Welke strategieën gebruiken jongeren bij hun intrede op de

Report
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’
HOE ZOEKEN EN VINDEN VLAAMSE
JONGEREN HUN EERSTE BAAN?
Walter Van Trier
Dieter Verhaest
Elsy Verhofstadt
Studiedagen SSL Leuven, 24-25/02/2011
Sessie C3 bijdrage 2
STRUCTUUR VAN DE UITEENZETTING
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’
 Waarom heeft ‘zoekgedrag van schoolverlaters’ aparte
karakteristieken en waarom verdient het zoekproces
aparte aandacht?
 Over welke gegevens beschikt SONAR?
 Hoe zoeken Vlaamse schoolverlaters naar hun eerste
job?
 Vormen tijdelijke jobs een springplank of een valkuil op
het pad naar een meer stabiele baan?
 Wat zijn de belangrijkste conclusies?
Leuven, 25-02-2011
Studiedag SSL - C3/2: Zoekkanalen
2
ANALYSES GEBASEERD OP
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’
 Walter VAN TRIER, Dieter VERHAEST, What’s the Difference that They Make,
if Any? An exploratory analysis of the role of search and find channels in the
initial transition from school to work, paper presented at the occasion of the
17th annual conference of the European Network on Transitions in Youth,
Dijon, 17-19 September 2009
 Walter VAN TRIER, Dieter VERHAEST, Looking into the Black-Box. An
exploratory analysis of the role of search and find channels in the initial
transition from school to work, paper presented at the occasion of the
DECOWE Conference, Ljubljana, 23-25 September 2009
 GÖBEL C., VERHOFSTADT E.(2008), Is temporary employment a stepping
stone for unemployed school leavers?. ZEW Discussion Paper No.08-093, 34
p. / FEB Working Paper nr. 08/542, 35p
Leuven, 25-02-2011
Studiedag SSL - C3/2: Zoekkanalen
3
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’
DEEL 1
Wat is het belang van zoek- en
vindkanalen?
Leuven, 25-02-2011
Studiedag SSL - C3/2: Zoekkanalen
4
INTUÏTIE VAN DE ONDERZOEKSVRAAG
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’
 Als de initiële arbeidsmarktpositie en –ervaring van jongeren,
inderdaad, een grote, misschien wel blijvende invloed heeft op
de ontwikkeling van hun latere beroepsloopbaan (en
loopbaanperspectieven) dan is het uitermate belangrijk zowel
omwille van economische efficiëntie als omwille van sociale
rechtvaardigheid om goed te begrijpen welke processen en
instituties het pad beïnvloeden van jongeren tussen het punt
waarop ze het onderwijs voor de eerste keer verlaten en het
punt waarop ze voor de eerste keer de arbeidsmarkt betreden
(of niet)?
Leuven, 25-02-2011
Studiedag SSL - C3/2: Zoekkanalen
5
INTUÏTIE VAN DE ONDERZOEKSVRAAG
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’
 Zijn er goede en voldoende redenen om te geloven dat de
kanalen waarlangs jongeren de arbeidsmarkt betreden van
invloed zijn op de aard van de jobs? Brengen sommige kanalen
meer dan andere het risico mee om in goede (of slechte) jobs
terecht te komen? Indien dit het geval is, is deze invloed dan
enkel kortstondig of blijft het doorwerken op langere termijn?
Leuven, 25-02-2011
Studiedag SSL - C3/2: Zoekkanalen
6
ZIJN ‘SCHOOLVERLATERS’ IETS APART?
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’
 Van ‘schooluitkomsten’ naar ‘arbeidsmarktuitkomsten’:
daartussen ‘Black Box’ !!!
 Welke wijzigingen in de aard van de overgang?
 Verlenging van tijd tot eerste stabiele baan
 Meer chaotisch verloop van het intredeproces
 Ook voor hoger opgeleiden
 Wat maakt schoolverlaters een aparte categorie?
 Outsiders op de arbeidsmarkt
 Onzekerheid over productiviteit aan vraag en aanbodzijde
 Komen in ‘bulk’ op de arbeidsmarkt  congestie
Leuven, 25-02-2011
Studiedag SSL - C3/2: Zoekkanalen
7
Wanneer begint de eerste job ?
