Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach

Report
Zapraszamy do zapoznania się
z ofertą
Zespołu Szkół
im. Orląt Lwowskich
w Tychach
Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach
Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach
Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach
• Liceum Ogólnokształcące
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach
Historia szkoły
Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach
Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach
Liceum Ogólnokształcące
„mundurowe”
im. Orląt Lwowskich w Tychach
ZDZ w Katowicach
Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach
Klasa z poszerzonym profilem
nauczania języków obcych i
przysposobienia obronnego
Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach
Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach
Oferujemy:
• Naukę języków obcych w zakresie
rozszerzonym
• Uzyskanie certyfikatów w zakresie pierwszej
pomocy przedlekarskiej, ochrony osób i mienia
• Naukę sztuk walki samoobrony
• Obozy szkoleniowo-kondycyjne
• Zajęcia sprawnościowe na poligonie
• Własną strzelnicę
Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach
Opłaty:
100 zł – wpisowe
200 zł – opłata miesięczna (bez
wakacji)
4 obozy wojskowe –
BEZ DODATKOWYCH OPŁAT
Wyjazdy na poligony,
do jednostek mundurowych –
BEZ DODATKOWYCH OPŁAT
Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
„mundurowa”
im. Orląt Lwowskich w Tychach
ZDZ w Katowicach
Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach
• Posadzkarz –
2 lata
• Monter systemów rurociągowych –
2 lata
• Technolog robót wykończeniowych
w budownictwie –
3 lata
Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach
Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach
Oferujemy:
• Uzyskanie certyfikatów w zakresie pierwszej
pomocy przedlekarskiej, ochrony osób i mienia
• Naukę sztuk walki samoobrony
• Obozy szkoleniowo-kondycyjne - płatne
• Własną strzelnicę
Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach
Młodzież na obozie
szkoleniowo - kondycyjnym
Zajęcia praktyczne odbywać się będą
na nowoczesnym
Poligonie Budowlanym
Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach
Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach
SZKOŁA BEZPŁATNA!
Jedyna opłata - 100 zł – wpisowe
Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach
Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach
Informacje i zapisy:
Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach
ZDZ w Katowicach
ul. Budowlanych 156
43-100 Tychy
32
327 08 80
[email protected]
Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach

similar documents