Nowa_prezentacja_korporacyjna_PL.2012

Report
ORGANIZACJA I PRZEBIEG EURO 2012
W OPINII KIBICÓW ZAGRANICZNYCH I POLAKÓW
29 PAŹDZIERNIKA 2012
MINĘŁO 120 DNI
OD ZAKOŃCZENIA EURO 2012
EURO 2012 – TRZECIA CO DO WIELKOŚCI
IMPREZA SPORTOWA NA ŚWIECIE
• 652 TYS. KIBICÓW ZE 110 KRAJÓW NA STADIONACH W POLSCE
• 3,2 MLN OSÓB W STREFACH KIBICA W POLSCE
•
10 MLD WIDZÓW PRZED TELEWIZORAMI
•
REKORDOWA OGLĄDALNOŚĆ – FINAŁ OBEJRZAŁO OKOŁO
350 MLN KIBICÓW VS. FINAŁ SUPER BOWL 2012 – 111 MLN
4
EURO 2012
JAK OCENIALI NAS KIBICE ZAGRANICZNI ?
JAK PRZEBIEG EURO 2012 WIDZIELI POLACY?
MIASTA GOSPODARZE EURO 2012 WSPÓLNIE Z PL.2012 ZREALIZOWAŁY BADANIE
POZIOMU SATYSFAKCJI I OBSŁUGI KIBICÓW ZAGRANICZNYCH W CZASIE EURO 2012
BADANIE WŚRÓD CUDZOZIEMCÓW
REALIZOWANE W 4 DNI MECZOWE:
•
•
•
•
8 czerwca 2012
10 czerwca 2012
16 czerwca 2012
18 czerwca 2012
BADANIE WŚRÓD POLAKÓW ( N=1000)
29 CZERWCA – 1 LIPCA 2012
OCENIE PODLEGAŁY MIĘDZY INNYMI:
•
•
•
•
•
•
atmosfera i organizacja Turnieju
serwis wolontariuszy
strefy kibica
poczucie bezpieczeństwa
transport miejski
transport krajowy
EURO 2012
POLSKĘ OCENIALI GOŚCIE Z CAŁEGO ŚWIATA
W KAŻDYM MIEŚCIE PRZEBADANO 1000 KIBICÓW ZAGRANICZNYCH
OGÓŁEM 4000 KIBICÓW
KIBICE DRUŻYN
GRAJĄCYCH W POLSCE
KIBICE POZOSTAŁYCH DRUŻYN
GRAJĄCYCH NA EURO 2012
POZOSTAŁE KRAJE
EUROPEJSKIE
HISZPANIA
WŁOCHY
ROSJA
CZECHY
IRLANDIA
CHORWACJA
GRECJA
NIEMCY
ANGLIA
PORTUGALIA
HOLANDIA
FRANCJA
SZWECJA
UKRAINA
DANIA
RESZTA ŚWIATA
AZJA
AMERYKA PŁN.
AMERYKA PŁD.
AUSTRALIA/OCEANIA
AFRYKA
BLISKO 60 PROC. BADANYCH BYŁO W POLSCE PO RAZ PIERWSZY PODCZAS EURO 2012
EURO 2012
JESTEŚMY DOBRZY W ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU
JAK OCENIASZ ORGANIZACJĘ EURO 2012?
Porównanie z oceną kibiców zagranicznych
zdecydowanie dobrze
0%
10%
raczej dobrze
20%
30%
raczej źle
40%
zdecydowanie źle
50%
60%
nie wiem, trudno powiedzieć
70%
80%
90%
100%
2%
Polacy
45%
49%
4%
∑94%
1%
Obcokrajowcy
46%
39%
2%
12%
∑85%
Polacy: N=1000
Obcokrajowcy: N=4009
94% POLAKÓW POZYTYWNIE OCENIA ORGANIZACJĘ TURNIEJU
EURO 2012
DOBRA ORGANIZACJA ORAZ POSTAWA
POLAKÓW STWORZYŁY DOSKONAŁY KLIMAT EURO
JAK OCENIASZ ATMOSFERĘ PANUJĄCĄ W CZASIE EURO 2012?