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’
160
140
120
100
80
60
40
20
c76(23)
Leuven, 24-02-2011
c78(23)
Studiedag SSL - Keynote 2
december
oktober
augustus
juni
april
februari
december
oktober
augustus
juni
april
februari
december
oktober
augustus
juni
april
februari
december
oktober
augustus
juni
april
februari
december
oktober
augustus
juni
april
februari
december
oktober
augustus
juni
0
c(80(23)
8
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’
DEEL 2
Over welke gegevens beschikt SONAR?
Leuven, 25-02-2011
Studiedag SSL - C3/2: Zoekkanalen
9
WELKE GEGEVENS (1)
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’
 Module over zoekkanalen met vraag of respondenten al dan niet
al gezocht hebben naar een baan
 Vragenlijst bevat lijst van 20 mogelijke zoekkanalen; respondenten
worden gevraagd om elk gebruikt kanaal aan te duiden – voor analyse
gereduceerd tot zeven categorieën
 Module van vindkanalen begint met vraag of respondenten een
eerste baan hadden
 Vragenlijst bevat lijst van 25 mogelijke kanalen waarlangs baan kan
worden gevonden – twee kanalen figureerden niet op de lijst van
zoekkanalen ‘werkgever contacteerde mij’ en ‘werkgever waarvoor ik
vroeger werkte’ – gereduceerd tot negen categorieën voor analyse
 Belangrijk: steekproef voor analyse bevat ook niet-zoekers
Leuven, 25-02-2011
Studiedag SSL - C3/2: Zoekkanalen
10
WELKE GEGEVENS? (2)
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’
Hoe heeft u uw … job gevonden? Het gaat om de eerste stap die geleid heeft tot het vinden van de job, het kanaal waarlangs u voor
het eerst iets over de job hoorde?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
- via de bemiddelaar van de VDAB
- via het WIS- of KISS-systeem van de VDAB
– via de Jobclub, Weerwerk, … van de VDAB
– via een uitzendkantoor (interim)
– via een PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap)
– via een kantoor voor werving en selectie
– via andere diensten, organisaties of vzw’s (bv. vakbonden, gemeentediensten)
– via een personeelsadvertentie in de krant
– via een personeelsadvertentie op teletekst, regionale tv of radio
– via een personeelsadvertentie op internet (bv. websites bedrijven, websites kranten, Jobs & Career, Monster, …)
– via persoonlijke relaties (familie, vrienden, …)
– door zelf contact op te nemen met werkgevers (vrije sollicitatie)
– een werkgever heeft zelf contact gezocht met mij
– via een schoolstage, leercontract
– via een leerkracht
– via een advertentie in de school, schoolkrant, blad voor (oud-)leerlingen
– via de plaatsingsdienst van de school
– via de school op een andere manier
– via een jobbeurs
– via een opendeurdag van een onderneming of een instelling
– via een wervingsexamen
– door zelf een bedrijf/praktijk te starten of over te nemen
– door in een familiebedrijf te starten
– ik kon gaan werken bij de werkgever waar ik tijdens leercontract, stage, vakantiewerk of als jobstudent heb gewerkt
– ik heb een andere methode gebruikt
Leuven, 25-02-2011
Studiedag SSL - C3/2: Zoekkanalen
11
WELKE ZOEKKANALEN?
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’
Gebruikte zoekkanalen (voor leeftijde23)
1. VDAB
2. WIS KISS
3. Uitzendkantoor
4. PWA
5. Selectiekantoor
6. Andere organisatie
7. Krantenadverentie
8. Ads in regionale media
9. Internet
10. Persoonlijke relaties
11. Vrije sollicitatie
13. School
14. Jobbeurs
15. Opendeurdag
16 Examen (wervingsreserve)
17. Andere method
18. Middelen gezocht voor bedrijf
N
C76(23) C78(23) C80(23)
66.8
49.7
56.2
44.5
45.5
46.8
38.6
39.4
46.8
2.2
0.6
0.8
11.3
7.3
10.2
17.0
3.5
4.4
56.2
45.3
50.2
22.5
9.2
9.0
15.0
24.7
38.2
51.7
35.1
33.6
51.5
56.9
54.7
7.9
10.4
9.6
7.9
9.5
11.5
8.4
10.8
8.3
14.0
15.7
20.2
4.2
2.3
1.9
1.9
2.1
2558
2508
2566
Source: SONAR C76-78-80 (23)
Leuven, 25-02-2011
Studiedag SSL - C3/2: Zoekkanalen
12
WELKE VINDKANALEN?
