cit. 2013-02-10]. Dostupné z:
http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/obecna_botanika/obrazky/organol
ogie/velke_hroznovita_kvetenstvi.jpg
Obr. 3: www.web2.mendelu.cz [online]. [cit. 2013-02-10]. Dostupné z:
http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/obecna_botanika/obrazky/organol
ogie/velke_vrcholicnata_kvetenstvi.jpg

similar documents