doradca - Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie

Report
Doradztwo zawodowe
w Publicznym Gimnazjum
im. W. Witosa w Pławie
Jakie szkoły można wybrać?
• trzyletnie licea ogólnokształcące,
• czteroletnie technika,
• trzyletnie szkoły zawodowe.
Dwa pierwsze kończą się maturą!
I Liceum Ogólnokształcące
im. S. Konarskiego w Mielcu
•
•
•
•
•
•
klasa: matematyczno-fizyczno-informatyczna
klasa: matematyczno-geograficzna
klasa: biologiczno-chemiczna
klasa: prawniczo-humanistyczna
klasa: humanistyczno-artystyczna
klasa: językowo-turystyczna
II Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Mielcu
•
•
•
•
•
•
rozszerzenie: biologia, chemia, fizyka
rozszerzenie: matematyka, fizyka, informatyka
rozszerzenie: j. polski, historia, geografia, wos
rozszerzenie: j. angielski, matematyka, geografia
rozszerzenie: j. polski, j. angielski, historia, wos
rozszerzenie: matematyka, biologia, chemia
Zespół Szkół Budowlanych
w Mielcu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2
• murarz-tynkarz
• stolarz
• monter instalacji i urządzeń sanitarnych
• monter izolacji budowlanych
• monter zabudowy i robót wykończeniowych
Zespół Szkół Budowlanych
w Mielcu
Technikum Nr 2
• technik budownictwa
• technik geodeta
• technik urządzeń sanitarnych
Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. prof. Wł. Szafera
w Rzemieniu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
• mechanik - operator pojazdów i maszyn
rolniczych
• kucharz
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu
Technikum
• technik weterynarii (bezpłatne prawo jazdy
kat. B i T)
• technik ogrodnik (bezpłatne prawo jazdy
kat. B i T)
• technik rolnik (bezpłatne prawo jazdy kat. B i T)
• technik żywienia i gospodarstwa domowego
• technik turystyki wiejskiej
Zespół Szkół Ekonomicznych
im. bł. Ks. R. Sitki w Mielcu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
• sprzedawca
Technikum Nr 1
• technik ekonomista
• technik obsługi ruchu turystycznego
(z kształceniem policyjnym)
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Nr 1 w Mielcu
V Liceum Ogólnokształcące
• klasa: przyrodnicza
• klasa: geograficzno-turystyczna
• klasa: humanistyczno-językowa
Zespół Szkół Technicznych
w Mielcu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3
• operator obrabiarek skrawających
• mechanik pojazdów samochodowych
(bezpłatne prawo jazdy kat. B)
• kucharz
• cukiernik
Zespół Szkół Technicznych
w Mielcu
Technikum Nr 3
• technik żywienia i gospodarstwa domowego
• technik organizacji usług gastronomicznych
• technik pojazdów samochodowych
• technik mechanik
• technik mechanik lotniczy
• technik informatyk
Zespół Szkół Technicznych
w Mielcu
III Liceum Ogólnokształcące
• klasa: językowo turystyczna (rozszerzenie: j. polski,
j. angielski, geografia)
• klasa: humanistyczno – dziennikarska (rozszerzenie:
j. polski, historia, wos)
• klasa: informatyczno – politechniczna (rozszerzenie:
matematyka, informatyka, geografia lub fizyka)
• klasa: ratownictwo medyczne (rozszerzenie:
j. angielski, biologia, chemia)
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego
w Mielcu ,,Elektryk”
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4
• elektromechanik pojazdów samochodowych
monter mechatronik
• monter elektronik
• elektryk
• fryzjer
Technikum Nr 4
• technik elektronik – profil wojskowy
• technik elektryk
• technik mechatronik
• technik hotelarstwa
• technik teleinformatyk
• technik żywienia i usług gastronomicznych
• technik usług fryzjerskich
• technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej
Dziecko odbywające praktykę
w szkole zawodowej
• Jeżeli dziecko jest urodzone we wrześniu lub
później (nie ukończyło 16 roku życia), rodzic
musi zgłosić się do Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Mielcu o wydanie opinii
o możliwości zatrudnienia młodocianego
(zgłosić się do poradni w lipcu).
• Opinia jest dla tych uczniów niezbędna,
ponieważ pracodawca zatrudniając
młodocianego może zapłacić wysoką karę.
DZIEŃ OTWARTY
• 23 marca (sobota) Zespół Szkół Ekonomicznych
godz. 9.00 – 12.00
• 23 marca (sobota) Zespół Szkół im. prof.
J. Groszkowskiego „Elektryk” godz. 9.00 – 12.00
• 27 marca (środa) Zespół Szkół Technicznych
godz. 10.00 – 14.00
Targi Edukacyjne
• Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki
w Mielcu przygotował VIII Targi Edukacyjne dla
gimnazjalistów.
29 kwietnia w Samorządowym Centrum Kultury
w Mielcu odbędą się VIII Targi Edukacyjne
„I co dalej Gimnazjalisto?”,
szkoły ponadgimnazjalne z Mielca i okolic, zaprezentują
program kierunków kształcenia
oraz obowiązujące zasady przyjęć na rok szkolny
2013/2014.
Dyżury doradcy zawodowego
Magdalena Białek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
11.00 – 14.00
8.00 – 10.00
10.00 – 13.00
8.00 – 10.00

similar documents