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’
Kanaal eerste job (before age 23)
1. VDAB
2. Uitzendkantoor
3. PWA
4. Selectiekantoor
5. Andere organisatie
6. Krantenadvertentie
7. Ad in regionale media
8. Ads op internet
9. Persoonlijke relaties
10. Vrije sollicitatie
11. Werkgever contacteerde mij
12. Via school
13. Via jobbeurs
14. Opendeurdag
15 Examen wervingsreserve
16. Gestart als zelfstandig
17. Gestart in familiebedrijf
18. Vroegere werkgever
19. Andere methode
(N)
C76(23)
7.8
13.2
0.2
0.6
0.2
7.6
0.2
0.5
22.3
15.5
9.2
6.2
0.7
0.3
0.7
1.0
1.8
9.8
2.2
(2439)
C78(23)
7.1
17.2
0.0
0.8
0.4
6.6
0.2
1.5
21.2
16.0
9.1
6.9
1.5
0.3
0.9
0.5
1.3
7.5
1.1
(2342)
C80(23)
6.6
19.1
0.0
0.8
0.5
6.0
0.2
2.2
20.2
16.9
8.0
4.9
0.7
0.2
0.7
0.4
2.0
9.8
0.8
(2251)
Source: SONAR C76-78-80 (23)
Leuven, 25-02-2011
Studiedag SSL - C3/2: Zoekkanalen
13
WELK VINDKANAAL (2)
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’
Gezocht naar een baan?
Vindkanaal
VDAB
Uitzendkantoor
Advertenties
Persoonlijke relaties
Vrije sollicitatie
School
Vroegere werkgever
Werkgever nam zelf contact
Andere
N
Leuven, 25-02-2011
Nee
1.3
4.1
2.2
21.2
6.0
10.7
18.3
20.8
15.4
(683)
Studiedag SSL - C3/2: Zoekkanalen
Ja
8.4
16.0
9.9
21.5
17.2
5.8
6.8
7.8
6.6
(4794)
14
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’
DEEL 3
Hoe zoeken Vlaamse schoolverlaters
naar hun eerste baan?
Leuven, 25-02-2011
Studiedag SSL - C3/2: Zoekkanalen
15
EFFECTIVITEIT VAN ZOEKKANALEN
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’
Table 1: Zoekkanalen en hun success (beschrijvende gegevens)
Gebruikt zoekkanaals
Succesvol zoekkanaal($)
Succesvol zoekkanaal voor wie
gebruik maakt van een
zoekkanaal
VDAB
0.573
0.073
0.119
Uitzendkantoor
0.377
0.136
0.332
Advertenties
0.543
0.088
0.148
Persoonlijke relaties
0.419
0.206
0.334
Vrije sollicitatie
0.546
0.150
0.230
School
0.131
0.061
0.215
Vorige werkgever
-
0.081
-
Gecontacteerd door werkgever
-
0.090
-
0.396
0.075
0.100
Andere
Gemiddeld aantal gebruikte zoekkanalen = 2.98
3,9% of the selected sample didn’t manage to find a job by the end of the last survey.
Data source: SONAR c76 (23), SONAR c76 (26), SONAR c78 (23), SONAR c78 (26), own calculations N = 5163
($)
Leuven, 25-02-2011
Studiedag SSL - C3/2: Zoekkanalen
16
ONDERZOEKSVRAGEN
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’
 Welke kanalen gebruiken jongeren om te zoeken naar hun
eerste baan na schoolverlaten? En welke karakteristieken
bepalen welk kanaal men gebruikt?
 Via welke kanalen vinden jongeren hun eerste baan? En welke
karakteristieken bepalen de graad van instromen in de
arbeidsmarkt via deze verschillende kanalen?
 Heeft het kanaal waarlangs men de overgang van school naar
werk maakt een invloed op de kwaliteit van de intrede-baan?
