Prezentacja Zespo*u Szkó* im. Jana Paw*a II w Domaniowie

Report
Prezentacja Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II
w Domaniowie
Sztandar szkoły
Hymn szkoły
Motto szkoły
„ W WAS JEST NADZIEJA, PONIEWAŻ WY
NALEŻYCIE DO PRZYSZŁOŚCI,
A ZARAZEM PRZYSZŁOŚĆ DO WAS NALEŻY.
OD WAS ZALEŻY JUTRO! ”
słowa Jana Pawła II
W naszej szkole warto się uczyć,
ponieważ:












uczą w niej mądrzy i dobrze wykształceni nauczyciele
posiada znakomitą bazę:
piękną i dużą salę gimnastyczną
nowoczesne boisko tartanowe
siłownię
dwie pracownie komputerowo-internetowe
bibliotekę z czytelnią i Internetowym Centrum Multimedialnym
estetyczne i funkcjonalne gabinety
pracownię przyrodniczą
pracownię językową
prężnie działa Samorząd Uczniowski
szkoła bierze udział w różnych programach unijnych
Sala gimnastyczna
Boisko
Siłownia
Pracownie komputerowe
Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Biblioteka
Gabinety
Gabinet z tablicą
multimedialną
Gabinet fizykochemiczny
Pracownia przyrodnicza
Pracownia językowa
Szkoła brała udział w projektach unijnych:
 Szkoła nowych możliwości
 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I-III w szkołach podstawowych
 Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian
w polskim systemie edukacji
 Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez
wdrożenie zmodernizowanego systemu
doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oławskim
Szkoła posiada certyfikaty:
 Dolnośląskiej sieci szkół promujących zdrowie
 Bezpiecznej szkoły
 Szkoły z klasą
„Bezpieczna szkoła”
W szkole wykorzystujemy
technologię informatyczną podczas:
 Apeli z okazji różnych uroczystości
 Lekcji
 Konkursów
 Prezentacji projektów edukacyjnych
Apele
Narodowe Święto Niepodległości
Akcja „Adopcja serca”
Lekcje
Lekcja przyrody
Lekcja polskiego
oglądamy ekranizację lektury
Konkursy
Młodość - Trzeźwość
Festiwal Młodych Talentów
Projekty edukacyjne
„Nasze pozaszkolne zainteresowania”
„Układ słoneczny jakiego nie znamy”
„Anioły są wśród nas”
„Dlaczego warto uprawiać sport”
Organizujemy spotkania z różnymi
osobami
Spotkanie z policjantem
Spotkanie z biskupem
Spotkanie ze strażakiem
Spotkanie z górnikiem
Neutron
„Manta-Rays”
Jacek Terlecki
Małgorzata Hutnik
Mirosława Lesiak

similar documents