Porównanie z oceną kibiców zagranicznych
zdecydowanie dobrze
0%
10%
raczej dobrze
20%
30%
raczej źle
40%
zdecydowanie źle
50%
60%
nie wiem, trudno powiedzieć
70%
80%
90%
100%
1%
Polacy
58%
39%
1%
∑97%
1%1%
Obcokrajowcy
56%
1%
36%
6%
∑ 92%
Polacy: N=1000
Obcokrajowcy: N=4009
97% POLAKÓW POZYTYWNIE OCENIA ATMOSFERĘ TURNIEJU
BLISKO POŁOWA NASZYCH GOŚCI
KORZYSTAŁA Z POMOCY WOLONTARIUSZY
EURO 2012
JAK OCENIASZ PRACĘ WOLONTARIUSZY W CZASIE EURO 2012?
zdecydowanie źle
raczej źle
ani źle, ani dobrze
raczej dobrze
zdecydowanie dobrze
nie wiem, trudno powiedzieć
0.007808433
0.019260802
0.065070276
0%
10%
0.351900052
20%
30%
0.549713691
40%
50%
60%
70%
0.0062467
80%
OCENY POZYTYWNE – KIBICE ZAGRANICZNI 90 %
90%
100%
10
OCENA TRANSPORTU MIEJSKIEGO
KIBICE ZAGRANICZNI
EURO 2012
OCENA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ:
OCENY POZYTYWNE – 80 %
SZYBKOŚĆ (CZAS OCZEKIWANIA,
CZAS PRZEJAZDU, ILOŚĆ PRZESIADEK)
OCENY POZYTYWNE – 74 %
DOSTĘPNOŚĆ (ILOŚĆ POŁĄCZEŃ,
ZLOKALIZOWANIE PRZYSTANKÓW)
OCENY POZYTYWNE – 78 %
OZNACZENIA PRZYSTANKÓW,
BILETOMATÓW, TRAS PRZEJAZDU
OCENY POZYTYWNE – 76 %
ŁATWOŚĆ DOTARCIA (LICZBA
PRZESIADEK, ŁATWOŚĆ PRZEJAZDU)
OCENY POZYTYWNE – 76 %
JAKOŚĆ TABORU – CZYSTOŚĆ,
SPRAWNOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ
OCENY POZYTYWNE – 73 %
EURO 2012
JAK KIBICE ZAGRANICZNI OCENIALI
TRANSPORT KOLEJOWY W CZASIE EURO 2012
zdecydowanie źle
raczej źle
ani źle, ani dobrze
raczej dobrze
zdecydowanie dobrze
nie wiem, trudno powiedzieć
0.015977444
0.045112782
0%
0.198308271
10%
20%
0.490601504
30%
SZYBKOŚĆ
40%
(PUNKTUALNOŚĆ, KRÓTKI CZAS PRZEJAZDU)
OCENY POZYTYWNE – 69 %
50%
0.243421053 0.006578947
60%
70%
80%
OCENY
POZYTYWNE 73 %
DOSTĘPNOŚĆ
(ILOŚĆ POŁĄCZEŃ)
OCENY POZYTYWNE – 74 %
FUNKCJONALNOŚĆ
90%
(NOWOCZESNE, DOSTOSOWANIE DO ZRÓŻNICOWANYCH WYMAGAŃ)
OCENY POZYTYWNE – 72 %
100%
EURO 2012
NASI GOŚCIE CZULI SIĘ W POLSCE BEZPIECZNIE
85%
15%
TAK
NIE
=1000
EURO 2012
POLACY - DOBRZY GOSPODARZE EURO 2012
CZY PANA(I) ZDANIEM POLACY BYLI DOBRYMI GOSPODARZAMI EURO 2012?