Leuven, 25-02-2011
Studiedag SSL - C3/2: Zoekkanalen
17
WERKWIJZE (1)
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’
 Jongeren geboren in 1976 and 1978, geïnterviewd op de leeftijd
van 23 and 26 – doorliepen Vlaams onderwijssyteem
 Initiële steekproeven van elk 3000 respondenten, response rate
van 68.3% (eerste cohorte) en 71.3% tweede cohorte) op de
leeftijd van 26
 Bruikbare steekproef van 5163 respondenten die op de leeftijd
van 26 jaar reeds het onderwijssysteem verlieten
Leuven, 25-02-2011
Studiedag SSL - C3/2: Zoekkanalen
18
WERKWIJZE (2)
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’
 Variabelen die zoek- en overgangsperiode vatten
 Aantal gebruikte zoekkanalen
 Neiging om aanbiedingen te aanvaarden: “Het is beter om een om het
even welke baan te aanvaarden dan werkloos te blijven.”
 Start zoeken naar baan voor verlaten van onderwijs
 Duur transitieperiode = ‘datum vinden job’ minus ‘datum
schoolverlaten’
 Arbeidsmarktuitkomsten
 Duur eerste job
 Socio-economische status (ISEI)
 Jobtevredenheid
Leuven, 25-02-2011
Studiedag SSL - C3/2: Zoekkanalen
19
WERKWIJZE (3)
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’
 Onafhankelijke variabelen
 Toegeschreven karakteristieken: geslacht, non-Westerse afkomst
 Menselijk kapitaal: onderwijsniveau, overzitten, evaluatie resultaten secundair
onderwijs, stage, gewerkt als studenten, leertijd, arbeidsmarktinformatie door
school
 Sociaal kapitaal: onderwijs van de moeder, beroep van de vader, aantal broers
en zussen, lidmaatschap van een vereniging en verantwoordelijkheid in een
vereniging
 Controlevariabelen:
 partner, kinderlast, regio, cohorte, schoolverlaten in juni, jaar van
arbeidsmarktintrede
Leuven, 25-02-2011
Studiedag SSL - C3/2: Zoekkanalen
20
WELKE VASTSTELLINGEN? (1)
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’
 De resultaten bevestigen de in de literatuur over het algemeen
gemaakte vaststelling dat verschillende zoekmethoden een
verschillende effectiviteit hebben.
 De neiging om jobs te aanvaarden beïnvloedt positief de intrede
op de arbeidsmarkt, met uitzondering voor de wie zijn eerste baan
vindt via de VDAB.
 Vrouwelijke
schoolverlaters
vertonen
een
hogere
zoekintensiteit, maar dit leidt niet tot betere resultaten in termen
van het vinden van een baan.
Leuven, 25-02-2011
Studiedag SSL - C3/2: Zoekkanalen
21
WELKE VASTSTELLINGEN? (2)
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’
 Schoolverlaters met van niet-westerse afkomst gebruiken
minder zoekkanalen en presteren, zelfs na controle voor
zoekgedrag, slechter zowel inzake het vinden van een eerste baan
als inzake de kwaliteit van deze job. Op te merken valt dat zij een
significant positief effect vertonen voor intrede via de school.
 Hoogopgeleide schoolverlaters gebruiken meer zoekkanalen en
gebruiken relatief meer de ‘directe aanpak’ in het zoeken naar een
eerste baan, lager opgeleiden zoeken meer via uitzendkantoren
Leuven, 25-02-2011
Studiedag SSL - C3/2: Zoekkanalen
22
WELKE VASTSTELLINGEN? (3)
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’
 Verschillende vormen van arbeidservaring tijdens de
onderwijsloopbaan – stages of studentenjobs – hebben een
verschillend effect op het aantal en de aard van de gebruikte
zoekkanalen, maar ze hebben allemaal een sterk positief effect op
het sneller vinden van een baan. Arbeidservaring heeft evenwel
geen effect op intrede via de VDAB.
