Переглянути.

Report
Проект Закону України
«Про ринки та організацію
торгівлі на ринках»
Сфера дії Закону
правовідносини, пов'язані із:
• створенням ринків
• організацією діяльності ринків
• організацією торгівлі на ринках
• захистом законних інтересів суб’єктів
діяльності на ринках
• не поширюється на діяльність оптових ринків
сільськогосподарської продукції – є окремий
закон
Загальні вимоги до ринків (I)
 Типи ринків (криті, відкриті та комбіновані; постійно діючі
та сезонні; сільські, селищні та міські; оптові або роздрібні;
речові, продовольчі або змішані.
 Місце розташування ринку визначається генеральним
планом населеного пункту. Впорядкування «стихійних»
ринків.
 Заборона суборенди або відчуження земельних ділянок,
на яких розміщено ринки.
 Ринок – цілісний майновий комплекс;
 Керуюча компанія – виключно юридична особа;
 Власність – комунальна або приватна;
 Основа діяльності ринку – Дозвіл на організацію роботи
ринку та Паспорт ринку, затверджений відповідним
органом місцевого самоврядування. Організація
діяльності ринку без дозволу та паспорту заборонена.
Загальні вимоги до створення ринків
 Ринок створюється :
 за рішенням відповідної міської, селищної, сільської
ради;
 у відповідності із Генеральним планом забудови
населеного пункту;
 Отримання права на створення ринку та/або
забезпечення його діяльності – через відкритий та
прозорий конкурс ;
 Конкурс призначається за рішенням відповідної міської,
селищної, сільської ради;
 Конкурс проводить комісія очолювана головою
виконавчого органу. Типове положення про комісію
затверджується Урядом
 Пріоритетні умови мають юридичні особи засновані
продавцями, що працюють на ринку;
 Переможець конкурсу отримує дозвіл на організацію
діяльності ринку та право на оренду земельної ділянки
для організації ринку
Дозвіл на право організації ринку
(далі -дозвіл)
• Дозвіл видається на 20 років с правом пролонгації
• Інформація
про
проведення
конкурсу
оприлюднюється не пізніше ніж за 180 днів до
його початку
• Пріоритетне право у конкурсі отримують
юридичні особи, що мають у своєму складі
засновників – діючих торговців на ринку
• Юрособа, яка отримала дозвіл, набуває статусу
керуючої компанії ринку
• Дозвіл є підставою для укладання договору
оренди земельної ділянки, призначеної для
організації ринку
Перелік документів для участі у
конкурсі
• заява на отримання дозволу;
• проект бізнес-плану ринку на 20 років.;
• проект паспорту ринку.
Типової бізнес-план та типової паспорт ринку розробляється
Мінекономрозвитку;
• нотаріально посвідчену копію установчих документів юрособи;
• виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юросіб та/або
фізичних осіб - підприємців;
• відомості про засновників (учасників) юридичної особи;
• за бажанням учасника конкурсу, інші документи для
обґрунтування проекту бізнес-плану організації діяльності ринку
Законом прямо забороняється державним
виконавчим органам вимагати будь-які додаткові
документи для участі у конкурсі
Рішення про надання дозволу на право організації
діяльності ринку
Пріоритет надається інвестору, який дотримається
критеріїв:
 не менше 75% торговельних місць на ринку
належатиме місцевим підприємцям – боротьба з
безробіттям, нові робочі місця для місцевих жителів
 не менше 25% місць на ринку продавцям товарів
(послуг) власного виробництва – підтримка вітчизняного
товаровиробника
 у складі засновників інвестора більшість фізичних осіб,
які здійснюють діяльність на ринку у якості продавців –
захист прав підприємців, підтримка самоорганізації
Результати конкурсу, бізнес-план та паспорт ринку
затверджуються місцевим депутатським корпусом
Анулювання дозволу на організацію ринку
1) за ініціативою інвестора - припинення діяльності або
реорганізація;
2) за результатами щорічного моніторингу встановлено
відхилення (більше 20%) показників діяльності ринку від
показників затвердженого бізнес-плану;
3) за наявності документально письмово зафіксованих,
неодноразових однотипних порушень протягом року
керуючою компанією вимог цього закону;
4) за наявності підтверджених перевірками контролюючих
органів, систематичних скарг продавців на ринку, мешканців
відповідного населеного пункту - покупців на незадовільну
роботу ринку та/або порушення їх законних прав та інтересів
У разі зміни власників ринку, Закон гарантує
збереження дії договорів оренди торговельних місць
та викуп інфраструктури за залишковою вартістю
Договір оренди торговельного місця –
як елемент захисту законних інтересів
продавців ринку та інтересів держави
 Термін договору оренди торгового місця - не менше 5
років
 Договір передбачає обов'язкові істотні умови: розмір
плати, строки/форма оплати, перелік та вартість
додаткових послуг ринку (Типовий договір затверджується
Урядом);
 Зміна/реорганізація власника ринку не є підставою для
перегляду умов Договору оренди торгового місця;
 Існування публічного реєстру договорів оренди
торговельних місць на ринку та Свідоцтва продавця
Суборенда місць на ринку дозволена але жорстко
регламентується з метою обмеження спекуляцій та
зловживань.
Окремі аспекти додатково визначені Законом
Запровадження Державного реєстру ринків України,
щорічний звіт керуючої компанії – державний контроль
 Зміст Паспорту ринку
 Вимоги до облаштуванню ринку – якість умов праці
 Вимоги до утримання ринку – якість послуг
 Порядок планування забудови ринку, реконструкції та
модернізації будівель та споруд на ринку. Процедури
передбачають механізм захисту інвестицій продавців на
ринку
Визначення в Законі:
- прав та обов'язків керуючої компанії та продавців на
ринку – чіткі та зрозумілі відносини
- Переліку основних та додаткових послуг ринку – захист
від поборів
Окремі аспекти перехідних положень Закону
 з 1 січня 2014 року Закон набирає чинності
 до 1 січня 2015 року
 діяльність всіх ринків, зусиллями виконавчої влади,
приводиться до вимог цього Закону
 діє процедура початку легалізації стихійної торгівлі –
заява фізичних осіб, що здійснюють стихійну
торговельну діяльність про надання легального місця
торгівлі;
 до 31 грудня 2015 року діє особливий порядок
створення ринків без конкурсу
 з 1 січня 2020 року стихійна торговельна діяльність
заборонена та карається відповідно до законодавства

similar documents