CZERWIEC 2012
1%
1%
1%
30%
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
nie wiem, trudno powiedzieć
67%
97%
EURO 2012
OD OBAW DO POCZUCIA WSPÓLNEGO SUKCESU
Czy EURO 2012 było dla Polski i Polaków porażką, czy sukcesem?
bardzo dużym sukcesem
0%
10%
czerwiec 2012
dużym sukcesem
20%
dużą porażką
30%
40%
bardzo dużą porażką
50%
60%
nie wiem, trudno powiedzieć
70%
80%
90%
61%
24%
8%
100%
2% 5%
∑85
%
marzec 2012
8%
55%
22%
2%
∑63
%
wrzesień 2011
10%
21%
47%
5%
13%
17%
∑57
%
wrzesień 2009
14%
35%
24%
11%
∑49
%
wrzesień 2009: N=1000
wrzesień 2011: N=1000
marzec 2012: N=1000
czerwiec 2012: N=1000
85% POLAKÓW UZNAŁO EURO ZA WIELKI SUKCES
16%
EURO 2012
EURO – HISTORIA O ZMIANIE
CZY PANA(I) ZDANIEM PIĘCIOLETNIE PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJA MISTRZOSTW
EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ PRZYCZYNIŁY SIĘ DO:
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Wzmocnienia wizerunku Polski i Polaków za granicą '
93%
Większej otwartości Polaków wobec cudzoziemców
90%
Wiary Polaków, że jako kraj jesteśmy dobrzy w
organizacji i zarządzaniu
86%
Poprawy bezpieczeństwa, działań służb porządkowych
Rozwoju wolontariatu w Polsce
84%
77%
Wzrostu rozwoju gospodarczego w Polsce w czasach
kryzysu gospodarczego
72%
Rozwoju infrastruktury i poprawy jakości życia Polaków
71%
N= 1000
WIĘKSZOŚĆ POLAKÓW PRZEKONANA O POZYTYWNYM EFEKCIE EURO 2012
EURO 2012
DZIEDZICTWO PRZYGOTOWAŃ I SAMEGO EURO
Czy uważa Pan(i), że organizacja EURO 2012 będzie w przyszłości procentowała:
0%
20%
40%
60%
rozwojem turystycznym Polski – poprawą wizerunku Polski w
świecie
74%
większa wiarą Polaków w siebie – zmianą samooceny Polaków
52%
rozwojem gospodarczym Polski –wzrostem wiarygodności
ekonomicznej Polski w świecie
50%
poprawą jakości życia Polaków – rozwojem infrastrukturalnym
Polski
46%
za kilka lat sukces EURO 2012 nie będzie miał żadnego
znaczenia
żadne z powyzszych
80%
22%
3%
N= 1000
EURO 2012 MOTOREM POZYTYWNYCH ZMIAN W POLSCE
100%
EURO 2012
MAMY APETYT NA WIĘCEJ
Czy chciał(a)by Pan(i) aby Polska w przyszłości
organizowała duże imprezy sportowe?
5%
2% 2%
92%
zdecydowanie tak
raczej tak
27%
raczej nie
zdecydowanie nie
nie wiem, trudno powiedzieć
N=1000
65%
EURO 2012
OCENA KIBICÓW ZAGRANICZNYCH:
WYNIKI W POLSCE LEPSZE NIŻ W AUSTRII
Atmosfera panująca w czasie EURO
Organizacja Turnieju
100%
90%
80%
85%
70%
60%
50%
80%
70%
68%
92%
81%
60%
40%
50%
30%
Austria
Austria
Polska
Czy polecisz nasz kraj swoim znajomym
Polska
Czy planujesz ponowny przyjazd
do Kraju Gospodarza
100%
100%
90%
80%
70%
83%
92%
60%
80%
60%
65%
79%
50%
40%
40%
Austria
Polska
Austria
Polska
ŹRÓDŁO: VISITORS ECONOMIC IMPACT, SATISFACTION
AND IMAGE ANALYSIS OF THE UEFA EURO 2008 IN AUSTRIA
100%
90%
EURO 2012
KIBICE NAJLEPSZYMI AMBASADORAMI POLSKI
79 % DEKLARUJE PONOWNY PRZYJAZD DO POLSKI
92 % POLECI WIZYTĘ W POLSCE SWOIM PRZYJACIOŁOM
21
DZIĘKUJĘ
DZIĘKUJEMY

similar documents