 Samenleven met een partner heeft geen invloed op het aantal
gebruikte zoekkanalen, maar heeft een significant negatief effect
op het gebruik van de VDAB en een significant positief effect op
het vinden van een eerste job via de VDAB
Leuven, 25-02-2011
Studiedag SSL - C3/2: Zoekkanalen
23
WELKE VASTSTELLINGEN? (4)
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’
 Een opvallende en belangrijke vaststelling is dat jongeren die
tijdens de onderwijsloopbaan arbeidsinformatie kregen het
duidelijk beter doen. Ze gebruiken meer zoekkanalen en hebben
een kortere zoekperiode naar de eerste job, maar het effect hiervan
op de verschillende intrede-kanalen is divers en er is geen
significant effect op intrede via de VDAB
.
 Een andere opvallende vaststelling is dat wie zijn eerst baan
vindt via een uitzendkantoor deze baan vroeger verlaat, een baan
vindt van gemiddelde lagere beroepsstatus en globaal genomen
minder arbeidssatisfactie heeft dan wie een baan vindt via een
ander kanaal
Leuven, 25-02-2011
Studiedag SSL - C3/2: Zoekkanalen
24
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’
DEEL 4
Zijn tijdelijke jobs een opstap of een
valkuil naar een stabiele(re?) job?
Leuven, 25-02-2011
Studiedag SSL - C3/2: Zoekkanalen
25
OPSTAP EFFECT WERKLOZE
SCHOOLVERLATERS?
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’
 Versnelt een tijdelijke job de transitie naar vast werk voor
werkloze schoolverlaters?
Tijdelijke job
Werkloosheid
Permanente job
We simuleren de hypothetische situatie waarin dezelfde jongere
geen tijdelijk contract had aanvaard maar werkloos was gebleven
(op datzelfde moment)
Leuven, 25-02-2011
Studiedag SSL - C3/2: Zoekkanalen
26
SIMULATIE WERKLOZE SCHOOLVERLATERS
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’
Fractie van individuen met
transitie naar vast werk
0.6
0.4
0.2
0
0
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
maanden na de transitie naar een TC (tijdelijke contract)
simulatie TC
Leuven, 25-02-2011
simulatie geen TC
Studiedag SSL - C3/2: Zoekkanalen
27
STEPPING STONE EFFECT
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’
verschil tussen de fracties
0.2
0.1
0
0
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
-0.1
-0.2
maanden na de transitie naar een tijdelijke contract
Leuven, 25-02-2011
Studiedag SSL - C3/2: Zoekkanalen
28
VASTSTELLINGEN
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’
 Tijdelijke contracten zijn voor werkloze schoolverlaters een
duidelijke opstap naar vast werk
 Op korte termijn tragere overgang naar vast baan, op langere
termijn
Leuven, 25-02-2011
Studiedag SSL - C3/2: Zoekkanalen
29
ALGEMENE CONCLUSIES
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’




Zoekintensiteit neiging om jobs te aanvaarden zijn belangrijk
Belang van arbeidsinformatie op school
Aparte plaats van VDAB
Tijdelijke contracten lijken voor werkloze schoolverlaters een
opstap naar vast werk  uitzendjobs ?
 Wat met typologieën van zoek- en vindkanalen?
 Wat met rol en functies van zoek- en vindkanalen?
Leuven, 25-02-2011
Studiedag SSL - C3/2: Zoekkanalen
30
TOEMAATJE
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’
TAXONOMY OF LABOUR MARKET INTERMEDIARIES
adapted from Autor (2006)
NATURE OF PARTICIPATION
Voluntary for
Voluntary for
Voluntary for
Workers and for
Firms not for
Workers not for
Firms
Workers
Firms
Information and * traditional job
boards
Search Costs
* temp agencies
NATURE OF
THE MARKET
FAILURE
INVOLVED
Adverse
selection on the
side of workers
Adverse
selection on the
side of firms
Co-ordination or
collective action
failure
Leuven, 25-02-2011
* comprehensive
job boards
* criminal record
providers
* centralized
medical
occupation job
match
Studiedag SSL - C3/2: Zoekkanalen
* public
employment office
* labour standards
regulation
* labour unions
31
En tenslotte …
Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’
BEDANKT VOOR DE AANDACHT !!!
Voor meer informatie:
www.steunpuntloopbanen.be
Leuven, 25-02-2011
Studiedag SSL - C3/2: Zoekkanalen
32

similar documents